ШКОЛА ДРУЗІВ ПЛАНЕТИЗавданнями Національної доктрини розвитку освіти у XXI ст., Концепції екологічної освіти України передбачено формування екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи.

На екологічну освіту покладаються значні надії щодо виховання нової генерації людей з екологовідповідним мисленням, високою екологічною культурою, екологоцентричним підходом до створення умов для взаємин між людиною і природою.

Це зумовило необхідність формування в учнів початкових класів екологічно доцільного способу життя, вироблення екологічних умінь, що є складником природознавчої компетентності.

Аксіологічний зміст екологічної освіти в інтересах стійкого розвитку полягає у діяльнісних підходах до збереження навколишнього середовища, позбавлення споживчого ставлення та використання природи.

20.10.2014-1-12

Екологічна освіта в інтересах стійкого розвитку в початковій школі не зводиться лише до охорони природи і раціонального природокористування, натомість виконує надпредметну функцію, забезпечуючи підґрунтя для формування системи універсальних знань, умінь, навичок, досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів як складників ключових компетентностей.

 

Пріоритетними цілями навчання учнів в інтересах стійкого розвитку є такі: учитися аналізувати та вирішувати проблеми, діяти, учитися жити і співпрацювати у колективі.

Аналіз практики упровадження уроків курсу для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» (3—4-ті класи) засвідчив, що для досягнення таких цілей ефективною є методика навчання, заснована на педагогіці empowerment.

20.10.2014-1-13

Уроки в інтересах стійкого розвитку розширюють зміст екологічної освіти, орієнтуючи його на широке коло питань, пов’язаних із забезпеченням умов життєдіяльності учнів початкової школи, та розкриваються у розділах: «Відносини», «Сміття», «Вода», «Енергія», «Здоров'я», «Рослини».

 

Одним із шляхів реалізації завдань стійкого розвитку є включення у систему початкової освіти курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Школа друзів планети», який спрямований на формування в учнів 1-х і 2-х класів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку суспільства, позитивного сприйняття майбутнього. Курс розроблено науковцями Інституту педагогіки НАПН України — О. І. Пометун, А. Д. Цимбалару,О. В. Онопріенко, І. В. Андрусенко — у рамках міжнародного проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» української організації «Вчителі за демократію та партнерство» і шведської організації «Глобальний план дій» у партнерстві з Інститутом педагогіки НАПН України.

Авторами розроблено навчальну програму курсу, підручник «Школа друзів планети» для учнів 1—2-х класів і методичний посібник для вчителя. У 2014 р. цим матеріалам надано відповідний гриф МОН України.

Пропонована навчальна програма курсу за вибором для учнів 1—2-х класів полягає у реалізації у навчально-виховному процесі основних принципів стійкого розвитку — забезпечення діалектичного взаємозв'язку між цінностями і поведінкою особистості; активності суб'єкта і поліпотребнісної мотивації до діяльності у відповідному напрямі під час навчально-виховного процесу; доступності завдань, що їх ставлять перед учнями; єдності змісту із повсякденним життям дітей. Метою вивчення курсу є досягнення у звичках, поведінці та стилі повсякденного життя учнів змін, спрямованих на раціональне ставлення до використання ресурсів планети та їх свідоме заощадження; формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення сталого розвитку суспільства, позитивного сприйняття майбутнього.

 

Курс «Школа друзів планети» розроблений відповідно до вікових особливостей учнів початкових класів цього мікроперіоду. Зміст відповідного навчального забезпечення (посібника) допомагає учням визначати зв’язок між темами, що розглядаються, та їхніми власними уявленнями щодо майбутнього, щодо вибору власного стилю життя. Проблеми, пов'язані з кожною досліджуваною темою, висвітлюються у місцевих матеріалах, опрацьовуються учнями в індивідуальній практиці (виконання вдома спеціальних дослідницьких завдань), обов'язково обговорюються у малій групі (еко-команді) та класі. Робота над темою завершується прийняттям кожним учнем самостійного рішення щодо власного способу життя.

Наведемо перелік тем курсу «Школа друзів планети» для учнів 1-2-го класу.

20.10.2014-1-14

20.10.2014-1-15

На початку курсу вступні уроки мають за мету осмислення проблеми навчального курсу. Це відбувається у процесі ознайомлення із посібником та його структурою.

Учням пояснюють, що уроки для стійкого розвитку допоможуть змінити деякі звички, виробити спосіб життя, який сприятиме дбайливому ставленню до себе і своєї планети.

