Мета уроку: Залучити дітей до самоврядування, дати можливість висловити своє бачення проблеми, пов'язаної з поведінкою учнів та вчителів у школі, виховувати доброзичливе ставлення до навколишнього, вміти обмежувати свої бажання, щоб не завдати шкоди іншим, учити дотримуватись тих норм, у виробленні яких самі учні взяли участь.

Обладнання уроку: Папір для індивідуальної роботи, закріплений чистий аркуш-плакат на дошці, маркери, на кожному столі текст Загальної декларації прав людини (Декларація прав людини очима дітей)

Хід уроку

Учитель: Від учителів часто можна почути нарікання на вашу поведінку на уроці або під час перерви. Але й ви інколи скаржитесь на вчителів. Виникає питання: що ж робити? Чи можемо ми виробити такі правила поведінки, які б влаштовували всіх? Спробуємо це зробити. Отже, перед нами завдання: виробити правила поведінки для всіх, хто працює чи навчається у цій школі.

Пропонуємо учням на окремому аркуші паперу написати із 5-6 пунктів правила поведінки, які б в однаковій мірі стосувалися і учнів, і вчителів.

Далі пропонуємо із цих 5-6 пунктів підкреслити 1-2, на їхню думку, найважливіші правила. Кожен із учнів зачитує своє (свої важливі правила, далі невеличке обговорення, погодження з усіма, вислуховування заперечень, редагування, і вчитель записує це правило маркером на великому аркуші паперу. Слід зауважити, що в кожному класі чітко спланувати обговорення чи процес написання майже неможливо, а тому вчитель мусить бути готовий до імпровізації, головне для цього уроку - довіра до вчителя і серйозність виконання завдання.

Далі ми наводимо один із можливих варіантів.

Учень: Бути ввічливим у розмові; уникати грубих слів; дотримуватися етики на уроці (не перебивати учня, коли він відповідає, не перебивати учителя, коли він говорить); категорично заборонити вживати грубі слова; на перерві бігати можна у безпечних місцях (вестибюлі, спортзалі); заборонити фізичне насильство (старших учнів щодо молодших, до ровесників, учителів та дітей). Я виділив правило 3 і 4.

Після обговорення і уточнення вчитель записує на плакаті: Дотримуватися етики на уроці: не перебивати учня, коли він ще не закінчив свою відповідь, не перебивати вчителя, коли він говорить.

Аналогічно проводимо обговорення з кожним учнем. Діти пропонують внести такі правила: дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути травм; бути уважними один до одного; слід з повагою ставитися один до одного, поважати іншу думку; добросовісно ставитися до уроків; ніхто не повинен залишатися поза уроком через спізнення; заборона на грубі, принижуючі людську гідність слова; ніхто не має права чіпати особисті речі (портфель, сумку, підручник, записник, лист чи приватну записку); бути уважним до свого здоров'я, уникати всього, що може зашкодити здоров'ю (переохолодження, паління цигарок, їжа поспіхом, невчасне лікування); дотримання правил особистої гігієни (миття рук перед відвідуванням їдальні та після неї); поважати чистоту в приміщенні школи; бережно ставитися до майна школи (не псувати меблів, приладів); виявивши довіру до директора школи, коли виникає конфлікт, звернутися до нього/неї за справедливим вирішенням питання; кожному повинна бути дорога честь школи, тому слід прагнути не заплямувати її.

Після відповідного обговорення і редагування правила записує вчитель на плакаті.

Учитель: Отже, правила записані. Спробуємо порівняти їх із головними правилами - Загальною декларацією прав людини.

Учні за "Декларацією прав людини очима дітей" (див. "Викладання прав людини", ООН, 1989) знаходять ті статті, які відповідають правилам, що були вироблені в класі. Проводимо бесіду, з'ясовуючи, наскільки такі правила важливі не лише в класі, в школі, а й у всьому світі.

Після бесіди з учнями слід познайомити з виробленими правилами вчителів, які працюють у цьому класі, а то й весь педколектив. І найскладніше - втілити ці правила в життя. Це копітка робота, для цього потрібно мати багато чинників, притаманних демократичному духові школи, а якщо таких немає, то робота виявиться цікавою, але майже марною, якщо хоча б частково правила не будуть реалізовуватись.