Мета:

Навчальна:     Сформувати в учнів  знання про принципи функціонування електронної пошти, поштові стандарти, електронну адресу, використання поштових програм для роботи з поштовими повідомленнями
Виховна:     Виховувати інтерес до предмета інформатики, цілеспрямо-ваність, бережливе ставлення до шкільного майна.
Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів, увагу,  пам’ять.

Тип заняття: комбінований урок.

ПЛАН УРОКУ
 
1. Організаційна частина
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу
3. Повідомлення теми уроку, мотивація навчальної діяльності.
4. Викладення нового матеріалу.
5. Закріплення одержаних знань.
6. Домашнє завдання.
7. Підведення підсумків уроку.

ХІД УРОКУ
І. Організаційна частина
1)    привітання з учнями
2)    перевірка присутності учнів на уроці
3)    призначення чергових

II. Перевірка раніше вивченого матеріалу.
Методи: тестові завдання.
Форма роботи: індивідуальна.

Тести на перевірку домашнього завдання
1)    Що таке мережа Інтернет?
а) це програма для обміну музичними файлами;
б) це глобальна мережа, що забезпечує поширення інформації по всій земній кулі;
в) це обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Інтер-нет.
2)  Чи можна переміщувати файли з одного комп’ютера на інший, використо-вуючи мережу Інтернет?
а) можна;
б) не можна;
в) можна, але не всі файли.
3)  Як називається засіб, завдяки якому ви можете скопіювати інформацію на ваш комп’ютер?
а) протокол прийому інформації;
б) протокол передачі папок;
в) протокол передачі файлів.
4)  Чи можливий доступ до мережі Інтернет через телефонну лінію?
а) неможливий;
б) можливий;
в) можливий для тих, хто працює з невеликими локальними мережами;
5)  Мікрохвильовий зв’язок:
а) дозволяє з’єднати два комп’ютери між собою;
б) дозволяє посилати радіосигнали з одного комп’ютера на інший;
в) дозволяє з’єднувати мережі між собою без проводів;
6) Для чого призначені репітери?
а) для прийому інформації;
б) для прийняття сигналу, його підсилення і передачі на наступну станцію;
в) для передачі даних;
7)  Провайдери це:
а) постачальники послуг Інтернету;
б) засоби передачі інформації;
в) програми для спілкування в мережі Інтернет.
8)  Яку можливість надає нам віддалений доступ?
а) дає можливість підключитись до будь-якого комп’ютера;
б) дає можливість підключитись до будь-якого комп’ютера підключеного          до мережі Інтернет;
в) дає можливість підключитись до комп’ютера мережі Інтернет, але не до кож-ного.
9)  Що таке гіпертекст?
а) це спосіб організації тексту, графіки й інших даних, у якому елементи даних пов’язані між собою;
б) текст із вставленими в нього словами (командами) розмітки, що посилаються на інші місця цього тексту, інші документи і картинки;
в) це текст, який переданий електронною поштою.
10)  Система World Wіde Web або скорочено WWW це:
а) глобальна система передачі інформації;
б) глобальна система пошуку інформації;
в) глобальна система поширення гіпертекстової інформації;
11)  На даний час можливе створення гіпертекстових редакторів з людським обличчям?
а) можливо;
б) неможливо;
в) можливо лише частково.
12)  Для чого призначені посилання у гіпертекстовому документі?
а) для зв’язку з іншими гіпертекстовими структурами;
б) для переходу з однієї сторінки на іншу;
в) для читання повідомлень мережі.

ІІІ. Повідомлення теми та  мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.
Багато людей спілкуються за допомогою телефонів, пошти. Але в еру нано-технологій все більше уваги приділяють Інтернету, а саме електронній пошті. За її допомогою, можуть спілкуватися люди з різних міст, країн та навіть континентів. Тому тема нашого сьогоднішнього уроку: „ Електронна пошта та принципи її фун-кціонування ”
Тобто сьогодні на уроці ми з вами  повинні  сформувати  знання про елект-ронну пошту, дізнатись, для чого вона призначена та як нею користуватись.

