Тема: Вибір об’єкту проектування на основі зібраної інформації

Мета уроку: Засвоїти поняття про зразок, метод фантазування для отримання ідей розробки нових зразків, виробів з різних конструкційних матеріалів. Виховати основи культури праці, потребу в праці. Розвивати в учнів увагу, пам’ять, спостережливість

Об’єкт навчальної праці: роздатковий матеріал у вигляді технічних рисунків виробів з конструкційних матеріалів, що проектуються.

Обладнання: верстак, олівці, лінійка, гумка, циркуль.

Тип уроку: комбінований.

 

Час: 45 хв.

 

Клас: 6.

 

План уроку

 

    1. Організаційна частина

    2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

    3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

    4. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

    5. Вивчення нового матеріалу

    6. Закріплення вивченого матеріалу

    7. Практична робота

      8. Заключна частина

 

 

 

 

Хід уроку
 1. 1.Організаційна частина
 • перевірка присутності учнів на занятті;
 • призначення чергових;
 • перевірка наявності спецодягу.
 1. 2.Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності

учнів

(Фронтальна бесіда)

 1. 1.Давайте пригадаємо, як може здійснюватись пошук необхідної інформації для об’єкту?
 2. 2.Чи знаходили ви цікаві вироби в підручниках, журналах, альбомах? Чи варто щось змінювати у зовнішньому вигляді виробу?
 3. 3.Які ви знаєте способи копіювання виробів з технічної літератури?
 4. 4.Що таке калька та копіювальний папір, для чого вони використовуються?
 5. 3.Повідомлення теми, мети та завдань уроку

Темою сьогоднішнього заняття є: «Вибір об’єкту проектування на основі зібраної інформації»

            На даному уроці ви:

 • засвоїте знання про зразок, метод фантазування для отримання ідей розробки нових зразків виробів;
 • на практичній частині заняття ви будете аналізувати і обирати об’єкт проектування на основі зібраної інформації, спробуєте внести якісь свої корективи.

Хотілось би, щоб наше заняття сьогодні пройшло під девізом, головна ідея якого відображена у народному прислів’ї, яке ми повністю прочитаємо відгадавши ребус (рис.1.):

 

 

«Не складно зробити, а складно …..»

,,,

Рис.1

Учні відгадують недостаюче слово прислів’я. (Задумати)

Саме відгадане слово підкаже нам мету уроку: навчитись обирати об’єкти проектування на основі зібраної інформації. Для цього вам необхідно уважно подивитись на зразки виробів і обрати той, який Ви вважаєте могли б виконати в межах даної майстерні, можливо щось змінили б в ньому. Як видно з прислів’я – це дуже складна і відповідальна справа.

А щоб ви впорались із завданням – уважно прослухайте теоретичний навчальний матеріал.

 1. 4.Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

Сьогодні ми будемо вчитись проектуванню об’єкта технологічної діяльності, використовуючи зразки відомих Вам виробів з конструкційних матеріалів, таких як деревини, фанери, ДВП. Завдяки отриманим умінням (здійснювати вибір найкращих ознак розглянутих моделей для створення нової, виконувати ескіз тощо) ви зможете проектувати корисні, цікаві та посильні вироби, які можуть стати Вам у нагоді під час вашого навчання, дозвілля.

 1. 5.Вивчення нового матеріалу

З давніх-давен людина спостерігаючи та аналізуючи природні предмети та явища створювала їм подібні для задоволення власних цілей, потреб. Створення подібних об’єктів технологічної діяльності – є діяльність за зразком. Що ж таке зразок? Зразок – окремий предмет із ряду однакових, за яким можна скласти уявлення про інші подібні предмети, тобто виготовлення предмету шляхом втілення в нього чого-небудь (властивості, якості, функції та. ін.) з типових об’єктів технологічної діяльності. Отже, давайте з’ясуємо, чи можна виготовити підставку під гарячий посуд  використовуючи зразок? (учні відповідають)

Під час проектування виробів з таких конструкційних матеріалів як деревина, фанера, ДВП необхідно спочатку, використовуючи особистий досвід, журнали, каталоги та іншу технічну літературу, віднайти зразки об’єктів. Наступним кроком по створенню об’єкта технологічної діяльності буде аналіз та порівняння винайдених зразків: визначення позитивних та негативних сторін зразків, відповідність їх до вивченого матеріалу, поставлених вимог та виконуваних майбутньому функцій. На основі порівняння можна вибрати найбільш ідеальний зразок, який містить найменше негативних сторін, для його виготовлення необхідний матеріал, що ми вже засвоїли, все це є технологічні протиріччя . Але, яким би не був ідеальний зразок, в ньому завжди можна виявити технологічні протиріччя. Для їх усунення розробляють послідовність (алгоритм) дій. При цьому для зручності можна заповнювати таку таблицю:

Наступний крок по створенню об’єкта – Художнє конструювання.  Термін „художнє конструювання” з’явилося, порівняно нещодавно, в 20-х роках ХХ століття. Раніше проектування виробів називалось художнім проектуванням, а теорія їх створення - технічною естетикою. Технічна естетика - це теорія, яка спирається на загальні принципи естетики. Естетика повинна формувати гармонійне предметне середовище і сприяти підвищенню якості продукції, тобто вони тісно пов’язані з трудовою діяльністю людини.

Художнє конструювання - це новий творчий метод проектування об’єктів технологічної діяльності, впровадження якого повинно забезпечити високу якість продукції. Для того, щоб здійснювати таку проектну діяльність, потрібен фахівець нового типу - художник-конструктор, що забезпечить можливість створення структурних зв’язків в середині виробу, при якому сам виріб був би досконалим, а його зовнішня форма відповідала б цій структурі й одержала б необхідну цілісність та стала б гармонійною. Художнє конструювання не має на меті замінити інженерне конструювання. Воно розуміється як невід’ємна складова частина загального процесу проектування виробів, що забезпечує зручність користування предметом, його відповідність умовам експлуатації, створення гармонійної цілісності форми, високих естетичних якостей.

 1. 6.Закріплення нового матеріалу

Для закріплення нового матеріалу дайте відповіді на такі запитання:

 1. 1.Що таке зразок?
 2. 2.Які спеціалізовані видання ви знаєте, в яких містяться зразки виробів?
 3. 3.Що таке об’єкти технологічної діяльності?
 4. 4.У чому суть методу фантазування?
 5. 5.Що називається художнім конструюванням?
 6. 7.Практична робота

Учням пропонується різний дидактичний матеріал (технічні рисунки, креслення, каталоги, спеціалізовані видання тощо ), який містить зразки виробів.

Подивіться будь ласка на зразки виробів, проаналізуйте їх. Які з них Ви хотіли б виконати? Чи треба змінювати їх форму, розміри, деталі? Відповідь обґрунтуйте.  Вкажить позитивні характеристики та недоліки виробу (довжина, висота, форма, колір, тип з’єднання деталей, оздоблення виробу тощо)

 

 1. 8.Заключна частина
 • Рефлексія (відповіді учнів на питання: Що цікавого дізнались на уроці? Чого нового навчились? І чому? Де можна застосувати сформовані вміння?).
 • Мотивація та повідомлення оцінки кожному учню.
 • Повідомлення домашнього завдання (на наступний урок взяти креслярські інструменти, креслярський папір або аркуші паперу в клітинку, картон або цупкий папір. Все це буде необхідним для створення ескізів виробів та шаблонів для деталей майбутніх виробів ).
 • Прибирання робочих місць черговими.