1. Основне завдання класних зборів ? обговорення й вирішення питань життєдіяльності класного колективу.

2. Збори відбуваються щомісячно.

3. Рішення класних зборів ухвалюються більшістю голосів і таке рішення є обов'язковим для виконання кожним учнем.

4. Кожен учень класу має право виступати на зборах, виносити питання на обговорення, відстоювати свою власну точну зору.

5. Класні збори ? орган учнівського самоврядування в класі.

6. Класні збори обирають старосту класу, членів учнівської ради, делегатів на учнівську конференцію.

7. На класних зборах староста доводить до відома учнів рішення учкому та загально шкільних конференцій, аналізує виконання рішень попередніх зборів.