Гурток — найбільш гнучка, глибоко індивідуальна форма роботи з різним змістом. У гуртку беруть участь учні різних вікових категорій, займаються тільки ті, хто проявив явний і підвищений інтерес до предмета. Гуртки успішно організовуються і працюють там, де є кабінети комп'ютерної техніки, однак для початку роботи гуртка достатньо навіть одного комп'ютера.

Робота гуртка проходить ефективніше, якщо він об'єднує відносно і стабільний склад учнів і працює за заздалегідь розробленим планом.  План має передбачати не тільки доповіді вчителя, а й повідомлення самих гуртківців, створення веб-сайту, випуск стінної газети і проведення вечорів, участь в організації і проведенні тижнів або місячників інформатики, олімпіад, телекомунікаційних проектів тощо.

Недостатнє оснащення шкіл комп'ютерами призвело в свій час до поширення заочних форм позакласної роботи. Заочна школа пропонує бажаючим для самостійного виконання систему завдань, які потім перевіряються викладачами, оцінюються та кожен учень одержує аналіз виконаної роботи: помилки, раціональність виконання, вибір методів та ін.

З появою персональних ПК та доступу до Інтернету набувають поширення нові, нетрадиційні організаційні форми позашкільної роботи учнів. У їх числі платні комп'ютерні клуби, що надають школяреві самостійний вибір мети і періодичність занять; Інтернет-кафе, в яких створено умови для використання послуг глобальної мережі. Роботі з комп'ютером у гуртку можна легко надати цікавого ігрового характеру, тому гурткові заняття з інформатики приваблюють учнів, у тому числі й учнів середніх класів. При цьому, однак, потрібно мати на увазі, що роботу гуртка не можна будувати тільки на захопленні дітей комп'ютерною грою. Розробка узгоджених із загальною системою навчання інформатики в середній школі програм гурткових занять з учнями, відповідної рівню підготовки школярів сукупності навчальних задач, а також ефективного програмного забезпечення для цих занять — актуальні методичні задачі.

Зазначимо основні напрями проведення гурткових занять з інформатики:

  • основи роботи на комп'ютері для запуску прикладних програм навчального призначення та подальшою їх використання для розв'язування різних завдань;
  • правила роботи з електронною поштою та браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, форумами для подальшої роботи в телекомунікаційних проектах;
  • пошук інформації в глобальній мережі за допомогою використання пошукових систем;
  • мова розмітки гіпертексту та створення веб-сторінок;
  • принципи створення графічних зображень;
  • основи алгоритмізації в середовищі Логосвітів тощо.

Для учнів старшого віку можна ставити задачі-проекти великого обсягу: створення баз даних для школи, розробка сервісних засобів — програм для вчителя інформатики.

Гурткова робота дає можливість враховувати і розвивати здібності і нахили учнів. У цьому одна із її переваг перед звичайними заняттями. Різноманітність пристроїв, які вивчаються та використовуються в гуртках, різний рівень складності і трудомісткості питань і завдань, необхідність широких теоретичних і практичних знань дають змогу шляхом продуманого добору тем задовольнити інтереси всіх членів гуртка незалежно від їхніх знань, досвіду і здібностей.

На основі гуртків можуть створюватись наукові спільноти (шкільні академії і ін.), які об'єднують і координують роботу гуртків, проводять масові заходи, організовують конкурси, олімпіади, телекомунікаційні проекти.