Мета. Ознайомити учнів із сезонними явищами у житті рослин восени.
Обладнання: блокноти, олівці, бінокль, фотоапарат тощо.

Хід Уроку
І. Підготовка до екскурсії.
1. Підготовка вчителя до екскурсії.
Заздалегідь визначити:

• Місце проведення екскурсії: поле, ліс, сад, луки, міський парк, берег річки або озера тощо.
• Маршрут та об’єкти спостережень.
2. Ознайомлення учнів із завданнями екскурсії.

II. План проведення екскурсії.
1. Ознайомлення учнів з темою, метою та завданнями екскурсії, прогнозування того, що вони зможуть вивчити та спостерігати.
2. Поділ класу на групи й отримання відповідного завдання, яке виконується безпосередньо при спостереженні за об’єктами природи.
3. Бесіда або розповідь (при прибутті до об’єкта спостереження)
про найважливіші сезонні зміни, які відбуваються у житті рослин
восени, на які слід звернути особливу увагу.
4. Самостійна робота в групах.

III. Проведення екскурсії.
А) Бесіда.
• Що розуміють під сезонними явищами у житті рослин?
• Що відбувається із рослинами восени? Чому і для чого це відбувається?
• За якими ознаками можна зробити висновок, що рослини починають готуватися до зими?
• Які ви знаєте дерева, кущі та трав’янисті рослини, що ростуть у безпосередній близькості до вашої школи?
Б) Самостійна робота в групах.
Завдання для груп. Знайдіть і з’ясуйте вид двох дерев, двох кущів і двох трав’янистих рослин. Зміни, які відбулися з цими рослинами у зв’язку з настанням осені, опишіть за планом:
а) назва рослини;
б) загальний вигляд;
в) зміни, що відбулися із листками;
г) наявність бруньок, їхній стан;
ґ) чи притаманний рослині активний ріст у даний період;
д) наявність квіток чи плодів, їхній стан (для плодів — дозріло
насіння чи ні, чи є ше воно на рослині);
є) зміни, що стосуються стебла;
є)зміни кореня.
Висновок. В) Доповіді учнів за результатами виконаних завдань. Г) Узагальнююча бесіда.
• Чому з рослинами відбуваються певні зміни восени?
• Наведіть приклади пристосувань рослин до зимових умов.
• Чому у деяких рослин восени спостерігається повторне цвітіння? До чого це може призвести?

IV. Підсумки екскурсії.
Самооцінювання учнями своїх знань та практичних умінь. Відзначення вчителем найбільш активних і уважних учнів. Вчитель звертає їхню увагу на те, що здобуті на екскурсії знання та підготовані вдома гербарні зразки рослин учні використають на уроках.

V. Домашнє завдання.
1. Оформити в зошитах виконане завдання, в класі на уроці доповісти про результати свого спостереження, демонструючи звіт про екскурсію (виконане і відповідним чином оформлене завдання).
2. На основі звітів учні разом з учителем можуть оформити змінний стенд у кабінеті “Рослини восени”.