1. Недостатня інформованість щодо організації та проведення пошукової діяльності.
  2. Відсутність у системі освіти єдиного погляду на пошукову діяльність як на мету та результат формування професійної компетентності педагога.
  3. Відсутність чітких критеріїв такої роботи.
  4. Недостатня визначеність проблеми підготовки педагога-дослідника, формування його готовності до пошукової роботи в системі післядипломної педагогічної освіти.
  5. Низький рівень наукового керівництва, науково-методичного забезпечення творчих пошуків.
  6. Відсутність системи матеріального стимулювання пошукової діяльності як закладів освіти, так і окремих її учасників.