Тема: Подорож в країну праці.
Мета:
1)Виховна: виховання патріотичних по¬чуттів та екологічної свідомості, підвищувати рівень виховуваності.
2)Навчальна: узагальнення теоретич¬них знань учнів з трудовою на¬вчання та політехнічної підготовки через реалізацію міжпредметних зв'язків з математикою, фізикою, хімією, біологією, на¬родознавством та іншими пред¬метами; використання практич¬них знань, умінь та навичок у ви¬рішенні різних питань
3)Розвиваюча: розвиток інтелектуальних здібностей, ін¬туїції, вміння точно і лаконічно висловлювати власну думку, бу¬ти переконливими в своїх твер¬дженнях; підвищення інтересу до предмета.
Форма проведення: гра
Місце проведення: класна кімната.
Час проведення: заняття виховної години 800 - 845   
Етапи підготовки проведення виховного заходу:
1.   Етап - вибір мети. Мета даного заходу підібрана таким чином, щоб не тільки можна було дати нові знання, але й перевірити ті, що вже мають учні, але крім цієї головної мети існує ще й інша - розважальна.
2.   Етап - планування виховного заходу. На даному етапі йде підбір питань для заходу, місця та часу проведення.
3.   Етап - організація діяльності учнів. Учні раніше були попереджені про проведення заходу. Від них не потребується попередньої підготовки.
4.   Етап - проведення заходу.
5.   Етап - підведення підсумків. Після проведення заходу обговорити захід з вчителем, методистом та присутніми студентами, з метою вивчення успіхів та невдач.

Дорогі друзі! Щиро вітає¬мо вас на турнірі інтелектуалів з трудового навчання.
Перш ніж розпочати гру, про¬ведемо ігрове жеребкування, за яким визначимо послідовність гри у першому конкурсі.
Як відомо, друге місце після сталі за своєю поширеністю по¬сідає алюміній. Одна з головних його переваг — легкість. Його використовують у літакобуду¬ванні, енергетиці, для виготов¬лення речей, стійких до корозії. Але природа добре сховала алю¬міній від людського ока. Багато знань довелося накопичити людям, перш ніж вони зуміли ВЗЯТИ у природи цей матеріал.
А тепер увага! Запитання для проведення нашого жеребкування.
Скільки тисяч кВт/год електроенергії необхідно для вироб¬ництва однієї тонни алюмінію? Варіанти відповідей:
- 10 кВт/год;
- 20 кВт/год;
- 30 кВт/год;
- 40 кВт/год.

У вашому розпорядженні 10 с для обдумування відповіді.
Правильна відповідь: для ви¬робництва однієї тонни алюмі¬нію потрібно 20 тис. кВт. год.
Ведучий зачитує відповіді команд і визначає порядок прове¬дення першого конкурсу. Команда, яка дала найточнішу від¬повідь, отримує заохочувальний бал і право першим відповідати на запитання наступного кон¬курсу.
Тепер нам необхідно вибрати три члени журі.
Ведучий: Отже розпочинає¬мо перший конкурс, який нази¬вається «Знання та праця».
Далі ведуча пропонує першо¬му учаснику такі теми: «Людина і виробництво››, «Матеріалознав¬ство», ‹‹Кулінарія››; ‹‹Технологія металообробки», «Технологія об¬робки тканини і волокнистих ма¬теріалів››, «Технологія деревооб¬робки».
Запропоновані теми включа¬ють такі підтеми:
«Людина і виробництво»
1.    Безпека праці.
2.    Організація праці на ви¬робництві.
3.    Основи профорієнтації.
4.    Конструкційні матеріали.
5.    Основи економічних знань.
6.    Основи графічної грамоти.
7.    Основи техніки.
8.    Основи електротехніки.
9.    Виробництво і охорона при¬роди.
‹‹ Матеріалознавство››
1.    Природні матеріали.
2.    Тканина.
3.    Нитки.
4.    Харчові продукти.
5.    Трикотаж.
6.    Деревина.
7.    Напівфабрикати
8.    Металознавство
9.    Електротехніка
          «Кулінарія»
     1. Культура харчування.
     2. Сніданок.
     3. Напої,
4.    Овочі.
5.    Святкові страви.
6.    Крупи.
7.    Універсальний продукт.
8.    Українська кухня.
9.    Десерт.
     « Технологія металообробки››
1.    Слюсарні робот.
2.    Термічна обробка.
3.    Токарний верстат.
4.    Фрезерний верстат.
5.    Свердлильний верстат.
6.    Рубання металів.
7.    Різання металів.
8.    З'єднання деталей.
9.    Нарізання різьби.
      «Технологія обробки тканини і волокнистих матеріалів››
 1. Технологія пошиття.
2.    Ательє.
3.    Подіум.
4.    Вишивка.
5.    Плетіння гачком.
6.    Плетіння спицями.
7.    Шви.
8.    Оздоблення.
9.    Машинознавство.
      «Технологія деревообробки»
 1. Ручні інструменти.
2.    Пиломатеріали.
3.    Професії.
4. Механізована обробка.
    5.  Вироби.
6.    Екологія.
7.    З'єднання деталей.
8.    Оздоблення.
9.    Чудеса хімії.

