ВІД ДОПИТЛИВОСТІ ДО СТІЙКОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ПОТРЕБИГАЛЕРЕЯ ТВОРЧИХ ПОРТРЕТІВ

Для кожної держави в усі історичні періоди важливим було все, що пов'язано з формуванням інтелекту країни, адже від вирішення саме цього питання залежить розвиток нації. Сучасне суспільство потребує діяльних, творчих та обдарованих громадян, багатих інтелектуально й духовно. Для нинішнього вчителя важливе значення має також те, як дитина почуватиме себе, чи буде вона психологічно здорова, поки зростає й коли виросте.

Як не загубити те, чим наділила природа дитину, а разом із тим створити такий простір, де кожний учень отримає не лише знання, а й розвиток своїх здібностей? Як слід діяти, аби паростки творчості не загинули, а квітували і в майбутньому давали свої плоди?

Дитинство молодшого школяра — один із найважливіших періодів, коли творчість може стати універсальним і природним способом буття людини. До того ж численні дослідження свідчать про безмежні креативні можливості цього періоду життя. Тому провідною стає мета — створити сприятливі умови для стимулювання й спрямування здібностей дитини на розвиток.

Переважна кількість батьків інтуїтивно відчуває творчий потенціал своєї дитини і намагається допомогти в його розкритті, проте стикається з різноманітними труднощами. Основна проблема полягає у виборі оптимального співвідношення між бажаннями, вимогами дорослого й прагненнями, інтересами дитини Школа може й повинна дати дитині те, чого вона не отримає в сім’ї, адже тут:

? дитину оточують старші за віком та статусом особи — учителі, старшокласники; і рівні — однокласники;

? дитина отримує набагато більший обсяг інформації, ніж удома;

? дитина щоденно повинна приймати самостійні рішення;

? формується тип громадської поведінки, суспільне обличчя людини.

Для вирішення таких проблемних питань створено в нашому навчальному закладі школу обдарованої дитини «Умка», яка працює з учнями початкової школи.

Роботу школи зумовлено, насамперед, потребою у виявленні та розвитку обдаро­ваних дітей, здійсненні грамотних прогнозів та пошуку ефективних способів корекції проблем. Адже робота з обдарованими дітьми має стати гарантією подальшого розвитку. Основна мета — побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоб були враховані індивідуальні особливості дитини, для того щоб її підтримати. Обраний нами шлях спонукає до відкриттів шляхом спроб та помилок (схема 1).

25.10.2014-1-1

Мета роботи школи обдарованої дитини «Умка»:

- виявити талановитих дітей та сприяти їхньому розвитку;

- створити оптимальні умови для збереження, прояву, розвитку особистості та її нахилів;

- надати учням можливість спілкуватися з такими ж обдарованими учнями;

- розробити систему роботи з обдарованими учнями;

- удосконалити урок як засіб розвитку творчої особистості.

 

Бажання досліджувати, бачити та відкривати потаємне з'являються вже в початковій школі. Таких учнів не задовольняє робота лише зі шкільним підручником, адже вони читають словники, спеціальну літературу, шукають відповіді на свої питання в різних сферах.

 

Методичне об'єднання вчителів початкової ланки зійшлося на думці, що застосування нових підходів, модернізація форм, методів навчання та виховання сприятимуть росту і розвитку здібностей наших учнів.

 

Роботу з обдарованими дітьми в закладі плануємо таким чином, щоб цікавість переросла в любов до знань, допитливість, а остання — у стійку пізнавальну потребу. Адже вміння визначити проблему там, де інші її не помічають, — відмінна риса справжньої творчої людини. Відбувається цей процес шляхом виконання пізнавальних та практичних завдань, що вимагають самостійного креативного вирішення.

На уроках надаю своїм учням можливість самостійно робити відкриття, висловлювати власні судження так, щоб дитина відчула себе особливою. Слід відзначити, що індивідуальна робота з кожним учнем ставить учителя на іншу сходинку — адже треба бути одночасно і вчителем, і психологом, який здатен здійснювати комплексне педагогічне спостереження за кожним учнем. Для мене та моїх учнів захопливим стає сам шлях до пізнання.

 

«Знання лише тоді знання, коли надбані зусиллями власної думки, а не пам'яттю», — писав Л. М.Толстой.

 

Сучасний етап створення системи освіти є багатоплановим. Адже ця система є традиційною й водночас має інноваційні елементи, передбачувана, проте разом із тим суперечлива. Тому мета діяльності нашого творчого осередку — відпрацювати, налагодити, розробити і впровадити ефективні науково-методичні засоби, технології пошуку, навчання, виховання, самовдосконалення обдарованих дітей.

