Клас 11

ТЕМА. Програми роботи з таблицями

Мета:

Навчальна:

· систематизація і узагальнення знань та вмінь з теми «Табличні величини»;

· формування цілісної системи особистісних знань;

· творче перенесення набутих знань у нестандартні ситуації;

· відпрацювання навичок роботи з масивами;

Розвивальна:

· розв'язання дослідницьких, проблемних задач за допомогою комп'ютера, використання сучасних інформаційних технологій;

· розвиток аналітичного й логічного мислення;

· розвиток навичок порівняння та узагальнення знань;

· розвиток уміння робити висновки;

Виховна:

· робота в колективі, розвиток комунікабельності;

· формування інтересу до вивчення ІКТ, програмування;

· виховання культури мовлення і культури діалогу;

· формування навичок само- і взаємооцінювання.

Тип уроку: практичне заняття.

Обладнання: персональні комп'ютери, програмне забезпечення Turbo Pascal, проектор, презентація «Займи позицію», робочі папки «Мова Pascal» із завданнями, аудіозапис Вправи.mp3 (для зняття напруження очей та м'язів).

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Мотивація навчальної діяльності

Ми завершуємо ознайомлення з табличними величинами та програмами роботи з таблицями. Ви вмієте описувати масиви, вводити і виводити елементи масивів, складати програми опрацювання табличних величин. Але треба бути уважним і добре розуміти, що робиш і для чого.

Сьогодні ми відчуємо смак творчого перенесення набутих знань у нестандартні ситуації, будемо розвивати навички порівняння та узагальнення знань, учитимемось обґрунтовувати власний досвід, формуватимемо навички само- і взаємооцінювання.

Ми будемо це робити для того, щоб ви змогли розв'язувати більш складні завдання, щоб успішно оволоділи навиками практичного програмування і добилися високих результатів у даній галузі знань.

Розминка

Презентація «Займи позицію» (Використовується проектор)

Учні дають відповідь: „Так, тому що..." або „Ні, тому що..."

1. Чи правильно описані масиви?

1) Var A: array y20] of real;

2) Var D: array

3) Var M: array

4) Var Mas: array20] fo real;

5) Var В: array] of integer;

6) Var H: arrеy

7) Var N: array (20) of real;

2. Чи правильно записано введення елементів одновимірного масиву?

1) For i:=1 to 5 do

Readln(A[i]);

2) For i:=1 to 7 do

Readln(B(i));

3) For i:=1 to 12 do

Readln G[i];

4) For i=1 to 5 do

Writeln(S[i]);

3. Чи правильно записано введення елементів двовимірного масиву?

а) For i:=1 to 5 do

Readln(A[i]);

б) For i:=1 to 4 do

For j:=1 to 3 do

Readln(C[i,j]);

в) For i:=1 to 7 do

For j:=1 to 6 do

writeln(D[i,j]);

4. Номери елементів масиву непарні. Чи правильно записано умову?

а) j0;

б) A[i] mod 2 0;

в) j mod 2 0;

5. Чи правильно записано виведення елементів одновимірного масиву?

а) For i:=1 to 5 do

Readln(A[i]);

б) For i:=1 to 4 do

write (C[i,j]);

в) For i:=1 to 7 do

writeln('D[',I,']=',D[i]);

Презентація домашнього завдання

Домашнє завдання було запропоновано по групам.

Група НАУКОВЦІ: Замінити в масиві парні числа двійками, а непарні числа – одиницями.

Група ДОСЛІДНИКИ: В масиві з 11 чисел знайти суму чисел, які закінчуються на 8.

Інструктаж з техніки безпеки.

Реалізувати на комп'ютері програми домашнього завдання. Лідер групи презентує виконане завдання.

Тренінг (Вправи для зняття напруження очей та м'язів).

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд прямо, відвернувшись від комп'ютера.

Звучить запис:

Погляд спрямувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо. Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямі.

Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».

Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 разів.

Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів.

Альтернативні завдання.

Кожен учень одержує робочу папку «Мова Pascal», що містить інструкцію з виконання роботи. В інструкції зазначено тему, мету роботи і альтернативні варіанти завдань різного рівня складності.

Завдання для роботи

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

Знайти суму елементів масиву К[]

Достатній рівень навчальних досягнень

Надрукувати таблицю множення.

Дано одновимірний масив цілих чисел С[]. Визначити, чи зустрічається у даному масиві максимальний елемент хоча б двічі.

Високий рівень навчальних досягнень

Мінімальний елемент третього рядка масиву D5

У масиві N[1] потрібно знайти найменший елемент першого рядка і найбільший елемент останнього стовпчика. Поміняти їх місцями.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Дано масив А [1..12]. Надрукувати ті елементи масиву А, індекси яких є

a) Степенями двійки (1, 2, 4, 8, 16...)

b) Повними квадратами (1, 4, 9, 16, 25, ...)

Учні, які першими справилися із завданням, виконують роль консультантів.

Розв'язування нетрадиційних задач

(Робота в парах)

Задача1. Дано дійсні числа а2002, а2003,..., а2011 – кількість опадів (у мм), що випали у селищі Ладан за останні 10 років. Обчислити середню кількість опадів за цей період і щорічне відхилення від середнього значення.

Задача2. Лікар-психіатр призначив Сергійкові лікування від лайливих слів. Виконуючи поради психіатра, хворий повинен був записувати у таблицю по днях протягом місяця кількість використаних ввічливих слів «Дякую», «Пробачте», «Прошу». У який день місяця друзям Сергійка повезло більше за все? А у який день місяця у хлопчика був самий поганий настрій? Які ввічливі слова Сергійкові більше всього до вподоби?

Рефлексія

Як я працював? Чи досягнув поставлених цілей?

Що хотілося б зробити інакше, краще?

Найбільший мій успіх – це...

Найбільші труднощі я відчув...

Я не вмів, а тепер умію...

Які нові запитання з'явилися в тебе?

Підсумок, оцінки

Домашнє завдання

? Підготуйте кросворди за темою.

? Скласти власну нетрадиційну задачу з даної теми.

Література

Шост Д. М. Інформатика. Turbo Pascal