Умови нього конкурсу такі. Учасник називає підтему, в якої ведучий ставить йому запитан¬ня. Відповіді на запитання фіксуються. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом.

Запитання ІЗ теми ‹‹ Людина і виробництво››
1. Безпека праці.  
Як правильно надягти спец¬одяг? (Підібрати волосся, заправити рукави,   кінці косинки.)
    2. Організація праці на ви¬робництві.
Кількість продукції або опе¬рацій, які треба виконати робітникові за одиницю часу, нази¬вається ... (нормою виробітку.)
    3.Основи профорієнтації.
Характеристика, опис професії, основних вимог, які ставить професія до особистих якостей людини, називається.., (професіограма.)
    4.Конструкційніматеріали.
Назвати три матеріали, з яких можна виготовити той чи інший виріб. (Пиломатеріали, тканина, дріт або жерсть.)
    5. Основи економічних знань.
Назвати форму власності, якщо власником є фізична особа. (Приватна.)
    6. Основи графічної грамоти.
Документ, який містить точ¬не зображення деталі і відомо¬сті, потрібні для її виготовлен¬ня із зазначенням масштабу, називається... (кресленням.)
    7. Основи техніки.
Що називають механічними передачами? (Механізми, призначені для передавання руху.)
    8.  Основи електротехніки.
Яка електроарматура призна¬чена для з'єднання побутових приладів з електричною мережею? (Штепсельна вилка.)
9. Виробництво і охорона при¬роди.
Що таке утилізація відходів? (Повторне використання вторинної  сировини, переробка їх на корисну продукцію, добування із неї цінних поживних речовин.)
 
Запитання ІЗ  теми‹‹ Матеріалознавство»
 1.   Природні матеріали.
 З якого матеріалу найчастіше виготовляють кошики? (З лози.)
         2.  Тканина.
Назвати типову ознаку лицьо¬вою боку тканини з друкованим малюнком. (Чіткий яскравий малюнок.)
        3. Нитки.
Чим швейна нитка відрізняється від пряжі? (Швейна нитка більше скручена, а тому міцніша. )
        4. Харчові продукти.
З яких компонентів склада¬ється гречана каша? (3 крупи, со¬лі, жиру, рідини.)
        5. Трикотаж.
Який вигляд мають лицьові і виворітні петлі на плетеному полотні? (Лицьові — у вигляді кіски, а виворітні — у вигляді хвильки.)
        6. Деревина.
Чим ДВП (дерево-волокни¬ста плита) відрізняється від ДСП (дерево-стружкової плити)? (ДВП товщиною з картон, у вигляді волокон, а ДСП утво¬рена із стружки і клею.)
        7. Напівфабрикати.
Із чого виготовляють фане¬ру? (Із шпону — тоненького ша¬ру деревини.)
        8. Металознавство.
З чого виготовляють сталь? (Із чавуну та металобрухту.)
        9. Електротехніка.
Які матеріали застосовують в електротехніці? (Провідники, напівпровідники, ізолятори.)

