У більшості розвинених країн світу поступово склалися так звані "бінарні" системи вищої освіти, де поряд з універси¬тетським сектором (найчастіше він домінує за кількістю студентів) існують досить численні спеціалізовані заклади, які приймають чималу частину молоді. З європейських країн "бінарну" систему вищої освіти мають Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Франція, Швейцарія та ряд інших. Експерти з певними застереженнями відносять до бінарних і системи вищої освіти у країнах Східної Європи та в більшості країн Центральної Європи.

На протилежному полюсі перебуває так звана "унітарна" система вищої освіти, до складу якої входять лише університети (або частка інших вузів становить лічені проценти). Таке має місце в Італії, Іспанії, Австрії, Фінляндії, Швеції. Частина експертів виділяє в окрему групу країни з так званими "інтегрованими" університетами, у склад яких ввійшли спеціалізовані середні і вищі навчальні заклади (Швеція та Іспанія) та країни, що входили до соціалістичного табору.