Діагностування психологічного мікроклімату в педагогічному колективіЩирість, урівноваженість, розуміння самого себе й інших -
ось у чому полягає запорука щастя й успіху в будь-якій діяльності...
М. Селье
 
Аналіз соціально-психологічних досліджень із проблеми вивчення особливостей формування й діяльності колективу засвідчив, що атмосфера стосунків між співробітниками - одна з важливих умов задоволеності співпрацею. Безумовно, сприятливий психологічний мікроклімат підвищує працездатність людей, стимулює їхню активність, поліпшує настрій і самопочуття. І, навпаки, несприятливі умови праці знижують активність людей, їхній настрій і самопочуття, тому проблема вивчення особливостей психологічного мікроклімату в будь-якому колективі, зокрема в педагогічному, одна з актуальних у професійній діагностиці.

На нашу думку, психологічний мікроклімат, що панує в колективі, є загальним емоційним налаштуванням співробітників, у якому поєднуються настрій людей, їхні душевні переживання і хвилювання, стосунки, ставлення до роботи й навколишніх подій.

У психолого-педагогічних джерелах сформульовано основні ознаки сприятливого психологічного мікроклімату, які охоплюють:

- довіру і високу вимогливість членів колективу одне до одного;
- доброзичливу й ділову критику;
- вільне висловлення власної думки під час обговорення нагальних проблем;
- відсутність тиску керівника на підлеглих;
- достатню поінформованість членів колективу про завдання і поточний стан справ;
- високий ступінь емоційності та взаємодопомоги;
- прийняття кожним членом колективу відповідальності за стан справ [1; 2; 3].

Проведені прикладні дослідження переконали, що сприятлива атмосфера в колективі залежить від того, наскільки задоволені основні потреби членів колективу.

З урахуванням цього виділяємо три види потреб, а саме: соціальні, потреби в повазі, потреби у самовираженні [2, 79]. Виходячи з цього, варто висловити певні припущення про задоволення кожного виду потреб.

Вважаємо, що для задоволення соціальних потреб необхідно:

- пропонувати членам колективу такий вид роботи, який давав би їм змогу спілкуватися;
- формувати на робочих місцях дух єдиної команди (корпоративний дух);
- проводити з членами колективу періодичні наради, збори;
- не руйнувати існуючі неформальні групи, якщо вони не завдають колективу реальної шкоди;
- створювати сприятливі умови для виявлення соціальної активності членів колективу поза його межами.

Для задоволення потребу повазі рекомендується:

- пропонувати педагогам різноманітну за змістом роботу;
- оцінювати і заохочувати досягнуті підлеглими результати;
- залучати членів колективу до формулювання мети і вироблення конструктивних рішень;
- забезпечувати умови для самоосвіти і передпідготовки, що суттєво підвищують рівень професійної компетентності.

І, врешті-решт, для задоволення потреб у самовираженні необхідно:

- забезпечувати вчителям сприятливі умови для самоосвіти і саморозвитку, що дало б змогу сповна використовувати їхній потенціал;
- залучати до такого виду діяльності, яка потребує від співробітників повної віддачі;
- заохочувати і розвивати творчі здібності [2, 80].

У поданій статті Вашій увазі пропонується розроблена й адаптована нами методика діагностування психологічного мікроклімату в колективі, яка дасть змогу педагогам визначити ставлення до свого колективу, стосунки між людьми.
 
Методика
"Загальна оцінка психологічного мікроклімату вашого колективу"
 
І н с т р у к ц і я.  Висловіть (письмово) свою думку щодо запропонованих запитань, пов'язаних із Вашим видом діяльності та колективом, в якому Ви працюєте.
Прочитайте подані запитання і варіанти відповідей. Виберіть той варіант, який відповідає Вашій думці.

1. Чи подобається Вам робота, якою займаєтеся?

а) дуже подобається;
б) мабуть, подобається;
в) робота мені байдужа;
г) мабуть, не подобається;
ґ) дуже не подобається.
 
2. Хотіли б Ви перейти на іншу роботу?

а) так;
б) ні;
в) не знаю.
 
3. Оцініть, будь ласка, за п'ятибальною системою ступінь розвитку зазначених якостей Вашого директора (або заступника директора):

5 — якість занадто розвинена;
4 — добре розвинена;
3 — достатньо розвинена;
2 — недостатньо розвинена;
1 — якість зовсім не розвинена.
 
а) працьовитість;
б) суспільна активність;
в) професійна активність;
г) турбота про людей;
ґ) вимогливість;
д) чуйність;
е) товариськість;
ж) вміння розбиратися в людях;
з) справедливість;
і) доброзичливість.
 
4. Хто із членів Вашого колективу користується найбільшою повагою серед колег?

Назвіть одне або кілька прізвищ ____________________________________________________________________________.
 
5. Припустимо, що з якихось причин Ви тимчасово не працюєте. Чи повернулися б Ви на нинішнє місце роботи?

а) так;
б) ні;
в) не знаю.

6. Зазначте, будь ласка, з якими з поданих нижче тверджень Ви найбільше згодні:

а) більшість членів нашого колективу є добрими, симпатичними людьми;
б) у нашому колективі є різні люди;
в) більшість членів нашого колективу люди малоприємні.
 
7. Чи вважаєте Ви, що було б добре, якби члени Вашого колективу жили поблизу?

а) ні, звичайно;
б) скоріше ні, ніж так;
в) не знаю, не задумувалась про це;
г) скоріше так, аніж ні;
г) так, звичайно.
 