Запитання ІЗ теми «Кулінарія»
    1. Культура харчування.
Що таке калорійність їжі? (Кількість калорій, що надходить в організм людини з харчовими продуктами, називають калорійністю їжі.)
    2. Сніданок.
Який продукт завжди є в бу¬терброді? (Хліб.)
    3.Напої.
Яка рослина має сорти : арабіка, харарі, МОККО? (Кавове де¬рево. )
     4. Овочі.
Навіщо овочі для салату ва¬рять на помірному вогні під закритою кришкою? (Це допомо¬же зберегти в овочах вітаміни )
    5. Святкові страви.
На яке свято пекли пиріжки ІЗ яблуками? (На Спаса — 19серпня.)
   6.  Крупи,
Яку крупу просіюють? (Манну.)
   7.  Універсальний продукт.
Чим пастеризація молока відрізняється від стерилізації? ( Пастеризація молока — нагрівання до температури 80 — 85?С про¬тягом кількох секунд, а стерилізація  — нагрівання до 120— 140?С.)
   8. Українська кухня.
ЯКИЙ продую входин, до та¬ких українських страв:‹‹балабухи», ‹‹ліниві пироги», «бульбівники»? (Картопля.)
   9. Десерт.
Як розпушують бісквітне тісто? (Додаванням збитих у густу піну яєць.)

Запитання до теми‹‹Технологія металообробки››
1.  Слюсарні роботи.
За допомогою якого інстру¬менту знімають тонкий шар ме¬талу? (Зо допомогою напилка.)
2.  Термічна обробка.
Із чого роблять відпуск ме¬талу? (Щоб не був крихкий.)
3.  Токарний верстат.
Що, крім точіння, можна ро¬бити на токарному верстаті? (Свердлити, нарізувати різьбу.)
4. Фрезерний верстат.
Яка головна відмінність у ро¬боті органів токарного і свердлильного верстатів? (На токарному різець подається, а свердлильного — рухається.)
5.  Свердлильний верстат.
Як називається передача від двигуна до шпинделя? (ПАСОВА.)
6. Рубання металів.
Який кут загострення для міді? (45?)
7. Різання металів.
Як Здійснюється розведення зубців у ножівці по металу? (Хви¬лясто)
8.   З’єднання деталей.
Як класифікують види з’єднань деталей? (Рознімні, нерознімні.)
9. Нарізання різьби.
Які профілі різьб ви знаєте? (трикутна, прямокутна, трапецієвидна, кругла.)

Запитання і теми ‹‹Технологій обробки тканини та волокнистих матеріалів»
        1.Технологіяпошиття.
Який технологічний процес називається зметуванням? (Тим¬часове зєднання двох приблизно однакових за розмірами деталей.)
        2. Ательє.
Які розмірні ознаки або мір¬ки потрібні для побудови крес¬лення прямого вшивного рука¬ва? (Довжина руки від плеча до зап’ястка, обхват плеча.)
    3. Подіум.
Зовнішній контур форми одя¬гу, його площинне зображен¬ня — це ... (силует.)                              
     4. Вишивка.
Чим проста гладь відрізняється від полтавської? (Проста гладь — двобічна, а полтавська — однобічна. Проста — без прикріпу, о пол¬тавська — з прикріпом.)
    5. Плетіння гачком.
З яких елементів розпочинається плетіння гачком? (З повіт¬ряних петель або ланцюжка.)
    6. Плетіння шпицями.
Як визначити горизонтальну щільність плетеного зразка? (Не¬обхідно кількість петель поділити на ширину зразка в сантиметрах.)
    7. Шви.
Яким швом найчастіше об¬робляють нижній зріз одягу? (Упідгин з закритим зрізом.)
8. Оздоблення.
Чим краще оздобити швей¬ний виріб, виконаний в народ¬ному стилі? (Вишивкою, оборка¬ми, рюшами, плетеними деталя¬ми, мереживом тощо.)
9. Машинознавство.
Яке колесо — ведуче чи веде¬не — в машині з електроприво¬дом робить більше обертів? (Ве¬дуче. )

