Щоб створити таблицю, слід звернутися до кнопки Створити слайд і вибрати слайд з таблицею. Можна також вставити в презентацію готову таблицю, створену у програмах Word або Excel. Зв'язок Word-таблиці зі слайдом встановлюється засобами OLE – своєрідної інформаційної магістралі з двобічним рухом.

OLE розшифровується як object lіnkіng and embeddіng (зв'язування й впровадження об'єктів). Цей інструмент операційної системи Wіndows до-зволяє взяти файл з однієї програми і розмістити взяту інформацію в іншій. Якщо ми впроваджуємо подібну інформацію, вона передається разом з документом, у якому зберігається. Якщо ж вона зв'язується, ми можемо зберігати її де завгодно й працювати з нею в “рідній” програмі, а при кожнім наступному відкритті нами документа, що містить подібний зв'язок, цей документ буде автоматично оновлюватися.

Щоб вмістити таблицю у слайд, слід скопіювати її в Буфер обміну сис-теми Wіndows, використовуваний як тимчасова пам'ять всіма програмами: 
1.    Виділити таблицю в Word, установивши курсор на ній у будь-якому місці, і вибрати в меню Таблиця пункт Виділити таблицю. 
2.    Натиснути Ctrl+C або вибрати в меню Правка, Копіювати. У результаті виділена таблиця буде скопійована в Буфер обміну. 
3.    Запустити програму Power Poіnt або перейти до неї, якщо вона вже виконується.

4.    Переключтися в режим перегляду слайдів і знайти слайд, у який ми хочемо вставити таблицю, або створити новий слайд із використанням кнопки Створити слайд. 
5.    Вибрати Правка, Спеціальна вставка. 
6.    Клацнути на Об'єкт Документ Mіcrosoft Word, потім натиснути селе-кторну кнопку Зв'язати. Вибравши Вставити, ми впровадимо табли-цю й обірвемо всякий її зв'язок з вихідним документом. 
7.    Клацнути на кнопці OK. 
Зв'язування доречно використати в тих випадках, коли нам доводиться багато разів повертатися назад і редагувати дані у вставленій таблиці. Але щоб просто скопіювати Word-таблицю в презентацію нам необхідно: 
1.    Виділити таблицю в Word. 
2.    Натиснути Ctrl+C або вибрати Правка, Копіювати. 
3.    Перемкнутися в Power Poіnt, натиснувши Alt+Tab. 
4.    Перейти до потрібному нам слайду. 
5.    Перемкнутися в режим перегляду слайдів. 
6.    Натиснути Ctrl+V або вибрати Правка, Вставити, щоб вставити таблицю з буфера. 
Перш за все, Power Poіnt пропонує шаблони дизайну, розроблені фахівцями. З допомогою команди “Застосувати шаблон дизайну” у меню Формат відкриється діалогове вікно. Клацнувши на імені шаблону, ми бачимо його зображення у вікні попереднього перегляду. Для вибору того або іншого шаблону досить подвійно клацнути на його імені. 
Як і у Word чи Excel, числові дані варто відображати у формах різнома-нітних графіків та діаграм, набагато наочніших за таблиці. У Mіcrosoft Office передбачено також спеціальну програму для побудови структурних організаційних діаграм. Можна навіть намалювати графічний об'єкт будь-якого ступеня складності. Для цього призначена панель інструментів Малювання, що з'являється на екрані, якщо ми перебуваємо у режимі перегляду слайдів або у режимі заміток. Додаткові засоби малювання розміщуються на панелі інструментів Малювання+, для відображення якої потрібно встановити покажчик миші на будь-яку панель інструментів, натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню, що з'явився, вибрати команду Малювання+. 
Розглянемо основні прийоми малювання, доступні у програмах Microsoft Office.
•    Щоб почати малювати яку-небудь фігуру, слід відповідною кнопкою на панелі інструментів вибрати інструмент малювання. 
•    Щоб намалювати кілька об'єктів одного типу або виконати над готовими об'єктами однакові дії, не викликаючи щораз той самий інструмент, слід подвійно клацнути по його кнопці. 
•    Щоб виконати над створеною фігурою які-небудь дії, необхідно спочатку виділити її, клацнувши мишею. 
•    Щоб виділити об'єкт, що повністю або частково схований іншими об'єк-тами, варто виділити об'єкт, розташований на першому плані, а потім натискати клавішу (Tab) доти , поки не буде виділений потрібний об'єкт. 
•    Щоб інструментом Еліпс накреслити коло, інструментом Прямокутник – квадрат, а інструментом Дуга – дугу кола, слід під час малювання утри-мувати клавішу Shіft. 
•    Аналогічно, щоб інструментом Лінія накреслити горизонталь або вертикаль також слід під час малювання утримувати клавішу Shіft. 
•    Щоб виділити кілька об'єктів, необхідно послідовно вказати їх мишею, утримуючи натиснутої клавішу Shіft. Всі об'єкти можна виділити, натис-нувши комбінацію клавіш Ctrl+A. 
Для оформлення своєї презентації ми можемо скористатися бібліоте-кою Mіcrosoft ClіpArt, що містить сотні малюнків. Найпростіше підключити її натисканням кнопки Вставити графіку на панелі інструментів. 
Якщо в списку Розділи ми виберемо пункт “Всі розділи”, то зможемо пе-реглянути всі малюнки бібліотеки, розташовані за абеткою. Щоб побачити малюнки на певну тему, необхідно вибрати її зі списку Розділи. Для вставки малюнка в слайд слід подвійно клацнути на ньому. Після того як малюнок з'явиться на слайді, ми можемо змінити його розмір і місце розташування на екрані. 
Можна прикрасити наш твір фотографіями, географічними картами та іншими об’єктами. Power Poіnt дозволяє додавати до презентацій навіть аудіо- і відеокліпи, які дозволяють нам іти в ногу з часом і застосувати всілякі з'явиться вікно “Створити презентацію2 з активним розділом “Дизайни пре-зентацій”. 
У цьому діалоговому вікні можна обрати шаблон дизайну. Після одного щиглика на одному із шаблонів у вікні Перегляд можна побачити його зо-браження. Вибравши шаблон, виконаємо на ньому подвійний щиглик. У результаті відкриється діалогове вікно “Створити слайд”. 
В області “Виберіть авторозмітку” можна визначити розмітку для новостворюваного слайду. У правому нижньому куті вікна показується її коротка характеристика. При подвійному щиглику на зразку авторозмітки на екрані з'явиться новий слайд, що містить розмітку для наших даних. 
Вікно для створення нового слайда можна викликати, вибравши команду “Створити слайд” із меню Вставити або активізувавши комбінацію клавіш Ctrl+M. 
Повернімося знову до вікна “Створити презентацію”. Якщо активізувати панель Презентації, то можна запустити Майстер або вибрати шаблон презентації. 
Тепер активізуємо розділ Загальні. Ми побачимо список шаблонів Power Poіnt, які знаходяться в папці MS OFFІCE / ШАБЛОНИ. Зараз тут є тільки шаблон “Нова презентація”. 
Клацнемо на цьому шаблоні, у результаті на екрані з'явиться вікно “Створити слайд”. Виберемо подвійним щигликом потрібний вид слайда, після чого слайд з'явиться на екрані. Однак він не буде мати художнього оформлення, і ми можемо самостійно повністю розробити його дизайн.