Тема. Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння

Цілі: розширити уявлення про оксиди як продукти горіння, процес горіння, мимовільне окиснення; пояснити умови виникнення та припинення горіння, механізм дії засобів пожежогасіння, заходи протипожежної безпеки в побуті й на виробництві; розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій взаємодії кисню з простими речовинами; поглибити знання про склад складних речовин на прикладі оксидів; удосконалювати навички складання бінарних сполук.

Тип уроку: поглиблення знань.

Форми роботи: групова та індивідуальна форми роботи, бесіда.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, опорна схема «Кисень».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань
Клас поділяється на групи, кожна група одержує завдання за вивченим матеріалом.
Група 1
1. Розкажіть про поширення Оксигену в природі.
2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:
a) Mg + O2 = б) HgO =
Група 2

1. Розкажіть про будову молекули кисню, його фізичні властивості.
2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:
а) N2 + O2 = б) KNO3 =
Група З
1. Розкажіть про хімічні властивості кисню.
2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:
а) S + O2 = б) КМnO4 =
Група 4
1. Розкажіть про лабораторні способи одержання кисню.
2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:
а) Zn + O2 = б) H2O2 =
Група 5
1. Розкажіть про застосування кисню.
2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:
а)Р + О2 = б)Н2О =
Один представник кожної групи усно відповідає на теоретичне запитання, другий записує рівняння реакції у вигляді стовпчика: реакції сполуки, реакції розкладу.

ІІІ. Підбиття підсумків роботи груп, оцінювання

IV. Поглиблення знань
На дошці записані два стовпчики хімічних рівнянь. Один стовпчик характеризує способи одержання кисню (учні визначають, який саме), другий — хімічні властивості кисню.
• Як називаються продукти горіння простих речовин у кисні? (Оксиди)
•. Назвіть оксиди, записані на дошці. (Учні по черзі називають оксиди.)
• А чи можуть горіти складні речовини? (Так, наприклад, папір, тканина, бензин, природний газ. Природний газ містить складну речовину метан СН4. Під час горіння утворюються два оксиди:
СН2+2О2->СО2 + 2Н2О)
Висновок. Кожен елемент, що входить до складу складної речовини, утворює оксид.
• В якому випадку горіння відбувається швидше: у чистому кисні чи на повітрі? (У чистому кисні)
А без доступу повітря горіння неможливе взагалі.
• Папір добре горить. А чому наші зошити не загоряються зараз? (Необхідно внести їх у вогонь, тобто нагріти. Для кожної речовини існує температура, за якої вона загоряється, наприклад, для дерева ця температура становить близько 270 °С, для вуглецю — 350 °С, для білого фосфору — близько 40 °С, для азоту — близько 2500 °С)
Така температура називається температурою загоряння.
• Отже, які умови мають виконуватися для виникнення горіння? (Нагрівання речовини до температури загоряння і наявність кисню)
• А як зупинити процес горіння? (Перекрити доступ кисню. Остудити речовину до температури, нижчої за температуру загоряння)
• Які засоби гасіння пожеж ви знаєте? (Вогнегасники; пісок; вода та ін.)
Деякі речовини можуть повільно окиснюватися під впливом повітря без температури загоряння. Наприклад, залізо іржавіє, срібло вкривається сірим нальотом. Такий процес називають мимовільним окисненням.

V. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання 1. Складіть рівняння горіння запропонованих нижче речовин і розставте коефіцієнти.
Завдання 2. Обчисліть масові частки Оксигену в одержаних оксидах і , розташуйте їх у порядку зростання масової частки Оксигену.

VI. Підбиття підсумків
Сьогодні ми дізналися, що реакцією горіння можна керувати. У кожної речовини є температура загоряння. Наприклад, дляNa або Р вона дуже низька, ці речовини називаються легкозаймистими й повинні зберігатися у відповідних умовах відповідно до правил техніки безпеки.
Підбиваємо підсумки уроку. Виставляємо оцінки.

VII. Домашнє завдання
Прочитати параграф, відповісти на запитання, повторити фізичні та хімічні властивості кисню.
Творче завдання. Підготувати повідомлення про кругообіг Оксигену в природі, використання кисню та його біологічну роль.