Запитання з теми ‹‹ Технологія деревообробки»
1. Ручні інструменти.
Які інструменти застосову¬ються для стругання деревин»? (Шерхебель, рубанок, фуганок.)
    2.Пиломатеріали.
Назвати основні види пиломатеріалів. (Дошка, брус, рейка, планка.)
    3.Професії.
Назвати три професії, пов'я¬зані з деревообробкою. (Тесляр, столяр, червонодеревник.)
    4.Механізована обробка.
Які інструменти використо¬вують для точіння деревини? (Рейєр, мейсель.)
    5.Вироби.
Якими способами з'єднують¬ся деталі у готовий виріб? (Ши¬пове, клейове, цвяхами, шурупа¬ми, шкан.)
    6. Екологія.
Де використовують відходи деревини ? (Напівфабрикати — ДВП, ДСП, вітамінне борошно.)
    7.    З'єднання деталей.
Назвати види шипових з'єд¬нань. (Глухе, наскрізне, «ластів¬чин хвіст», у паз і гребінь.)
    8.    Оздоблення.
Назвати види оздоблення де¬ревини. (Прозоре, непрозоре, ху¬дожнє різьблення.)
    9.Чудеса хімії.
На які продукти можна пе¬ретворювати деревину хімічним шляхом? (Папір, тканина, спирт, картон.)

