Мета: познайомити учнів з поняттями « біоритми», «втома», навчити розраховувати свої біоритми.

Освітня дати поняття «біологічний ритм», втома»

Розвиваюча розвити навички роботи зі схемами.

Виховна сприяти вихованню почуття турботи про своє здоров'я.

Хід уроку

Оргмомент

Опитування

Тест «Пізнай себе»

Вивчення нового матеріалу

Біологічний ритм  - це періодично повторювані зміни біологічних процесів в організмі.

Природа домоглася дивної досконалості в ритмічності процесів життя

Людина від дня народження перебуває в 3 – біологічних ритмах

фізичний Емоційний інтелектуальний 23 дня 28 днів 33 дня

фізичний - Визначає енергію, силу, витривалість, координацію руху творчу здатність особистості

Емоційний - визначає стан нервової системи

інтелектуальний - творчу здатність особистості

23 дня 28 днів 33 дня

« +» «- » « +» «- » « +» «-»

« +» - підйом сил, енергії , творчих успіхів, оптимістичний, весел

«- » - занепад сил, агресивний, легко збудливий , дратівливий, ледачий

Розрахунок біоритмів

1. дата народження + скільки днів ви прожили ( 365 помножити на кіл – у років крім високосного року ( кіл-у вис, років помножити 366)

2. Обидва добутки підсумуйте

3. Розділите прожитих днів на 23, 28, 33.

4. Одержавши число із залишком. Якщо залишок дорівнює 20, це значить іде 20 день фізичного циклу т.е друга половина несприятлива.

Види ритмів (презентація)

місячні річні добові повторюються кожні 20-28 ч

День народження людини це поворот від неприємностей на радість, і перший місяць за вдень народження найкращий із всіх місяців року.

Іншими сприятливими місяцями після народження є 5 і 9 (10)

2-ой місяць після народження дуже несприятливий захворювання

12 після народження найгірший.

Тип людей (презентація)

Жайворонок - працювати ранком (25%) випробовують голод ранком

Сови - не випробовують голод ранком працюють уночі (30%)

Голуби - немає чітких границь ( 45%)

Не дотримання біоритмів приводить до утоми

Утома – закономірне явище виникаюче після будь-якого виду діяльності

Утома уникнути не можна головне уникнути перевтому

Ради

1. усунути вплив шкідливих факторів. (шум, світло)

2. перемкнутися на різний вид діяльності з розумового на фізичний - активний відпочинок

3. раціональне харчування.

4. природні ландшафти.

Висновок самостійна робота розрахувати свої біоритми