РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939 Р. І ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

Мета:

-        Ознайомити учнів з основними подіями відповідного періоду історії.

-        Навчити учнів співставляти, аналізувати, критично оцінювати історичні факти і події правильно і чітко висловлювати власну думку, аргументовано доводити її вірність.

-        Виховати у учнів почуття патріотизму, національної гідності, поваги до власної історії, толерантне ставлення до чужих поглядів і думок.

Завдання:

Визначити основні причини підписання радянсько-німецьких пактів, позитивні та незадовільні наслідки їх укладання для західноукраїнських земель; ознайомити з політикою, яка проводилася у районах Західної України.

Тип:

комбінований урок.

Обладнання:

підручник Турченко Ф., Панченко П. Новітня історія України 11 кл., 2 частина.

Тематика реферативних повідомлень:

-        "Міжнародна ізоляція СРСР і політичне ігнорування радянської держави чи свідоме штовхання до союзу з Німеччиною"

-        "Наступ СРСР на Західну Україну: прояв допомоги чи акт агресії"

-        "Політика радянського керівництва щодо західноукраїнських земель і визволення від іноземної залежності чи дії спланованого геноциду".

Література для вчителя та учнів:

1.      Грицак Я. "Нарис історії України ХХ ст." - К.,1996 р.

2.      Субтельний О. "Історія України" - К.,1992

3.      "Історія України: нове бачення" т.2. - К.,1998

4.      Орлов А. "СССР-Германия: август 1939-июнь 1941" - М., Знание, 1991

5.      Якушевський А. "Радянсько-німецький договір 1939 р. УІЖ, 1989, №9

6.      Волков С., Емельянов Ю. "До и после секретних протоколов" - М.,1990

7.      Семиряга М. "Україна: Нариси політичної історії. Перша половина ХХ ст." - К.,1993

8.      Трубайчук А. "Брудершафт двох диктаторів." - К.,1993

План:

 1. Укладання радянсько-німецького пакту про ненапад. Початок другої світової війни.
 2. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР, включення їх до складу УРСР.
 3. Радянізація західних областей України.
 4. Німецька окупація Лемківщини, Холмщини та Підляшшя.

 

Хід уроку

 

Виклад нового матеріалу

І  частина

Запитання до класу: до яких держав входили Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття ?

-        23 серпня 1939 року в Москві міністри закордонних справ СРСР Молотов і Німеччини Рібентроп підписали радянсько-німецький пакт про ненапад:

-        утримання від агресивних дій відносно один одного

-        при нападі третьої держави на СРСР або Німечину не підтримувати агресора ні в якій формі

-        строк дії угоди - 10 років

Додатково оформлювався таємний протокол про розмежування сфер інтересів обох держав:

-        західний кордон мав проходити по річках Нарев, Вісла, Сан.

-        радянська сторона підкреслювала свою зацікавленість у Бесарабії, на що Німеччина не мала претензій.

В результаті до СРСР відійшло 51,5 % земель, які перебували у складі Польщі.

-        1 вересня 1939р. нападом німецьких частин на польські прикордонні укріплення розпочалася Друга світова війна.

-        17 вересня 1939р. кордони перетнула Червона Армія під командуванням маршала Тимошенка і зайняла територію Західної України.

-        28 вересня 1939р. Німечинна та СРСР укладають договір про дружбу та кордони, таємний протокол який встановив кордони по Бугу.

 

Проблемні питання для обговорення та дискусії:

-        Ваша оцінка позиції міжнародного співтовариства щодо СРСР. Чи була альтернатива не укладання пакту?

-        Ваше ставлення до таємного протоколу. Визначте його моральність та правомочність

-        Оцініть переговори СРСР і Німеччини. Ваш прогноз міжнародного становища при їх несприятливому значенні.

 

ІІ  частина

26 червня 1940р. діючи в межах таемного протоколу та домовленістю з Німечиною, СРСР передав уряду Румунії заяву де вимагав повернення Бесарабії та Північної Буковини. Румунське керівництво погодилося на переговори з цього питання. Натомість радянський уряд 27 червня висунув ультиматум де вимагав на протязі 4-х діб вивести румунські війська з цих тереторій. В свою чергу на румунський уряд натиснула Німечина.

