Після входу до програми Power Poіnt на екрані з'являється діалогове вікно “Корисна порада”, що містить підказку з приводу подальшої роботи. Натискаючи в цьому вікні кнопку Наступний, можна почитати ще поради, а натиснувши кнопку ОК – закрити вікно.

Далі програма запропонує кілька шляхів створення презентацій: з використанням Майстра, шаблону або просто створення порожньої презентації. Крім того, ми можемо відкрити уже існуючий файл.

Якщо ми є новачками в справі підготовки рекламних кампаній і всіляких доповідей і не до кінця вирішили, що нам потрібно, то краще скористатися допомогою Майстра, вибравши відповідну селекторну кнопку й натиснувши кнопку ОК у вищезазначеному вікні.

У результаті на екрані послідовно будуть з'являтися шість діалогових вікон, у яких ми можемо задати основні характеристики своєї презентації. 
Як і у режимі “Майстер” для інших програмних засобів, перехід до на-ступного вікна здійснюється після натискання кнопки Далі, а повернення до попереднього вікна – після натискання кнопки Назад.

У другому вікні, присвяченому введенню даних титульного слайду, мо-жемо вказати дані про себе, назву фірми, яке-небудь гасло, тощо.

Найбільш важливим є третє вікно Майстра: вибір типу презентації. У ньому представлені наступні типи: 
-    рекомендація стратегії; 
-    продаж продукту, послуги або ідеї; 
-    навчання; 
-    звіт про досягнення; 
-    повідомлення про погані новини й ін.

Можна також натиснути кнопку Інше, щоб одержати список шаблонів презентацій. Якщо ж ми вибрали шаблон презентації, то після натискання кнопки Далі потрапляємо в останнє вікно Майстра. У противному випадку в четвертому вікні можемо вибрати стиль оформлення й задати тривалість свого виступу.

У п'ятому вікні обираємо спосіб видачі презентації і вказуємо, чи потрібний нам роздавальний матеріал. Нарешті, у шостому вікні Power Poіnt повідомляє нам, що попередня робота зі створення презентації завершена, і пропонує натиснути кнопку Готово. На екрані з'явиться титульний слайд презентації.

Щоб не втратити результати підготовки, потрібно зберегти презентацію на диску, викликавши команду Зберегти з меню Файл. Важливо при цьому обрати для файла зручну наочну назву.