IV. Викладення нового матеріалу.
Методи: бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрації.
    Усім відома схема роботи звичайної пошти: відправник кидає листа до по-штової скриньки, автомобіль доставляє його до поштового відділення разом з ін-шими листами при вибірці скриньок. З відділення відправника лист направляється транспортом до поштового відділення адресата, потім листоноша вкладає листа до індивідуальної поштової скриньки адресата і звідти той дістає кореспонденцію. Майже так само працює і електронна пошта. Аналогом листа у цьому разі є елект-ронне повідомлення, аналогами поштових відділень – поштові сервери, а транспор-ту – комп’ютерна мережа.
Коли повідомлення надходять на сервер призначення, адресат при черговому з’єднанні із сервером одержує повідомлення про надходження пошти, тобто йому не потрібно залишати постійно включеним свій комп’ютер. Зробити це й підклю-читися до мережі він зможе в будь-який момент, коли побажає отримати або від-правити повідомлення. Такий режим роботи, як відомо, називається off-line.
Послуги E-mail стали реальною альтернативою звичайному листуванню. Відбулося це завдяки високій швидкості й надійності передавання повідомлень. За лічені хвилини повідомлення електронної пошти потрапляє до адресата, який може бути у тому самому місці або за океаном.
Адреса електронної пошти.
Повідомлення електронної пошти знаходить свого адресата за допомогою поштової адреси (E-mail). Ця адреса складається з двох частин, розділених значком @. Ліва частина адреси – це локальне ім’я користувача (ім’я поштової скриньки), а права частина – ім’я домену. Значок @ просто кажучи «собака», означає приймен-ник at («у, при»). Наприклад адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. можна прочитати буква-льно: скринька Marina у домені krok.net.ua. Виходячи з імені доменна, можна від-новити ім’я поштового серверу провайдера. Звичайно воно утворюється додаван-ням через точку слова mail до імені доменна, наприклад: mail.krok.net.ua.

