Мотиваційні:

 • ? сформована готовність працівників до дослідно-пошукової діяльності;
 • ? високий професійно-кваліфікаційний рівень педагогів-дослідників;
 • ? додаткове фінансування;
 • ? виділення вільних від занять „методичних" днів;
 • ? друкування авторських розробок;
 • ? прикріплення учасників до аспірантури.

Кадрові:

 • ? підбір, підвищення кваліфікації, перепідготовка і формування готовності педагогічних працівників до дослідно-пошукової роботи.

Матеріально-технічні:

 • ? створення необхідної навчально-матеріальної бази;
 • ? забезпечення експериментальної діяльності відповідною апаратурою, оргтехнікою, комп'ютерною технікою.

Науково-методичні:

 • ? забезпечення педагогів-дослідників навчальною документацією, підручниками, посібниками, іншими засобами навчання, методичними рекомендаціями щодо здійснення дослідно-пошукової діяльності.

Фінансові:

 • ? фінансування створення нової навчально-матеріальної бази;
 • ? додаткова оплата праці педагогів-дослідників;
 • ? оплата експертизи проектів сторонніми науковими організаціями.

Організаційні:

 • ? створення нових організаційних структур (кафедр, центрів, інших підрозділів);
 • ? розподіл обов'язків між членами колективу;
 • ? пошук та залучення до роботи наукових керівників, консультантів;

Нормативно-правові:

 • ? одержання ліцензій, дозволів на впровадження інновацій;
 • ? забезпечення нормативними документами, діючими законами;
 • ? створення документації внутрішнього користування (статут, правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки тощо).

Інформаційні:

 • ? наявність необхідної літератури, періодичних видань;
 • ? банк даних про перспективний педагогічний досвід;
 • ? бази та банки даних необхідної інформації;
 • ? педагогічні програмні засоби тощо.