УКРАЇНА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ (1944-1945 РР.)

Мета: сформувати уявлення про перебіг подій на завершальному етапі війни в Україні.

Завдання

-        Ознайомити учнів з основними подіями, що відбулися на Україні у 1944-1945 рр.

-        Підвести до усвідомлення того, що перемога не стала однозначною подією, адже поряд із радістю закінчення війни народився смуток від розуміння марності надій на краще життя.

-        Сформувати вміння критично оцінювати та аналізувати історичні факти, користуючись документальними матеріалом.

Тип: комбінований урок.

Основні поняття уроку: депортація, сталінський пресинг.

Обладнання уроку:

-        Турченко Ф.Г Новейшая история Украины. - К.: Генеза, 1995. - с.320-329

-        Карта "Україна під час другої світової війни."

План:

1.      Повне визволення території України.

2.      Завершальний етап боротьби в тилу ворога.

3.      Політика сталінського режиму щодо Криму та Західноукраїнських областей.

4.      Перемога. Втрати у роки війни.

Хід уроку

Перевірка домашнього завдання у формі бесіди.

-        Hазвіть основні військові операції 1943 року.

-        Які мобілізаційні заходи були проведені у 1942-1943 рр.?

-        Визначте їх особливості і наслідки.

-        Охарактеризуйте стосунки, що існували між радянськими і польськими партизанами, УПА і армією Крайовою?

-        Як складалися відносини між ОУН-УПА та німецькими керівництвом?

-        Чи сприяли своєю діяльністю діячі освіти та культури досягненню перемоги?

І. Повне визволення території України.

Дане питання поділяється на три підпитання:

  1. Січнево-лютневий наступ 1944 р.
  2. Корсунь-шевченківська битва.
  3. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська операція.

Ці підпитання розподіляються між 3-ма учнями, які роблять по них повідомлення. Свою розповідь кожен з них супроводжує демонстрацією на карті.

Вчитель робить підсумок: Отже, починаючи з грудня 1943 р. - по жовтень 1944 р. вся територія України була визволена від німецько-фашистських загарбників.

Закріплення вивченого: назвіть основні наступальні операції Червоної Армії по визволенню України на завершальному етапі війни?

У той час, як один з учнів відповідає, всі інші заповнюють таблицю №1.

ІІ. Завершальний етап боротьби в тилу ворога.

Вчитель розповідає дане питання у формі лекції, акцентуючи увагу учнів на основних моментах, які застосовуються у випадках короткого конспекту (тези).

-        Партизанський рух на Україні у 1944-1945 рр.

-        Починаючи з 1944 р. партизанський рух окреслюється новими рисами.

-        Український штаб партизан формувався (33 загони 29 тисяч чоловік).

-        Утворюються невеликі рухливі загони, що підпорядковуються переважно НКВС.

-        Партизани, які і раніше у 1944 р. практикують глибокі рейди (власне з січня-липня 1944 р. вони здійснили 1037 диверсій, знищивши 11 тисяч вагонів з озброєнням).

Національний рух на Україні у 1944-1945 рр.

-        Не дивлячись на відступ німців дії національних сил активізувалися.

-        У липні 1944 р. утворюється Головна Визвольна Рада.

-        ГВР оголосила боротьбу як проти фашистів так і проти більшовиків.

-        ОУН(б) виступила з гострою критикою співробітництва з німцями.

-        ОУН(м) пішла на співробітництво з німцями.

-        Під проводом ОУН(м) створюється дивізія СС "Галичина", що стає складовою Вермахту.

-        СС "Галичина" була знищена під Бродами, кинута німцями на вірну смерть.

Вчитель зазначає: Після звільнення території України партизанські загони, радянська армія вступила в жорстоку боротьбу з національним Українським рухом. Щоб викорінити непокору та виявлення національних почуттів, ці сили не гребували ніякими засобами.

Ознайомившись з документами №№ 3-4 (стор. 328-329 підручника), дайте відповідь на запитання, які методи боротьби використав сталінський режим в боротьбі з ОУН-УПА.

 Політика сталінського режиму щодо Криму та Західноукраїнських областей.

Для розкриття цього питання використовується метод діалогу з учнями, а також робота з документальним матеріалом.

-        Що ви знаєте про долю кримських татар?

Так, справді, їх було депортовано або інакше кажучи вислано за межі їх етнічної Батьківщини. Офіційна версія звучала так: "державна зрада, співробітництво з окупантами."

-        Чи взагалі можна пред'являти таке звинувачення цілому народу?

Відповідь мотивуйте, знаходячи у документі № 2 підр. (стор. 328 підручника) підтвердження хибності даної тези.

Отже. Ми довели, що на хвилі патріотичного підйому зросте, зміцніє національний рух, що підточить хиткі лабети радянської системи. І цьому були підтвердження - героїчна боротьба ОУН-УПА. Тому не важко зрозуміти, чому змінилася політика Сталіна на звільнення від ворога територіях.

Пригадайте, як ставився Сталін до національного питання під час наростання протистояння з ворогом?

Уважно прочитайте документ № 2 підр. (стор. 328 підручника)

-        Хто складав, на вашу думку, більшість більшість із загального числа виселених?

-        Що підтверджує той факт, що це була цілеспрямована, безжальна політика на винищення татарського населення?

Отже, кілька десятків років над цілим народом висіло звинувачення в зраді. Що ви знаєте про теперішнє становище кримських татар?

-        Ми з вами згадували про ОУН-УПА. Яке значення для історії мало існування ОУН-УПА?

Західноукраїнські землі розвивалися в інших умовах і вважали радянську владу страшним насиллям, тому західноукраїнське населення підтримувало оунівців. Сталін використав дану обставину, щоб посилити пресінг на цих територіях, а також як привід до уніфікації цих земель в єдину радянську територію.

Прочитавши текст підручника на стор. 324-325, дайте відповідь на такі запитання:

Чому різні джерела дають різні дані про чисельність депортованих членів ОУН та їх сили?

-        Як відбувався процес виселення?

"Українців було дуже багато, і не було місця, куди б їх вислати, інакше Сталін зробив це також." Про це свідчать дані слова Хрущова?

Отже, ми встановили, що Перемога принесла не лише радість закінчення війни, а й розчарування від розуміння марності надій на краще життя.

Домашнє завдання: Використовуючи подані нижче джерела, складіть і заповніть таблицю втрат України у другій світовій війні, а також дайте відповідь на такі запитання.

  1. Чи є відмінність у цифрах, запропонованих сучасною історіографією та радянською?
  2. Як ви думаєте чому запропоновані данні різні?
  3. Наскільки вони є об'єктивними?