Тема: Утворення української козацької держави - Гетьманщини.

Мета: Ознайомити учнів із початком  формування Української  держави, розглянути політичний, адміністративно-територіальний  та військовий устрій Української козацької держави, внутрішню та зовнішню політику держави. Формувати навики аналізу, таблиць, схем, вміння порівнювати різні типи історичних держав. Виховувати повагу до історичного минулого держави.

Обладнання: Карта Національно-визвольна війна українського народу

Хід уроку:

План вивчення теми:

1. Головні засади розбудови української держави.

2. Політичний Адміністративно-територіальний та військовий устрій Української держави.

3. Українська армія.

4. Судочинство. Фінансова система.

5. Сподвижники Богдана Хмельницького.

Урок конференція.

1. Вчитель: У 1648 році на звільненій українській території затвердилась нова влада, яка спиралась на нові порядки. Це поклало початок козацькій державі.

Бесіда: 1) Які важливі чинники на вашу думку сприяли формуванню української держави.

2) Чому ми говоримо про формування козацької держави.

Вчитель: Давайте поглянемо на карту. За  часів Богдана Хмельницького територія Української держави простягалася майже на 200 тис. км. На цих землях проживало понад 3 млн  осіб.

Слово історику:

У процесі розгортання національно-визвольних  змагань (1648-1657) у середовищі козацької еліти вперше в історії українсько суспільно-політичної думки було чітко сформульовані фундаментальні основи національної державної ідеї:

право українського народу на створення власної держави в етнічних межах його проживання;

незалежність і соборність Української держави;

генетичний зв'язок  козацької державності  з Київською Руссю, спадкоємність кордонів, традицій та культури княжої доби.

Практична робота

2. Робота із схемою ст. 177 посібник Буштрук О.В. „Історія України" 7-8 класи.

Бесіда: 1) Як змінювалась назва держави.

2) Як змінився адміністративно-територіальний поділ українських земель після їхнього визволення від польського панування?

Розглянемо карту підручника ст. 107

- Назвіть столицю держави.

- Назвіть полкові міста на 1649 рік.

Учитель: Поступово формувались і вищі органи влади Української  держави в середині XVІІ ст. Розглянемо схему ст. 178 посібник Буштрук О.В. „Історія України" 7-8 класи.

Бесіда: 1) Назвіть найвищий орган влади в козацькій республіці.

2) На вашу думку, в чому  полягає сила і слабкість такого органу влади?

Робота з документом ст. 106 підручника В.Власова „Історія України" 8 кл.

Бесіда: 1) Чому на вашу думку венеціанський посол Альберто Віміна високо оцінював діяльність старшинської Ради?

2) Чому Альберто Віміна порівнює Українську державу з античною Спартою?

3. Розповідь вчителя про українську армію.

В ході вивчення війни ми побачили, що держава не може існувати без армії.  Зусиллями Богдана Хмельницького було створено одну із найбільших армій у тогочасній Європі. Її чисельність сягала 100-150 тис. осіб. Ядро армії - козацьке військо (наймані полки, розвідка, артилерія) До 1649 року було створено кінноту. Спеціальні загони постачали зброю, продовольство, виконували сторожову, санітарну служби.

4. Робота із схемою ст. 177 Буштрук „Історія України"

Бесіда: 1) Як було організовано судочинство в Україні.

2) Дайте характеристику фінансової системи.

5. Вчитель:

Безперечно Богдан Хмельницький - великий історичний діяч, організатор української держави. Але у нього були соратники і сподвижники. Давайте послухаємо про них.

Виступ учнів - істориків.

 Закріплення:

На початку уроку звучала думка про фундаментальні основи української держави.

Доведіть, що українська козацька держава була спадкоємницею Київської Русі.

Висновок: Таким чином  Українська держава створювалась у ході війни і як творчість українського народу і як наполеглива діяльність лідерів Визвольної війни.

 Домашнє завдання:

Опрацювати § 12 підручника, ст. 176-178 посібника Буштрука.