Роль технологійРозглянемо загальні ознаки технології, які характеризують її як науку.
Технологія стала наукою не відразу, а тільки в епоху промислової революції, коли з'явились великі організовані виробництва. Власне, з епохи промислової революції процес розробки нових технологій приймає свідомий науковий характер і відповідно прискорюються темпи технологічного розвитку.


Розвиток технології породив появу нових наукових досліджень. Але технологія не стала одноосібною наукою. В цьому відношенні вона аналогічна природознавству, яке, як відомо, складається із сукупності наук: хімії, фізики, біології, геології і т.п.
Наука технологія складається із ряду окремих технологічних (технічних) дисциплін: машинознавство, хімічна технологія, технологія металургії, біотехнології, інформаційні технології, виборчі технології і т.д.
Ціль технології як сукупності є :
- розкриття суті явищ, які відбуваються в процесі виробництва конкретних матеріальних благ;
- на основі цих законів та законів природи, відкритих природознавством, створення нових засобів праці (техніки) для виробництва матеріальних благ. Будь-яка науково та практично обґрунтована технологія (технологічний процес) характеризується наступними трьома признаками:
1. Розділення процесу на внутрішні, взаємопов'язані стани, фази, операції. При цьому намагаються забезпечити оптимальну (квазіоптимальну) динаміку розвитку процесу, а також визначити раціональні кордони вимог до персоналу (суб'єктів), які будуть діяти згідно даної технології;
2. Координоване та поетапне виконання дій, які направлені на досягнення поставленої цілі. Послідовність дій повинна базуватися на внутрішній логіці функціонування та розвитку даного процесу;
3. Однозначність виконання процедур та операцій, які включені в технологію. Це є неодмінною та вирішальною умовою досягнення потрібних результатів, адекватних поставленій цілі.
Необхідно відмітити, що для однозначності виконання технологічних процедур та операцій дуже важливі нормативи та норми, оскільки вони визначають параметри кожної дії і є логічно обумовленим фундаментом при розробці технології. Тому розробка, застосування та практичне використання єдиної системи норм та нормативів є науковою, необхідною основою для проектування та використання будь-яких технологій.
Крім перерахованих ознак, концепцію сучасної науково обґрунтованої технології характеризують наступні критерії: масовість, граничність параметрів та складність.
Критерій масовості визначає сучасне виробництво. Власне масовість серійного виробництва, а не стереотипність виробів відрізняють науково обґрунтовану технологію від ремесла. Критерій граничності параметрів характеризує співвідношення між реально досягнутими та можливими характеристиками виробів. В технологічній продукції, наприклад, мікросхемах, каналах зв'язку, існують очевидні фізичні обмеження (швидкість світла, густина речовини, розміри елементарних частин тощо). Суть критерію складності заключається в тому, що неможливо відтворити жодну продукцію найвищого рівня складності та якості, не відтворивши в точності всю його технологію та матеріали, із яких вона виготовлена.
Протягом багатьох століть технологія традиційно розвивалась як здійснення штучним шляхом процесів, які існують в природі. При цьому засоби праці відтворювали дії, які виконувались раніше руками людини. Але сучасні області технології - ядерна, електронна, лазерна, біотехнічна - характеризують використання матеріалів, що не зустрічаються в природі. Розглядати та створювати такі технології без використання сучасних інформаційних технологій неможливо.
В інформаційних технологіях спільність та універсальність наукових та інженерних підходів і рішень базується на єдності інформаційних процесів в природі, техніці та суспільстві.

Джерело:http://www.br.com.ua/referats/Computers/38381.htm?dl