Процес інформатизації освіти,що розпочався в державі у середині 80-х років,зумовив впровадження в навчальні плани та програми освітніх закладів усіх рівнів нових дисциплін інформаційного циклу,а також застосування новітніх інформаційних технологій (НІТ) у навчально – виховному процесі та управлінні навчальними закладами.

У педагогічних вузах підготовка вчителя інформатики,насправді єдиного носія новітніх інформаційних технологій в освіті,традиційно ведеться на фізико – математичних факультетах і лише інколи – на природничих.

Інформаційна ж підготовка вчителя початкової школи зведена до оглядового курсу основ інформатики,що,як правило,тільки зміцнює початкові знання,отримані студентами ще в середній школі,і лише торкається справжніх проблем професійного використання НІТ саме в початковій освіті.

Виходячи з цього,Південноукраїнський навчально – методичний регіональний центр «Пілотні школи» і факультет педагогіки та методики початкової освіти Херсонського державного педінституту за підтримкою ректора розробили і,починаючи з 1996 – 97 навч. р.,запропонували студентам цикл інформаційних дисциплін підготовки вчителя початкової школи як спеціаліста з новітніх інформаційних технологій освіти.

Загальний обсяг навчальних курсів – 300 академічних годин і розраховано на 5 семестрів. До курсу входять такі дисципліни: основи інформатики; основи алгоритмізації і програмування; сучасні прикладні інформаційні технології; інформаційні технології в управлінні; використання новітніх інформаційних технологій в початковому навчанні; дипломний проект використання НІТ у початковому навчанні.

На наш погляд,професійна інформаційна підготовка вчителя має базуватися насамперед на знаннях,уміннях і навичках користувача найсучасніших прикладних інформаційних технологій. Це,зокрема,знання архітектури та апаратного обладнання сучасних персональних обчислювальних систем та їх можливостей.

З цією метою вивчається та практично використовується апаратне обладнання обчислювальних систем на базі процесорів Pentium з широким набором сучасного периферійного обладнання,обладнання підтримки технології Мультимедіа,оргтехніка. Комп`ютерні класи регіонального центру «Пілотні школи» обладнані всім необхідним.

Глибокі знання,вміння та практичні навички роботи в сучасних системах середовищах,що використовують,зокрема,графічно – віконний інтерфейс.

Програмою передбачено вивчення середовища Windows – 95 та подальших його версій,а також численних додатків (аксесуарів).

Знання,вміння та навички застосування інтегрованих програмних середовищ загального призначення.

Для вивчення обрано пакет Microsoft – Office,СУБД Access та інші системи,які сьогодні є фактичним стандартом прикладних систем загально призначення для платформи Intel.

Вміння і навички застосування мережевих і телекомунікаційних технологій та технологій Мультимедіа.

Програмою передбачено практичні роботи в локальній обчислювальній мережі регіонального центру «Пілотні школи» та використання міжнародної мережі Internet.

Власне професійна підготовка вчителя початкових класів – спеціаліста з новітніх інформаційних технологій в освіті – передбачає:

вивчення  передком`ютерних технологій розвитку як спеціальний компонент середовища розвитку дитини (ліній електронних дитячих розвивальних іграшок) та методик їх застосування;

вивчення спеціалізованих навчальних алгоритмічних середовищ,що використовують ідеї С.Пейперта та його послідовників,а також навчально – орієнтованих систем програмування,що формують уявлення про сучасні технології проектування прикладних програм;

вивчення різноманітних сучасних програмно – методичних комплексів,орієнтовних на початкове навчання та розвиток,а також спеціальних технологій їх проектування;

вивчення спеціалізованих комп’ютерних систем психодіагностики і управління розвитком у ранньому віці;

вивчення комп’ютерних систем управління навчально – виховним процесом і навчальним закладом.

Багаторічна робота  регіонального центру «Пілотні школи» у сфері НІТ освіти,його участь у проекті «Пілотна освіта» і програмі «Пошук» дали змогу створити велику бібліотеку сучасних педагогічних програмних комплексів та технологій,яка використовуватиметься під час підготовки сучасного вчителя початкової школи в рамках нашого проекту.

Педагогічні колективи регіонального центру «Пілотні школи» і факультету педагогіки і методики початкового навчання ХДПІ готові до втілення свого досвіду в розробку сучасної системи підготовки вчителя – носія новітніх інформаційних технологій освіти.

Джерело: журнал «Початкова школа» Михайло Львов, канд. фізико – математичних наук, доцент; Олександр Співаковський, канд. фізико – математичних наук, доцент (Херсонський державний педінститут)