 

Зміст діяльності школи обдарованої дитини «Умка» передбачає (табл. 1):

? організаційну роботу (складання планів роботи),

? навчальну (аналіз діяльності творчого осередку, результативності проведених уроків та заходів, контроль учнів).

25.10.2014-1-2

Планування передбачає проведення уроків, занять-зустрічей, виховних заходів, тематичних тижнів, конкурсів, лекцій, змагань, олімпіад, творчих майстерень тощо. На перший погляд, це відомі форми роботи, проте саме вони забезпечують зручний режим роботи школи обдарованої дитини «Умка», роблять його гнучким, зручним та доступним, дають змогу здійснювати процес і в урочний, і в позаурочний час, а до того ж припускають залучення батьків. Чітке розуміння потреби й важливості такої діяльності передбачає роботу за трьома напрямами (табл. 2).

25.10.2014-1-325.10.2014-1-4

З огляду на психологічні особливості обдарованих дітей, часто використовую ситуацію пізнавальної перешкоди, при зіткненні з якою молодшим школярам потрібно самостійно використовувати для вивчення нової теми одну або кілька розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, аналогію, узагальнення. Адже важливо, щоб робота з обдарованими дітьми припускала можливість відходити від шаблонів, шукати нові способи вирішення завдань.

Тому ефективним на уроках та в позаурочний час буде використання прийомів:

? «Я журналіст», що ґрунтується на вмінні дітей ставити змістовні та обдумані запитання.

? «Приваблива мета», що ґрунтується на підвищеній мотивації дітей на початку уроку, коли вчителеві потрібно знайти такий спосіб, коли звичайне стає привабливим та цікавим.

? «Діалог із текстом», що використовується під час індивідуальної роботи, коли учень самостійно працює над текстом, виконуючи завдання.

? «Два капелюхи критичного мислення», який полягає у зіткненні двох протилежних поглядів.

? Гра «Так - ні», пов'язана зі зведенням фактів у єдину картину, систематизацією інформації, вмінням слухати й чути інших учнів та вчителя.

? Вправа «Шість капелюхів мислення» (за Едвардом де Боно), коли мислення ділиться на шість етапів, кожний з яких представлений капелюхом певного кольору:

білий капелюх — виділення фактів, відомостей;

чорний капелюх — критика, негативні аспекти ситуації;

червоний капелюх —емоції, почуття, викликані ситуацією;

синій капелюх — життєвий урок, який можна винести із ситуації;

жовтий капелюх — дослідження успіхів або позитивних сторін ситуації, переваги того, що відбулося;

зелений капелюх — практична робота, творчість, альтернативні рішення, нові ідеї.

? Вправа «Рюкзак», яка передбачає, аби учні протягом уроку чи заняття стисло записували основні моменти.

Задля перетворення дитячої допитливості на стійку пізнавальну потребу та для розвитку природних здібностей використовую творчі завдання, цікаві вправи, матеріали, задачі з математики, природознавства, проводжу мовні конкурси, вікторини, змагання, інтелектуальні ігри тощо.

Задача. У цій шифрограмі закодовані слова: ГОЛОС, КОМАР, МАРКА, ГУСКА, КУРКА. Запиши навпроти кожного коду відповідне слово.

25.10.2014-1-5

Задача. Де яких замкових шпар підходять ці замки?

25.10.2014-1-6

Задача. Логічно завершити вправу так, щоб заповнити кожний квадрат.

25.10.2014-1-7

Задача. Майстер має лише плитки паркету із вказаним поруч малюнком. Який із запропонованих візерунків неможливо утворити, викладаючи паркет?

25.10.2014-1-8

Задача. Знайди закономірність.

25.10.2014-1-9

25.10.2014-1-10

Задача. Знайди цифрове значення.

25.10.2014-1-11

Задача. Слово ЛОГІКА зашифровано значками. Розшифруй слова, якщо вони зашифровані тими ж значками.

25.10.2014-1-12

Задача. Якому слову відповідає заштрихована частина?

25.10.2014-1-13

Задача. Вилучи два сірники і спробуй створити фігуру, яка складається з двох квадратів.

25.10.2014-1-14

Задача. Побудуй 5 трикутників, використай 12 сірників.

Побудуй 5 квадратів, використай 12 сірників.

Робота з танграмою

25.10.2014-1-15

Задача. Спробуй створити свою фігуру будь-якої тварини, транспорту та ін.

