Тем: Потенціальна енергія

Мета: З'ясувати фізичну суть поняття енергії як фізичної величини, що характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу. Розпочати формування поняття понтенційної енергії. Наголосити, що однією з основних фізич них характеристик матерії є енергія.

Унаочнення:

1. Демонстрування падіння тіл підвішених на нитці.

2. демонстрування випрамлення пружини.

Хід уроку:

І.1. Що таке механічна робота?

2. Від чого залежить значення роботи?

3. Як розрахувати роботу?

4. Від чого залежить сила тяжіння?

5. Як розрахувати силу тяжіння?

6. Які одиниці роботи?

7. Задача: Яка робота виконується, коли кран піднімає вантаж масою

10 т на висоту 30 м?

Дано:                             Розв'язування:

m=1000 кг                      A=1000 кг?10H/кг?30м =3000000Дж

h=30 м

g=10 H/кг

 

А - ? =3000кДж.

Відповідь: А=3000 кДж.

II. 1. Демонстрування падіння тіла підвішеного на нитці.

2. Демонстрування випрямлення пружини: на столі знаходиться стиснута і зв'язана ниткою пружина; зверху на пружині лежить дерев'яний брусок; після розрізання нитки пружина випрямляється і брусок починає рухатись.

3. Багато тіл у природі перебувають у такому стані, що під час їхнього переміщення може бути виконана робота. Про такі тіла говорять, що вони мають енергію (стиснута пружина, підвішена на нитці кулька).

4. Енергія – це фізична величина, що показує, яка робота може бути виконана під час переміщення тіла.

Енергію позначають – Е,

[Е]=Дж(джоуль).

5. Якщо тіло нерухоме, але під час його переміщення може бути виконана робота, то енергію такого тіла називають потенціальною.

Еn – потенціальна енергія

[Еn]=Дж

6. Найпростіше розрахувати потенціальну енергію тіла піднятого над Землею:

Еn=А=Fтh=mgh.

Потенціальна енергія тіла піднятого над Землею пропорційна масі тіла і висоті нід поверхнею Землі.

Потенційна енергія тіла піднятого над Землею має відносний характер, поскільки значення енергії залежить від того, відносно якої поверхні визначають її значення.

ІІІ.

1. Задача. Вантаж масою 2 т піднятий автокраном на висоту 5 м. Яка потенціальна енергія вантажу?

Дано:                             Розв'язання:

h=5 м                             En=mgh

 g=10Н/кг                                      m=2000 кг En=2000 кг?10Н/кг?5 м=100000Дж=100кДж.

Еn-?

Відповідь: Еn=100Дж.

2. Задача. За допомогою копра металевий тягар масою 800 кг підняли на 6 м, а потім дали йому вільно впасти. Внаслідок удару металевого тягаря об верхній кінець палі вона заглибилась в грунт на 30 см. Визначити силу опору грунту.

Дано: Розв'язання:

m=800 кг Потенціальна енергія металевого тягаря масою 800 кг

h=6 м піднятого на висоту 6 м піде на роботу по збиванню палі.

S=0,3м

g=10Н/кг En=mgh; A=FoS;

En=A; FoS=mgh;

Fo=? Fo=mgh/S;

Fo=800?10?6/0,3=160000(Дж) ;

Відповідь: Fo=160000 Дж=160 кДж.

3. Розгляд запитань до §48.

IV. Завдання додому. §48; Вправи і задачі до §48 (2,4).