Тема уроку. Значення сенсорних систем у житті людини.

Мета уроку: підбити підсумки вивченої теми; показати єдність сенсорних систем та їхнє значення в житті людини й роль у формуванні її соціальності.

Обладнання та матеріали: таблиці зі схемами основних сенсорних систем.

Базові поняття й терміни: сенсорні системи, різноманітність сенсорних систем, біологічне значення сенсорних систем, роль сенсорних систем у формуванні соціальності людини.

Концепція уроку: спираючись на вже наявні знання про сенсорні системи, показати, що вони не тільки забезпечують біологічну адаптацію, але й беруть участь у формуванні соціальності людини. Провести контроль знань про сенсорні системи, їхню будову й функції.

Структура і зміст уроку

I.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання до учнів.

1)Однаковий чи різний обсяг інформації повідомляє людині кожна з її сенсорних систем?

2)Чи можна розподілити сенсорні системи за ступенем їхньої важливості?

3)У чому виражається і чим забезпечується узгоджена дія сенсорних систем?

4)Чи може сліпоглухоніма дитина сформуватися як особистість, навчатися, здобувати фах?

II.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1)Будова сенсорних систем.

2)Значення сенсорних систем.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ШАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

1)До чого можуть призводити захворювання сенсорних систем?

Наведіть приклади.

2)Який медичний напрямок займається хворобами зорової сенсорної системи?

3)Чи можуть захворювання нервової системи призводити до порушення роботи сенсорних систем?

IV.САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ

Дати відповіді на запитання.

1)Чому слухова й вестибулярна сенсорні системи виявилися анатомічно пов'язаними?

2)Які умови необхідні, щоб визначити смак речовини?

3)Чи піддається сенсорне сприйняття тренуванню? Якщо так, то наведіть приклади.

4)На чому засноване сприйняття руху предметів у кіно?

5)Які проблеми виникнуть у людини, котра не чує одним вухом?

6)Чому, зайшовши до темної кімнати, ми не бачимо спочатку нічого, а потім починаємо бачити предмети?

V.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

§ 80-87 підручника.

ХРОНОМЕТРАЖ УРОКУ

Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності 10 хв

Узагальнення, систематизація і контроль знань та вмінь учнів 33 хв

Домашнє завдання 2 хв