20.10.2014-1-16

Для того щоб увести учнів у предмет та ознайомити з основною специфікою, автори присвятили першу навчальну тему «Як долучитись до кола друзів планети». У межах двох уроків-зустрічей учителеві передусім варто повідомити про правила організації роботи, її планування. Учням допомагають розкрити основні екологічні проблеми планети і причини їх виникнення, сформувати розуміння цінності природи для життя людини, впливу людей на екологічний стан довкілля.

Протягом наступних трьох тем на доступному матеріалі учні дізнаються про основні екологічні проблеми планети і причини їх виникнення у процесі життєдіяльності людини, про взаємозв'язки між способом життєдіяльності людини і станом довкілля. Кожна тема передбачає чотири уроки-зустрічі. Діяльнісний підхід до проведення кожної зустрічі зумовлює формування в учнів мотивації, потреб, звичок доцільної поведінки та здатності діяти у рамках стійкого розвитку.

Щоб сформувати детальне уявлення про уроки для стійкого розвитку, покажемо з міст однієї з тем «Здоров’я — найцінніший скарб».

У межах теми дітям пояснюють, що здоров’я — це безцінне надбання не лише кожної людини, а й всього суспільства. При зустрічі та прощанні ми бажаємо одне одному доброго і міцного здоров'я. Здоров’я допомагає реалізовувати наші плани, успішно вирішувати життєві завдання, долати труднощі. Здоров'я — це перша і найважливіша потреба людини, яка визначає здатність її до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості. Воно є найважливішою передумовою до пізнання навколишнього світу, до самоствердження і щастя людини.

 

Під час опрацювання цієї теми учні отримають можливість:

? дізнатись про важливість дбайливого ставлення до здоров'я як до власного, так і оточення;

? усвідомити необхідність збереження і зміцнення свого здоров'я;

? дослідити власні звички, стиль життя щодо вироблення здорового способу життя;

? визначити доступні шляхи збереження і зміцнення свого здоров'я;

? виконати прийнятні для себе дії щодо збереження і зміцнення свого здоров'я;

? зафіксувати результати досліджень і практичної діяльності;

? спроектувати свою діяльність, пов'язану із залученням інших до справи збереження і зміцнення власного здоров'я і презентувати її результати.

 

На першій зустрічі ознайомлюємо учнів із назвою теми «Здоров'я — найцінніший скарб» і пропонуємо пояснити, як вони її розуміють.

Учитель пояснює, що здорові люди — це мешканці щасливої планети. У Школі друзів планети навчимося дбати про своє здоров'я, переконаємося, що берегти й зміцнювати його можна і без допомоги лікарів і медичних засобів. Усі поради щодо здорового способу життя надасть казковий герой — черговий по темі Здоров'ятко. Цей герой допоможе створювати гарний настрій та буде нам бажати доброго здоров’я. Пропонуємо учням побажати одне одному здоров'я так, як уміють.

20.10.2014-1-17

Міні-дослідження дасть можливість учням визначити, що вони знають про здоровий спосіб життя. Учні можуть навести приклади з власного життя про те, як вони дбають про своє здоров’я.

На цьому етапі важливо з’ясувати, яким чином проблема збереження і зміцнення здоров’я пов’язана з допомогою планеті.

На другій зустрічі «Крокуймо стежкою здоров’я» Здоров'ятко навчить, як дбати про власне здоров’я, що можна зробити, аби його зберегти і зміцнити. Слід з'ясувати, чи всі учні розуміють, що означає дбати про своє здоров'я. Рекомендуємо залучити учнів до узагальнення результатів аудиту та організувати фронтальне обговорення загальних результатів роботи над аудитом. Запропонуйте дітям розказати про свої результати, запитайте, чи задовольняють вони їх. Запропонуйте учням поміркувати, що можна зробити, щоб поліпшити результати, якими вони не задоволені. Тут важливо заохотити тих учнів, які ставляться до збереження власного здоров’я відповідально.

На цьому уроці створюємо та розпочинаємо виконання власного плану змін у поведінці, які сприятимуть виробленню здорового способу життя, тобто запропоновані у посібнику заходи для зміни звичок. Для цього ознайомлюємо учнів з описом кожної із дій.

Дії

Як діяти

Результат

1

Виконую фізкультхвилинки для відпочинку

Відпочинок і задоволення від фізичної активності

2

Роблю гімнастику для очей

Зберігаю свій зір

3

Готую корисний бутерброд

Вміння готувати корисну їжу. Оздоровлюю свій організм. Роблю приємне своїм однокласникам і рідним

4

Вживаю корисні напої

Уміння готувати корисні напої. Оздоровлюю свій організм. Роблю приємне своїм рідним

Обговорюємо, які в учнів є можливості застосовувати нові звички, допомагаємо обрати прийнятні для кожного. Наголошуємо, що кількість дій, які можуть обрати учні необмежена, а розпочати виконувати їх важливо не відкладаючи.

