Російські вчені Н.В. Бордовська та А.О. Реан вважають, що на даний час у світі виділяються типи регіонів за ознакою взаємного зближення й взаимодії освітніх систем (Лиферов А.П.).

Перший тип становлять регіони, що виступають генераторами інтеграційних продесів. За найяскравіший приклад такого регіону може слугувати Західна Європа.

Нині формується новий, Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР), до складу якого входять Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур і Гонконг, а також Малайзія, Таїланд, Філіппіни й Індонезія. Для них характерна стратегія підвищених вимог до якості навчання й підготовки кадрів.

Регіони, що позитивно реагують на інтеграційні процеси відносяться до другого типу. Зокрема, це країни Латинської Америки, які знаходяться в зоні дії інтеграційних процесів з боку США та Західної Європи.

До третього типу відносяться ті регіони, що є інертними до інтеграції освітніх процесів: частина країн Африки до півдня від Сахари (крім ПАР), ряд держав Південної й Південно-Східної Азії, невеликі острівні держави басейнів Тихого й Атлантичного океанів.