Форми та методи роботи з класними керівниками

Проблемні семінари:

 • Проблеми розвитку учнівського самоврядування в школі.
 • Оновлення змісту виховання, форм і методів виховної роботи на основі гуманізації і демократизації.
 • Колективні творчі справи як комплексний засіб виховання.
 • Психолого-педагогічні та організаційні основи педагогіки співробітництва.

Круглі столи:

 • Педагогічна майстерність класного керівника: в чому вона полягає?
 • Виховна система школи: проблеми і пошуки.
 • Гуманізація і демократизація важливі засоби досягнення нової якості виховання.

Семінари-практикуми:

 • Зміст і форми роботи класного керівника та батьків у вихованні школярів.
 • Методика вивчення особистості учня.
 • Панорама методичних ідей: „Вчитися творчості".
 • Панорама методичних ідей: „Нестандартні позакласні заходи: пошук, рішення".
 • Трибуна класного керівника.
 • Творчі звіти класних керівників.

Групові консультації:

 • Випуск інформаційно-методичних бюлетенів, буклетів.
 • Методичні оперативки.
 • Створення відеофільмів, які розкривають роботу лабораторії творчої майстерності класного керівника.
 • Експрес-огляд літератури з проблем виховання.

Педагогічні ради з проблем виховання

Тематика педагогічних рад:

 • Формування духовної культури школярів на основі національних традицій свого народу.
 • Педагогічне новаторство, новації у вихованні.
 • Діяльність педагогічного колективу з виховання в учнів національної самосвідомості, духовного збагачення особистості.
 • Діяльність педагогічного колективу щодо створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.
 • Діяльність педагогічного колективу в здійсненні соціального захисту дитини і охорони дитинства.
 • Діяльність педагогічного колективу з формування й розвитку інтересів та здібностей школярів у нових економічних і соціальних умовах.
 • Нетрадиційні форми навчання і виховання як засіб організації творчої діяльності учнів.

Гуманістичні технології виховання

 • проблеми і педагогічна ефективність.
 • Виховна система школи: проблеми, пошуки, знахідки. Педагогічна діагностика і навчально-виховний процес.
 • Творчість класного керівника, шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів.
 • Пошук нових ефективних форм роботи дитячих та юнацьких організацій, об'єднань.
 • Майстерність класного керівника, його творча ініціатива, вдосконалення методів і форм роботи з учнями.

Підготовка та проведення педагогічної ради з проблем виховання:

1. Створення комісії з числа керівників школи, керівників проблемно-динамічних груп, учителів.

2. Залучення до підготовчої роботи якомога більшої кількості вчителів, батьків і учнів з метою всебічного вивчення проблеми з урахуванням практичного досвіду роботи колективу даної школи.

3. Формулювання науково-обґрунтованих пропозицій з проблеми.

4. Розробка плану підготовки до педради.

5. Складання списку літератури для опрацювання, розробка графіку відвідування занять, організація відкритих занять.

6. Підготовка виставки, випуск методичних бюлетенів.

7. Організаційне забезпечення проведення педагогічної ради.

8. Розробка рішення педради.

9. Доведення до колективу інформації про виконання прийнятих рішень.

Робота методичного об'єднання класних керівників

Матеріали роботи методичного об'єднання класних керівників:

1. Аналіз роботи методичного об'єднання за минулий навчальний рік.

2. Шляхи реалізації проблеми на новий навчальний рік.

3. Організація самоосвіти вчителів.

4. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду щодо організації виховної роботи.

5. Тематика і форма засідань методичного об'єднання.

6. Протоколи засідань.

Рівні керівництва виховною діяльністю

Вищий рівень системи керівництва виховним процесом забезпечує, директор. Він здійснює безпосередню управлінську діяльність, забезпечує підбір і розміщення кадрів, здійснює внутрішньошкільний контроль, надає допомогу учнівському колективу, організовує роботу з батьками тощо. Керує директор через своїх заступників, педагогічний колектив, батьків, громадські та учнівські організації.

Другий рівень керівництва здійснюють заступники директора, які втілюють у життя управлінські рішення відповідно до координаційного розподілу обов'язків між адміністративними працівниками, з урахуванням їхньої підготовки, досвіду й структури школи.

Третій рівень керівництва реалізують учителі, класні керівники, вихователі, методичні об'єднання, громадські організації.

Четвертий рівень керівництва віддано учнівським колективам, дитячим та юнацьким організаціям.