Тема: Культура України в роки війни

Мета: ознайомити учнів із досягненням науки, літератури, мистецтва в роки війни, навчити робити узагальнюючі висновки, працювати з документами і аналізувати їх; виховати повагу до саможертовної праці людей культури, оцінювати їх діяльність з позиції загальнолюдських цінностей.

Тип уроку:

комбінований.

План:

  1. Освіта і наука.
  2. Мистецтво. Засоби масової інформації.
  3. Церковне життя.

Хід уроку

І. Перевірка вивченого матеріалу.

-        Вчитель проводить у формі фронтального опитування:

-        Кілька учнів відповідають письмово на картках, а інші усно.

-        Назвіть основні операції Червоної Армії на Правобережній Україні.

-        Які зміни сталися в розвитку партизанського руху на Правобережній Україні в 1944 р.

-        Які політичні та воєнні зміни відбулися в структурі та діяльності ОУН-УПА протягом 1944 р.? Чим вони були зумовлені?

-        Які завдання постали перед радянським урядом після визволення території України від німецько-фашистських загарбників?

-        Порівняйте присяги воїна УПА і радянського партизана. В чому схожість і відмінність?

-        Назвіть цифри втрат населення України в роки війни?

-        Розкажіть про репресії в Західній Україні?

-        Назвіть причини депортації?

-        В чому виражалась боротьба ОУН-УПА проти радянської влади?

Завдання: заповнити таблицю (на дошці): "Основні події ІІ світової війни в Україні"

Дата - Назва події - Зміст події

ІІ. Вивчення нового матеріалу:

Війна руйнувала матеріальні основи культури. Особливо згубно відбилася вона на народній освіті. В умовах окупації тисячі шкільних приміщень було спалено, пограбовано, перетворено на склади, госпіталі, казарми.

Налагодження шкільної справи після вигнання гітлерівців наштовхнулося на величезні труднощі. Не було наочних посібників, зошитів, карт, класних дошок. На кінець 1943-44 рр. навчального року в початкових, семирічних і середніх школах навчалося лише 1,77 млн. учнів - менше третини дітей шкільного віку.

За текстом підручника та розповіддю вчителя учні складають таблицю

"Наука - фронту"

Рік - ВНЗ - де створено

Література

-        Понад 300 членів Спілки письменників України вступили до лав Червоної Армії, багато з них загинуло.

-        У тилу працювали: М.Бажан, П.Тичина, М.Рильський, В.Сосюра та інші.

-        Групи українських письменників виїжджали на фронт, своїми виступами зміцнювали бойовий дух радянських воїнів.

 

Вчитель подає матеріал у ході бесіди:

-        Яких ви знаєте довоєнних авторів, акторів, які творили в роки війни?

-        Які їх твори ви знаєте? Згадайте із української літератури.

О. Теліга організовує спілку укр. письменників, готує альманах "Литаври". Багато письменників було звільнено із ув'язнення серед них Остап Вишня (Бажан, Тичина, Сосюра, Рильський, Довженко і ін.). найактивніше діяли Київський театр опери та балету, Полтавський, об'єднаний Одеський і Дніпропетровський (З. Гайдай, П. Вірський та ін.). Вийшли фільми: "Олександр Пархоменко", " Як гартувалась сталь".

В 1943 р. Довженко завершує свою повість "Україна в огні", але вона піддається нищивній критиці.

-        Як на вашу думку, впливають засоби інформації на свідомість людей, особливо у роки війни?

1941-1942 рр. - видавалось понад 115 україномовних видань. Радіостанція ім. Т.Г Шевченка з Саратова та "Радянська Україна" з Москви.

-        Чому, на вашу думку німецькі окупанти не зачіпали релігійного життя?

Відкрито близько 2 тис. храмів. Була відновлена УАПЦ. Після повернення радянської влади УАПЦ ліквідована. Продовжився процес нищення Укр. греко-католицької церкви. Ув'язнені і загинули багато церковних діячів.

-        Зробіть загальний висновок про стан культури в роки війни

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу:

Вчитель пропонує розв'язати тестові завдання

1. Скільки учнів було в 1943-44 навчальному році?

-        1,77 млн. чол.

-        1 млн. чол.

-        770 тис. чол.

2. Коли розпочав роботу об'єднаний укр. університет:

-        січень 1943 р.

-        лютий 1942 р.

-        1944 р.

3. Олена Теліга організувала...

-        спілку українських письменників

-        спілку наук

-        союз робітників

4. Скільки україномовних видань було в 1941-1942 рр.

-        115

-        120

-        125

5. Яка з церков відновила свою діяльність?

 

Домашнє завдання: складіть таблицю "Культура України в роки війни"