Нині гостро стоїть проблема розробки досконалих навчальних мультимедійних програм, що спираються на психологічні особливості сприйняття, пам'яті, мислення тощо.

Під час розробки ППЗ повинні братися до уваги основні методичні, дидактичні, педагогічні та психологічні принципи інтерактивного навчання:

Методичні принципи:

• індивідуальний темп роботи;

• багатократність пред'явлення;

• індивідуалізація:

• оперативність;

• спосіб управління;

• поділ матеріалу на невеликі порції;

• заміна одного завдання іншим.

Дидактичні принципи і завдання:

• створення навчального середовища з яскравим та наочним представленням інформації, використовуючи різні прийоми(підкреслювання, вказівні стрілки, нестандартне розміщення на екрані, кольорове зображення, звуковий супровід);

• презентація навчального матеріалу, включаючи інтерактивні додатки;

• організація тренування із залученням великої кількості прикладів та можливість звертання до теоретичної інформації під час виконання практичних завдань;

• контроль та оцінка знань зі здійсненням зворотного зв'язку, що в результаті допомагає реалізувати принцип міцності знань;

• візуалізація навчального матеріалу слугує засобом розвитку емоційної та понятійної структури розумової діяльності;

• розвиток уваги, пам'яті, здатності аналізувати;

• збереження послідовності — матеріал пов'язується з попереднім або нова інформація надається у знайомому контексті;

• наявність спеціального додатку (методичних вказівок) звільняє програму від детальних подробиць;

• забезпечення посильних труднощів, доступності;

• наявність різних рівнів складності в межах однієї програми, що забезпечує диференційований підхід до навчання.

Психологічні принципи:

? чітке визначення завдання сприяє успішному сприйняттю матеріалу;

? використання кольорових зображень забезпечує:

а) необхідну релаксацію;

б) психологічну розрядку;

в) зменшує втомлюваність;

г) підвищує зацікавленість;

? постановка психологічних завдань: перед одними учнями ставляться завдання, що вимагають зосередження та напруження, інших треба зацікавити, а когось похвалити і підбадьорити під час виконання завдань;

? динамічність і реалістичність візуального та звукового відображення;

? встановлення смислових зв'язків між новими та добре засвоєними раніше знаннями;

? процес навчання не повинен полягати в пасивному сприйнятті інформації, а має бути організований як розумовий процес, результатом якого буде відкриття нових знань.

Педагогічні принципи:

• програми сприяють інтелектуальному та особистісному залученню учнів до навчального процесу;

• розвивають пізнавальну потребу;

• створюють емоційний контакт з компютером;

• спонукають учнів до пошуку інформації;

• розвивають прагнення домогтися правильної відповіді.

Досвід використання комп'ютерних програм у навчальному процесі висвітлює як слабкі, так і сильні сторони. До недоліків можна віднести: скорочення часу спілкування з учителем, оскільки увага переключається на спілкування з комп'ютером; зменшення можливості безпосереднього контакту з класом з боку учня; виникнення перешкод для самовираження з причин браку часу тощо. Однак переваги все ж превалюють над недоліками: відзначається різке зростання активності учнів, збільшується обсяг сприйнятої інформації, що вивчається; за рахунок роботи з програмами тренувального плану набуваються певні професійні навички; створюється можливість розв'язання більшої кількості навчальних задач; залежно від індивідуальних особливостей є можливість вибору режимів навчання, контролю, гри тощо; і нарешті, м'яке тестування знімає психологічну напругу у випадку невдалого розв'язання поставлених завдань.

Для педагогів якісні ППЗ стають засобом для реалізації інноваційних педагогічних технологій, що базуються на продуктивній, а не репродуктивіній діяльності учнів; педагогіці співробітництва; самостійній індивідуальній та груповій роботі учнів; інтеграції навчальних предметів; глобальному мисленні та баченні світу.