Outlook Express

Щоб користувач міг надсилати й одержувати електронні повідомлення, на його комп’ютері повинно бути програмне забезпечення клієнта електронної пошти. Існують різні поштові програми, які мають різні можливості і призначені для роботи в різних операційних системах. Широко застосовуються поштові програми Microsoft Exchange, Outlook Express, Microsoft Outlook, Internet Mail, Eudora, Exchange Mail тощо. Часто ці програми включають до складу ОС.
Надалі ми розглянемо роботу з електронною поштою, яка виконується в про-грамі Outlook Express фірми Microsoft.
Простий інтуїтивний інтерфейс Outlook Express, що легко налаштовується, інтегрований з Web і добре узгоджується з безліччю інструментальних засобів, у тому числі з Microsoft Office. Швидко освоївши програму Outlook Express, ви оці-ните всі її переваги.
1)    Однією з основних властивостей Outlook Express є засіб «Область перегля-ду», за допомогою якого можна проглядати теми повідомлень, що надходять, їх вміст, узнавати, хто відправник або адресат, не відкриваючи при цьому самих повідомлень. Упорядкувавши повідомлення по терміновості і важли-вості, ви заощадите дорогоцінний час. Повноцінна підтримка мови HTML дозволить вам, знаходячись в області перегляду, відображати Web-сторінки з активними гіперпосиланнями. Область перегляду може розташовуватися го-ризонтально, вертикально і відображатися з відключеними заголовками.
2)    Ви зможете помістити кнопки для засобів, що часто використовуються, пря-мо на панель інструментів. Положення панелі інструментів може змінювати-ся, а до її кнопок можна вивести підписи.
3)     При роботі в Outlook Express доступна безліч інструментальних засобів. На-приклад, щоб прочитати повідомлення, достатньо натискувати кнопку «По-шта» на панелі інструментів Internet Explorer.
4)     Відправка Web-сторінок можлива прямо з оглядача.
5)     Використовуючи адресну книгу Outlook Express або меню «Перехід» можна відвідувати різні конференції або створювати виклики Microsoft NetMeeting™.
Створення своїх бланків для листів. Вам набриднули листи з порожнім і холодним білим фоном? Тоді їх можна оформити по своєму смаку. Вибравши в ме-ню «Формат» команду «Фон» і встановивши відповідний змісту листа малюнок фону, ви підкреслите його настрій і додасте виразності.
Можливості, що надаються адресною книгою.
Зручність використовування адресної книги при відправці повідомлень не викликає сумнівів. Адресна книга Outlook Express досконаліша, ніж в інших стан-дартних поштових додатках і надає більш широкий круг можливостей. Ось деякі з них.
1)     Зберігання і оновлення інформації про адресатів: домашня адреса і адреса електронної пошти, робочий і домашній телефони і т.д.
2)     Створення поштових груп або списків розсилки. Можна відправляти повід-омлення відразу цілій групі, а також обновлювати інформацію про окремих представників даної групи.
3)     Визначення тих осіб, яким необхідно відправляти повідомлення в текстово-му форматі, а не форматі HTML.
4)     Використання адрес конференцій. Можна виділити декілька адрес і виклика-ти на конференцію NetMeeting вказаних абонентів.
5)     Автоматичне включення візиток в у відповідь повідомлення.
Простий пошук адрес.
Вам потрібно відшукати чиюсь електронну адресу? Скористайтеся коман-дою «Знайти людей» на основній сторінці Outlook Express або меню «Правка». Outlook Express забезпечить доступ до п'яти каталогів, що містять величезну кіль-кість адрес. Виберіть один з них і вкажіть ім'я або відому адресу.
У разі успішного пошуку, клацніть один з виведених пунктів і виберіть «Властивості». Ви отримаєте додаткові відомості, які допоможуть вам успішно за-вершити пошук.
Перевірка правопису.
Ймовірно, перед тим, як відіслати повідомлення, ви застосуєте команду «Правопис» в меню «Сервіс», щоб перевірити, чи немає орфографічних помилок.
Відправка пошти в слушний для вас час.
Підготувавши повідомлення, ви не хочете його тут же відправляти? Будь ласка, адже існує можливість відкладеної відправки. Вам довестися всього лише вибрати з меню «Файл» команду «Відправити пізніше». Повідомлення буде по-слано тільки після того, як ви наступного разу виберете команду «Доставити по-шту», для автоматичної відправки і прийому пошти.
Підпис повідомлення.
На закінчення, скористайтеся можливістю автопідпису для вставки в кінець листа вашого наперед оформленого особистого підпису і порожнього абзацу. Авто- підпис може містити графічні зображення або вашу візитну картку.V. Закріплення нового матеріалу.
1.    Що таке електронна пошта?
2.    З яких елементів складається адреса електронної пошти?
3.    Назвіть способи запуску програми Outlook Express.
4.    Які елементи розміщуються в вікні Outlook Express?
5.    Назвіть папки Outlook Express. Які в їх призначення?
6.    За допомогою яких засобів можна переглянути вміст повідомлень, що над-ходять?
7.    Як можна встановити малюнок на чистий лист?
8.    Куди зберігається інформація про адресатів?
9.    Як можна знайти електронну адресу адресата?
10.    Як можна перевірити правопис у повідомленні?

VI. Домашнє завдання.
Опрацювати теоретичний матеріал записаний у робочих зошитах та підруч-ник О.Ю. Гаєвського ст. 359-363.

VII. Закінчення уроку.
    Підведення підсумків уроку. Аналіз позитивних і негативних моментів у ро-боті учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Приведення в порядок робочих місць.