Позакласна робота — це система занять, заходів і організованого навчання учнів, що проводяться в школах і поза ними під керівництвом учителів, громадськості, органів учнівського самоврядування.

Як органічна частина загальної системи навчально-виховного процесу позаурочні заняття певною мірою вільні щодо вибору конкретної тематики, рівня самостійності учнів у набутті прикладних знань і умінь, здійснення цілеспрямованої творчої діяльності.

Позакласна робота значно відрізняється від навчальної в лабораторії чи кабінеті. Такі заняття побудовані з урахуванням пізнавальних і творчих інтересів учнів на основі їхньої добровільної участі.

Цілями позакласної роботи з інформатики можуть бути розширення і поглиблення знань учнів з інформатики, підвищення пізнавальних інтересів шляхом проведення цікавих заходів.

Не варто вважати позакласною роботою додаткові заняття з тими учнями, які не повністю опанували шкільну програму з інформатики, а також індивідуальні і групові заняття з тими, хто навчається з випередженням.

Можна виділити основні вимоги до організації позакласної роботи в школі:

  • •    залучення до позакласної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів і здібностей;
  • •    органічна єдність навчальної і позакласної діяльності;
  • •    цілеспрямованість, суспільно корисна значущість позакласної роботи;
  • •    доступність навчального матеріалу, відповідність його віку учнів, рівню їхнього розвитку;
  • •    зв'язок різних форм позакласної роботи: індивідуальних, групових і масових;
  • •    поєднання добровільності участі учнів у позакласній роботі з обов'язковістю її виконання.

Додаткові заняття з інформатики сприяють кращому розвитку індивідуальних здібностей учнів і переслідують такі основні цілі:

  • а) пробудження і розвиток інтересу до поглибленого вивчення інформатики та її відгалужень;
  • б) формування навичок науково-дослідницького характеру;
  • в) забезпечення допрофесійної трудової підготовки школярів в галузі застосування інформаційних технологій;
  • г) організація вільного часу і дозвілля.

Позакласна робота з школярами з інформатики в ряді випадків може проходити в традиційних формах (гуртки, факультативні курси, олімпіади), а може набувати нових, специфічних форм (комп'ютерні клуби, очні і заочні, літні і зимові школи юних програмістів, дистанційні олімпіади, участь в телекомунікаційних проектах тощо).