Ведучий підбиває підсумки пер¬шого конкурсу, визначає лідера. А зараз переходимо до дру¬гого конкурсу.
Кожна людина, чим би вона не займалась, повинна вміти спіл¬куватися з оточуючими, вміти переконувати інших у своїх суд¬женнях, відстоювати свою думку.
Отже, розпочинаємо ток-гейм, на якому ми розглянемо і обговоримо проблему:
— Яким я бачу майбутнє на¬шої школи ?
Кожен учасник має право по¬ставити своєму супернику запи¬тання з даної проблеми.
Першим виступає наш лідер. На обдумування відповіді дасть¬ся 10 с. На виступ 30 с, він має бути змістовним, але лаконіч¬ним. Наприкінці цього конкур¬су учасники самі себе оцінять. Тож уважно слухайте виступи своїх товаришів.
Для оголошення підсумків слово надасться журі.
- Любі друзі! Мине зовсім небагато часу і ви опинитесь пе¬ред одним із найважливіших ви¬пробувань — вибором своєї май¬бутньої професії.
Вибір трудового професійно¬го шляху повинен бути свідомим і самостійним. Необхідно вра¬ховувати такі важливі фактори, як потреба конкретного еконо¬мічного району в кадрах; відпо¬відність власних інтересів, на¬хилів, здібностей, здоров'я ви¬могам професії, що обирається, умови праці тощо. Щоб правиль¬но обрати професію, треба яко¬мога повніше знати зміст, харак¬тер праці та відносин у процесі майбутньої трудової діяльності.
Наступний конкурс, в якому ми пропонуємо вам брати участь, так і називається: «Вгадай про¬фесію».
Зараз я зачитаю вам три епізоди, які описують діяльність представників цієї професії. Ви повинні відгадати її з трьох спроб. ВІДПОВІДЬ на перший епізод оці¬нюється в 3 бали, на другий — в 2 бали, на третій в 1 бал. От¬же,максимальна оцінка нього конкурсу — 6 балів.
А тепер увага? Зачитую вам перший епізод.
Про професію, яку ви повин¬ні відгадати, розповідає один із спеціалістів у цій галузі, згадуючи перші дні після закінчення навчального закладу.
До експедиції я розпочав го¬туватись задовго. Чоботи на роз¬мір більші, спеціальний захис¬ний костюм, на коліна і на лік¬ті якого я нашив по шматку щільної тканини, щоб не про¬тирались. На ватник мені реко¬мендували надягнути широкий шкіряний ремінь, на який мож¬на навісити різне необхідне приладдя.
Ближче де від'їзду я отримав компас, карту, гвинтівку та кин¬джал (за спеціальним дозволом).
До якої експедиції готувався автор цих рядків? З якою професією вона пов'язана?
Прошу записати ВІДПОВІДІ на аркушах і передати їх членам журі.
А зараз послухайте другий епізод.
Увечері, після першого мар¬шруту, я поставив намети, зро¬бив настил, тому що ми були змушені зупинитись на болоті, розпалив вогнище.
І пішла робота    - день за днем. О сьомій — підйом. Короткий сніданок, і — маршрут. Ідеш, ку¬ди потрібно: вгору, згори, по рів¬нині, через хащі, згарища, по бо¬лотах, не відхиляючись віл лінії, проведеної на карті.
З чим був пов'язаний мар¬шрут, накреслений на карті? Про яку професію йдеться?
І, нарешті, третій епізод.
І ось через декілька днів сталася подія. Мій керівник, Леонід Семенович, запропонував пі¬ти до одного місця. Ми пішли, а потім, попливли по річці до то¬го місця, де берег був дещо крутіший, і на поверхню виходили скельні породи.
Леонід Семенович змінився. Його словами і рухами керува¬ла пристрасть. І тут на якусь мить я побачив все його очима. Бай¬дужі пласти гірських порід ожи¬ли і заговорили зі мною. Вони почали розповідати про себе, про своє багатомільйонне минуле.
Не бравим туристом повинен ходити я по тайзі, а вченим, під ногами якого знаходиться його матеріал. Там багато років при¬рода із властивим їй розмахом провела експеримент. Мені доручено розшифрувати сам екс¬перимент та його наслідки.
Про яку професію йдеться? З якою метою автор береться розшифрувати експеримент, що провела природа мільйони ро¬ків тому?
А тепер підіб'ємо підсумки. Слово журі.
А зараз розпочинаємо перед¬останній конкурс «Відгадай при¬слів'я». Учасникам пропонуєть¬ся відгадати прислів'я про працю, яке демонструє майстер пантоміми — учениця 11 класу.
Оцінюється точність форму¬лювання прислів'я та кількість спроб, необхідних для відгаду¬вання. Максимальна кількість спроб — 3. Максимальна оцін¬ка 6 балів.
Учасникам було запропоно¬вано такі прислів'я:
«Очам страшно, а руки зроб¬лять»
«Сім раз відміряй, один раз від¬ріж»
     ‹‹ Зробив діло гуляй сміло»
     «Бджола мала, а й та працює»
Підіб’ємо підсумки цього конкурсу.
Виносимо вам подяку за активну, наполегливу, уперту боротьбу за першість.
А до участі в заключному кон¬курсі, який називається «Поєдинок», ми запросимо наших капітанів.
Для визначення абсолютного переможця вам буде постав¬лено 7 запитань, кожне з яких оцінюється в 2 бали. Право відповідати на кожне з них о держить той учасник, який першим підніме руку. Якщо відповідь буде неправильною, право від¬повідати переходить до супер¬ника.
Отже, увага! Розпочинаємо!
1. Сукупність правил поведінки у товаристві, на службі, в громадських місцях називається... (етикет.)
2.  Що входить до складу бронзи? (Олово, мідь.)
3.  Яку тканину називають пів¬нічним шовком ?(Лляну.)
4.  Який міст через Дніпро від¬різняється від інших і чим? (Міст Патона, зварний.)
5.  До якої групи одягу нале¬жить українська юпка: поясного чи плечового? (Плечового.)
6.  Який вид обробки металу не змінює його форми? (Тер¬мічна.)
7.   Коли використовується рушник, при укЛаданні шлюбу ? (Молоді стають на рушник,)
За підсумками останнього кон¬курсу переможцем визнано…