-        28 червня 1940р.Червона Армія вирушила у Бесарабію та Північну Буковину.

-        На початку серпня 1940р. Північна Буковина та південні райони Бесарабії ввійшли до складу УРСР.

 

 

Проблемні питання для обговорення та дискусії:

1.      Оцініть характер політичних зазіхань Радянського Союзу. Як це можна співставити з державницькимим ідеями Московської держави.

2.      Чи можна погодитись з урядовими трактуванням вересневого походу частин Червоної Армії як "визвольної місії від іноземного поневолення" ?

3.      Ваша думка щодо визнання дій СРСР агресією щодо держав в складі яких перебували етнічні українські землі.

 

ІІІ  частина

22 жовтня 1939р. пройшли вибори до Народних Зборів Західної України.

-        27-28 жовтня депутати одностайно прийняли Декларацію про встановлення радянської влади, націоналізацію банків, промисловості та поміщицької землі, про воз'єднання з УРСР в складі СРСР.

-        Листопад 1939р. законодавчо закріплено приєднання Західної України на сесіях Верховної Ради УРСР та Верховної Ради СРСР.

-        Радянізація викликала опір з боку ОУН, яка почала проводити терористичні акти проти представників радянської адміністрації.

-        Заходи радянізації західноукраїнських земель:

- заборона діяльності всіх партій, окрім КПЗУ, яка стала складовою КПУ;

- закриття громадських, культурних, наукових, торгівельних товариств і установ, періодичних видань;

- ліквідація приватної власності, націоналізація промисловості та землі, колективізація;

- наступ на права церкви: заборона діяльності православної церкви на Волині, обмеження прав греко-католицької церкви;

- репресії щодо інтелегенції, масові депортації українців у північні райони СРСР;

- pозпочалася українізація, розширення мережі освітніх закладів.

 

Проблемні питання для обговорення та дискусії:

 1. Визначить політичні прорахунки дій радянського керівництва на Західній Україні.
 2. На вашу думку, що заважало виникненню у 1939р. організованого, дієвого та масового опору ствердження тоталітарного режиму на західноукраїнських землях ?
 3. Чи можна припустити, що репресії стосовно західноукраїнської, в першу чергу, культурно-релігійної еліти були політичною розправою радянського режиму за участь і підтримку визвольних змагань 1917-1920рр.?

 

IV  частина

Політика німецької влади на Лемківщині, Холмківщині та Підлящщі була направлена на те, щоб залучитися прихильністю українського населення.

-        було дозволене офіційне виховання української мови.

-        право діяльності українських культурних, наукових, громадських товариств.

-        не заборонялася діяльність політичних партій, якщо вони не ставали до опозиції окупаційній владі.

 

Висновок:

Найбільшим позитивним наслідком укладання радянсько-німецьких пактів 1939 р. було об'єднання майже всіх українських етнічних земель, як втілення ідеї соборності.

 

Закріплення вивченого:

 1. Ознайомитись з документами у підручнику, заповнити таблицю "Радянсько-німецький пакт 23 серпня 1939р."
 2. Охарактеризуйте підписання таємного протоколу з моральної та правової точки зору. Чи мав він право на існування?
 3. Визначить підсумки та значення територіальних приєднань для УРСР.
 4. Складіть хронологічну таблицю "Входження Західної України, Бесарабії та Північної Буковини до складу СРСР.
 5. Охарактеризуйте основні засади політики радянізації на західноукраїнських землях. У чому була помилка радянського керівництва?
 6. Визначіть позитивні та негативні наслідки радянської політики на Західній Україні.
 7. Заповніть таблицю "Становище західноукраїнських земель у 1939-1941рр."

    Домашне завдання:

-        тезисно опрацювати матеріал питання радянізації західноукраїнських земель за підручником.

-        Робота з документом (Заповнити таблицю "Радянсько-німецький пакт 28 вересня 1939р." (основні положення)