Тема: Плоскі , увігнуті й випуклі дзеркала та їх застосування.

Мета уроку : з'ясувати особливості відбивання світлових променів від дзеркальних поверхонь. Розвивати знання учнів про зміну ходу променів в однорідному серидовищі , встановлення з дослідів необхідних для цього умов. Виховувати в учнів уміння застосовувати на практиці закони відбивання світла.

Унаочнення : 1. Демонстрування дзеркального відбивання світла. 2. Дослід для пояснення одержання зображення в плоскому дзеркалі (малюнок 4.18 , ст.159). 3. Зміна напряму світлових променів за допомогою плоского , увігнутого й випуклого дзеркала. 4. Демонстрування принципу дії приладів із дзеркальною шкалою. 5. Демонстрування застосування сферичних дзеркал , модель перископу.

І План уроку :

Перевірка домашнього завдання.

1. Учні по черзі виконують задачі 1 з вправи 26 ст. 158.

2. Дайте відповідь на запитання :

а) Що таке промінь ?

б) Що він показує ?

в) Як поширбється світло в однорідному серидовищі ,

г) Що таке кут падіння ?

д) Що таке кут відбивання ?

е) Як при зміні кута падіння змінюється кут відбивання ?

є) Як формулюється закон відбивання світла ?

3. Чим відрізняється дзеркальне відбивання відрозсіюваного ?

4. Яку властивісь мають падаючий і відбитий промені (її називають оборотністю) ?

Порядок розв'язування задач на закони відбивання :

1. Вивчити умови задачі , зробити її аналіз.

2. Записати умову задачі , визначити завдання до розв'язування.

3. Визначити , які закономірності слід використати для розв'язування.

4. Зробити відповідний малюнок , на якому насамперед показати перпендикуляр у точку

падіння і хід променю до відбиванняі після відбивання.

5. Знайти результат обчислень.

6. Провести аналіз розв'язування одержаного результату.

Після цього перевірити задачі 2 і 3 з вправи 26 ст. 158.

ІІ Вивчення нового матеріалу

Спочатку демонструють паралельний пучок який падає на плоске дзеркало , потім розбіжний. Встановлюється , що плоске дзеркало лише змінює напрям променів (паралельний пучок лишається паралельним , розбіжний - розбіжним).

Досліди показують (дослід 2) , що зображення предмета у плоскому дзеркалі пряме , за розмірами дорівнює предмету і розташоване на тійсамій відстані від дзеркала за ним , що й сам предмет перед дзеркалом , зображення повернуте відносно предмета на 180 градусів.

Увігнуті й опуклі дзеркала найчастіше бувають сферичними. Демонструються відбивання пучків світла від увігнутого й опуклого дзеркала. З чого робляться висновки про їх властивості. Якщо на увігнуте дзеркало пустити паралельний пучок , то промені зберуться в одній точці , що називається фокусом дзеркала. Використовується для фокусування променів (збирання в одну точку). Наприклад : нагрівання предметів сонячними променями.

Якщо у фокусі увігнутого дзеркала помістити точкове джерело світла , то утворюється паралельний пучок променів , який поширюється на велику відстань.

Використовується у фарах , прожекторах , фонариках і т.д.

Випуклі дзеркала дають уявні , зменшені зображення "за дзеркалом". Використовуються для виготовлення телескопів , фототехніки тощо.

ІІІ. Закріплення проводеться розв'язуванням задач :

1. Кут падіння променя 60 градусів. Який кут відбивання ?

2. Кут падіння 25 градусів. Який кут між падаючим і відбитим променями ?

3. 2 / 3 кута між падаючим і відбитим променем складають 80 градусів. Чому дорівнює кут падіння променів.

4. Дівчинка стоїть на відстані 1,5 метри від плоского дзеркала. На якій відстані від себе вона бачить у ньому своє зображення ? Як змінюється відстань між нею і зображенням , якщо вона відступить від дзеркала на 1 м. ?

IV. Домашнє завдання :

Параграф 53. Запитання на сторінці 161.