8. Зверніть увагу на подану нижче шкалу. Цифра "1" характеризує колектив, який Вам дуже подобається, а "9" — колектив, що Вам не дуже подобається. До якої цифри Ви віднесли б свій колектив?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 5; д) 6; е) 7; ж) 8; з) 9.
 
9.
     а) Чи могли б Ви дати повну характеристику ділових якостей більшості членів колективу?

а) так;
б) мабуть, так;
в) не знаю;
г) мабуть, ні;
ґ) ні.
 
     б) Чи могли б Ви дати повну характеристику особистісних якостей більшості членів колективу?

а) так;
б) мабуть, так;
в) не знаю;
г) мабуть, ні;
ґ) ні.
 
10. Якби у Вас була можливість провести відпустку разом із членами колективу, то як би Ви це сприйняли?

а) це мене цілком би влаштувало;
б) не знаю;
в) це мене зовсім не влаштувало б.
 
11. Чи могли б Ви впевнено сказати, з ким більшість членів колективу охоче спілкуються з ділових питань?

а) ні;
б) не можу сказати;
в) так.
 
12. Яка атмосфера зазвичай переважає у Вашому колективі?

На поданій нижче шкалі цифра " 1" відповідає нездоровій, нетовариській атмосфері; "9" — атмосфері взаєморозуміння і взаємоповаги. До якої цифри Ви віднесли б свій колектив?
 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 5; д) 6; е) 7; ж) 8; з) 9.
 
13. Чи вважаєте Ви, що, вийшовши на пенсію або з певних причин перебуваючи без роботи, Ви хотіли б зустрітися зі своїми колегами?
 
а) так, звичайно;
б) скоріше так, аніж ні;
в) важко відповісти;
г) скоріше ні, ніж так;
ґ) ні, звичайно.
 
14. Зазначте, будь ласка, чи задоволені Ви:
 
1). Станом матеріальної бази навчального закладу:

а) цілком задоволена;
б) мабуть, задоволена;
в) важко сказати;
г) мабуть, не задоволена;
ґ) цілком не задоволена.
 
2). Рівномірністю завантаження роботою:

а) цілком задоволена;
б) мабуть, задоволена;
в) важко сказати;
г) мабуть, не задоволена;
ґ) зовсім не задоволена.
 
3). Розміром заробітної плати:

а) цілком задоволена;
б) мабуть, задоволена;
в) важко сказати;
г) мабуть, не задоволена;
ґ) зовсім не задоволена.
 
4). Санітарно-гігієнічними умовами:

а) цілком задоволена;
б) мабуть, задоволена;
в) важко сказати;
г) мабуть, не задоволена;
ґ) зовсім не задоволена.
 
5). Змогою підвищити кваліфікацію:

а) цілком задоволена;
б) мабуть, задоволена;
в) важко сказати;
г) мабуть, не задоволена;
ґ) цілком не задоволена.
 
6). Різноманітністю роботи:

а) цілком задоволена;
б) мабуть, задоволена;
в) важко сказати; .
г) мабуть, не задоволена;
ґ) цілком не задоволена.
 
15. Яким чином, на Вашу думку, організована робота у колективі?

а) як на мене, наша робота організована досить добре;
б) загалом непогано, хоча є необхідність її поліпшення;
в) важко сказати;
г) робота організована незадовільно;
ґ) робота організована погано.
 
16. Чи має Ваш керівник реальний вплив на колектив?

а) безумовно, так;
б) мабуть, так;
в) важко сказати;
г) мабуть, ні;
ґ) безумовно, ні.
 
Обробка результатів
 
Аналіз відповідей на 1, 2 і 5 запитання дає змогу виявити групу з позитивною, невизначеною і негативною виробничою установкою або, іншими словами, з позитивним, невизначеним (суперечливим) і негативним ставленням до роботи.

Відповіді на 4 запитання допомагають проаналізувати співвідношення офіційної та неофіційної структури групи, тобто співвідношення керівництва і лідерства, а відповіді на 3 запитання дають змогу коротко охарактеризувати ділові та особистісні якості керівника.

Запитання 6-13 спрямовані на виявлення особливостей відображення членами колективу сформованих міжособистісних стосунків і колективу загалом з урахуванням емоційного, когнітивного і поведінкового компонентів. Кожен компонент тестується трьома запитаннями:

- емоційним: 6, 8, 12;
- когнітивним: 9 а), 9 б), 11;
- поведінковим: 7, 10, 13.

Таким чином, запропонована діагностична методика дасть змогу вчителю початкової школи виявити ділові та особистісні якості, поліпшити міжособистісні стосунки, визначити власне ставлення до колег, керівництва, загалом до колективу, в якому він працює.
 
Л і т е р а т у р а
 
1. Конаржевский Ю.А. Формирование педагогического коллектива / Ю.А. Конаржевский. - М. : Педагогический поиск. 1997. - 60 с.

2. Туріщева Л.В., Гончарова О.В. Вивчення особистості школяра і педагога / Л.В. Туріщева, О.В. Гончарова. - X.: Вид. група "Основа": "Тріада+", 2008. - С. 79-88.

3. Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психология управлення: учебник для высшей школы. - И.П. Чередниченко, Н.В. Тельных / Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 608 с.
 
 
Світлана Мартиненко,
завідувач кафедри початкової освіти
та методик гуманітарних дисциплін,
доктор педагогічних наук, професор
Київського університету імені Бориса Грінченка
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
науково-методичний журнал