25.10.2014-1-16

Принципово важливим в організації навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми є використання ІКТ на всіх етапах навчального процесу, зокрема:

? при вивченні нового матеріалу;

? закріпленні;

? повторенні;

? контролі.

 

Під час вивчення нового матеріалу наочне зображення є зоровою опорою, яка допомагає засвоїти навчальний матеріал. Співвідношення між словами вчителя та інформацією на екрані може бути різним — усе залежить від пояснення педагога. Тому робота з використанням ІКТ має бути чітко спланована й дозована, повинні бути ретельно продумані мета, місце та спосіб використання.

Використання ІКТ має виконувати навчальну, розвивальну та виховну функції, щоб дитина молодшого віку навчалася виокремлювати потрібну інформацію, сприймати та запам'ятовувати її. Для вирішення дидактичних задач на заняттях у школі обдарованої дитини для досягнення високого рівня засвоєння та осмислення матеріалу виділяю для себе такі можливості використання ІКТ:

? створення й підготовка дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, пам’ятки, схеми, креслення, демонстраційні рухомі таблиці);

? удосконалення методик проведення уроків;

? підвищення ефективності процесу навчання, активізація пізнавальної діяльності учнів;

? створення презентацій на конкретну тему за навчальним планом;

? створення тестових робіт;

? пошук та використання Інтернет-ресурсів під час підготовки уроків, виховних заходів, самоосвіти тощо;

? узагальнення методичного досвіду в електронному вигляді.

 

Напевно, в когось із читачів виникне запитання: чи варто докладати стільки зусиль під час навчання обдарованих дітей у початковій школі? Мине лише чотири роки, а вчитель початкової школи знову відпустить своїх вихованців у «далеке плавання» — школу II—III ст., під час якого вони змінюватимуться, набуватимуть нових знань та звичок. Які емоції відчуватимуть діти при переході до середньої ланки школи? Можливо, для когось такі хвилювання доречні, та не для нас. Протягом багатьох років школа приділяє велику увагу підготовці учнів до активної професійної діяльності в галузі науки. «Через терни до зірок» — саме так звучить девіз наукового товариства учнів нашої школи, яке забезпечує поступовість розвитку творчого потенціалу школярів.

Щоб зробити цей процес максимально ефективним, враховуються всі етапи зростання талановитої дитини:

? школа обдарованих дітей «Умка» (1 - 4-ті класи);

? шкільне учнівське товариство обдарованих учнів «Міцар» (5 - 7-мі класи),

? наукове товариство учнів «Алькор» (8 - 11-ті класи).

До того ж тісна співпраця вчителя початкових класів та майбутнього класного керівника, у чиї руки потрапляють маленькі випускники, зацікавленість учителів-предметників у їхній адаптації робить вступ до 5-го класу впевненим.

На практиці доведено, що робота щодо розвитку творчого мислення учнів сприяє гнучкості розуму, оригінальності, систематичності й послідовності мислення, формуванню мовленнєвих умінь, образної креативності, розвитку пізнавальних інтересів. Крім цього, робота в заданому напрямі формує в учнів позитивну навчальну мотивацію, навички самоконтролю, розвиває впевненість у власних силах і здібностях, допомагає вчителеві виявляти обдарованих дітей та дітей з потенційними ознаками обдарованості. Таким чином, роботу з обдарованими дітьми можна розглядати як можливість переходу на інший, більш якісний рівень освіти, як пошук, практичну діяльність, як досвід, завдяки якому навіть найменший школяр відчуватиме в собі зміни, потрібні для самовдосконалення, впевненості в собі, буде прагнути осягнути істину, щоб врешті-решт зрозуміти — ким та яким він хоче бути.

Використані джерела

1. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. — X., 2005

2. Кривошия Т. Розкриймо дітям красу математичних міркувань // Початкова школа. — 2000. — № 3.

3. Ліндсей Т. Творче і критичне мислення: Хрестоматія загальної психології. Психологія мислення,— М., 1981.

4. Руденко Т. В. Дидактические функции и возможности применения информационно-коммуникативных технологий в образовании. — Томск. 2006

5. Чернишова Д. Організація роботи з обдарованими учнями // Обдарована дитина. —2001. — № 7.

 
Світлана ІВАНОВА,
учитель початкових класів
Білоцерківської ЗОШ І—III ст. № 18, Київська обл.
Всеукраїнська газета для вчителів початкових
класів «Початкова освіта» № 1 (721), січень 2014