 

Третя зустріч «Дізнаємось про таємниці здоров'я у фахівців» надасть можливість проаналізувати життєві ситуації щодо збереження і зміцнення здоров'я. Під час уроку Здоров'ятко запрошує учнів до зустрічі з фахівцями, які розкриють секрети збереження і зміцнення здоров'я. Це можуть бути медична сестра школи, окуліст, педіатр, психолог, учитель фізкультури, працівник шкільної їдальні, батьки, які дадуть фахові відповіді на запитання:

? Що впливає на самопочуття людини протягом дня?;

? Від чого може погіршитись стан здоров'я дитини?

? Які звички називають шкідливими, чому?

? До кого треба звертатись по допомогу в разі погіршення здоров'я?

? Які дії допоможуть зробити спосіб життя здоровішим?

Майстер-клас найкраще організувати у групах таким чином, щоб кожен фахівець Протягом 5 хв. працював з однією групою дітей, потім групи міняються місцями.

 

Зустріч четверта «Заряджаймо" здоров’ям усіх навколо» особлива узагальненням та оприлюдненням результатів учнів про зміни індивідуальної поведінки щодо формування здорового способу життя. На цій зустрічі Здоров'ятко запрошує учнів розповісти всім про свої успіхи. Вислухайте кількох учнів і з'ясуйте, у кого після обговорення з'явились нові ідеї щодо збереження і зміцнення свого здоров'я. Попросіть учнів поділитись з однокласниками інформацією про власний досвід їхніх батьків щодо збереження і зміцнення здоров'я. Узагальніть цю роботу розширенням дій кожного для формування здорового способу життя.

Згодом запропонуйте учням виконати аудит і порівняти результати початкових і кінцевих вимірювань; з'ясуйте, які зміни відбулися у їхній поведінці.

 

Щоб продовжити розпочату роботу і закріпити корисне починання у стійку дію, варто залучити учнів до роботи у міні-проекті «Здоров'я у порядку — спасибі зарядці». Це може бути підготовка і проведення ранкової зарядки перед початком уроків разом із учнями інших класів. Такий вид діяльності допоможе їм дотримуватись здорового способу життя тривалий час.

Організуйте роботу учнів над навчальним міні-проектом. Для цього запропонуйте їм разом скласти план роботи, користуючись порадами у посібнику. Читайте дітям послідовно пункти орієнтовного плану і запрошуйте їх визначити, які завдання можна виконати зараз, а які слід підготувати протягом певного часу. Разом із дітьми визначте відповідальних і час реалізації завдань окремих пунктів плану. Наприклад, після того як визначили учнів, які демонструватимуть фізичні вправи для ранкової зарядки і обрали, які саме це мають бути вправи (для шиї, плечового поясу тощо — 7—8 вправ), потренуватись перед учнями свого класу правильно їх показувати. Можна запросити вчителя фізкультури провести відповідний інструктаж.

Під час роботи над міні-проектом можете скористатися таким орієнтовним планом.

План виконання міні-проекту

1. Обговорити у класі важливість допомогти школярам інших класів учитись дбати про своє здоров'я.

2. Визначитись, учнів яких класів запрошуватимемо на ранкову зарядку і коли це відбуватиметься (наприклад, для учнів іншого першого класу у наступний понеділок).

3. Домовитись, які фізичні вправи будуть демонструватись, установити їх кількість і обрати, хто буде показувати їх виконання.

4. Обрати музичний супровід для зарядки.

5. У призначений час стати у коло і разом із запрошеними дітьми виконати обрані вправи.

Таким чином, формування практичних умінь і навичок молодших школярів в інтересах стійкого розвитку повинно здійснюватися у наближених до реального життя умовах, у процесі вирішення життєвих ситуацій, виконання практичних робіт, різнорівневих завдань, рольових і дидактичних ігор, участі у діалогах тощо.

Використані джерела

1. Аргунова М. В. Экологическое образование в интересах устойчивого развития в средней школе: теория и практика. — М.: Спутник+, 2009. — 205 с.

2. Вчителі за демократію та партнерство. — http://www.esd. оrg. uа.

3. Мелманн М., Пометун Е. Диалоги об образовании для устойчивого развития. — К.: Освіта, 2012. — 180 с.

4. Пометун О. І. та ін. Моя щаслива планета: Уроки для стійкого розвитку: метод, посіб. для вчит. 3—4 кл. загальноосвіт. навч. закп.. — К.: Освіта, 2012. —112 с.

Ірина АНДРУСЕНКО,
науковий співробітник лабораторії початкового
навчання Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ.
Всеукраїнська газета для вчителів початкових
класів «Початкова освіта» № 14 (734), липень 2014