РАДЯНІЗАЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 1945-1953 РР.

Мета уроку:

  • при активній участі учнів розкрити характер змін, що відбулися в ході відбудови на території Західної України, викрити негативні явища примусової колективізації та дати оцінку адміністративно-командним методам процесу встановлення радянської влади на західних областях УРСР.
  • розвивати в учнів здібності та уміння готувати короткі, але змістовні інформації на заздалегідь рекомендовані теми;
  • виховувати у них інтерес до вивчення складних, а часом суперечливих історичних процесів.

Тип уроку: урок формування умінь та навиків

Вид заняття: урок-семінар.

 Підготовчий етап уроку:

Після уроку шкільної лекції вчитель знайомить учнів з порядком проведення УРОКУ-СЕМІНАРУ, подає тему уроку - семінару, план уроку - семінару, список рекомендованої літератури до кожного пункту плану, питання, які виносяться на обговорення, визначає теми реферативних повідомлень, розподіляє основних доповідачів по реферативним повідомленням, призначає опонентів, рецензентів, готує пам'ятку "Як брати участь в уроці - семінарі?".

Основний етап уроку:

На нашому уроці-семінарі ми сьогодні розглядаємо важливу тему з історії України. Ще напередодні Другої світової війни на західноукраїнських землях відбувалися складні історичні процеси. Багато століть український народ не мав своєї державності і перебував під владою іноземних держав, українці мріяли і вели довголітню боротьбу за об'єднання всіх українських земель в одній державі. Народ прагнув до етнічної єдності. Надія єднання західних українців з українцями східної України реально мала здійснитися вже у 1939 році, коли радянські війська увійшли на територію Західної України. Народ схвально вітав акцію возз'єднання. Проте згодом його надії було розвіяно політикою тиску та примусу. Війна на певний час відстрочила радянське будівництво в цьому регіоні. В ході наступальних дій червоної армії західноукраїнські землі були звільнені від фашистської окупації. Повернулась радянська влада і розпочався другий етап її відновлення.

Задача нашого семінару прослідити цей етап, дати йому сучасну оцінку. Так-як процес радянізації був неоднозначним бажано висловлювати думки щодо методів його запровадження.

Далі вчитель пропонує розпочати розгляд питань, пов'язаних з шляхами встановлення радянської системи на території західних областей УРСР. Учні запрошуються для виступу до дошки з тим, щоб вони могли користуватися картою. Після кожного виступу вчитель пропонує іншим учням - опонентам внести доповнення до виступу головного інформатора , а учням - рецензентам оцінити аргументацію сторін

За встановленим рейтингом активні учні, що доповнюють основних доповідачів, також мають можливість отримати відповідну оцінку

План семінару:

  1. Причини ускладнення процесу відбудови народного господарства та відновлення радянської влади на території Західної України.
  2. Примусова колективізація та її наслідки на західноукраїнських землях.
  3. Сталінські методи індустріалізації краю.
  4. Антирелігійна політика радянського уряду, її особливості та наслідки.
  5. Причини активізації збройного опору населення регіону. Діяльність ОУН-УПА у повоєнний час. Роман Шухевич.
  6. Культурне життя у перше п'ятиріччя після закінчення Другої світової війни на Західноукраїнських землях. Його протиріччя і неоднозначність.
  7. Підсумковий етап уроку.

Вчитель оцінює виступи учнів, враховуючи змістовність та особисте бачення проблеми, оригінальність думки, підбір цікавих і переконливих фактів, використання додаткової літератури, робить зауваження тим учням, які неретельно готувалися до семінару. При необхідності, пояснює складні питання теми.

Домашнє завдання:

вчитель пропонує учням підібрати оцінки істориків цього періоду в історії України:

а) за радянську добу,

б) сучасних істориків та пояснити причину відмінностей у поглядах, визначити наскільки оцінки є об'єктивними.