Портфоліо вчителяУ перекладі з італійського "портфоліо" означає "тека з документами". Але що таке портфоліо насправді? Є безліч визначень, одним з яких є:

Портфоліо вчителя - це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя і вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо вчителя показує рівень підготовленості педагога і рівень активності у навчальних та позанавчальних видах діяльності.

Електронне портфоліо педагога - це веб-базований ресурс, сайт вчителя, який відображає індивідуальність та професійні досягнення власника.

Мета створення портфоліо вчителя

У вчителя має бути "дос'є успіхів", в якому відбиватиметься все цікаве і гідне з того, що відбувається в його житті. Таким дос'є може стати сайт вчителя або портфоліо вчителя.

Головне призначення портфоліо - продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції, такі як реалізовані проекти, участі в олімпіадах і конкурсах, проведені педагогом дослідження.

Портфоліо дозволяє педагогу проаналізувати, узагальнити і систематизувати результати своєї роботи, об'єктивно оцінити свої можливості та спланувати дії з подолання складнощів і досягнення більш високих результатів.

Друге важливе призначення портфоліо вчителя - це альтернативна форма оцінки професіоналізму та результативності роботи педагога при проведенні експертизи на відповідність заявленої кваліфікаційної категорії.

Серед вчителів портфоліо завойовує все більшу популярність, і стає необхідним для педагогів, які підвищують свій професійний рівень.

Види портфоліо вчителя

Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що зібрати до купи всі результати навчальної та результати позаурочної діяльності в одному документі просто неможливо. У цьому випадку необхідно створити електронне портфоліо, яке об'єднає весь набір робіт вчителя і представить всі аспекти його діяльності у вигляді повної картини.

Багато авторів трактують електронне портфоліо вчителя як певний набір документів зібраний на комп'ютері. Такий підхід має право на існування, але він застарілий. Упродовж останніх років інтернет отримав дуже великого поширення, а аудиторія його настільки виросла, що неоприлюднене в інтернеті у вигляді сайту вчителя портфоліо можна вважати "недоробленим". Сотні людей не матимуть змоги знайти Ваш сайт-портфоліо, не зможуть оцінити його відповідно до заслуг, прокоментувати його, скористатися передовими педагогічними ідеями, запозиченими з Вашого сайту-портфоліо. Портфоліо, яке розміщено в теці на комп'ютері не являтиме ніякої цінності ні для Вас, ні для громадськості. Публікація портфоліо в мережі у вигляді сайту вчителя вкрай необхідна!

Безумовно, у зацікавленого вчителя має бути і паперовий еквівалент електронного портфоліо у вигляді теки з документами. Це має бути короткий витяг на кількох аркушах, який містить в собі основні моменти Вашої професійної діяльності. Паперовий варіант портфоліо педагога неодмінно повинен містити у собі згадку про особистий сайт-портфоліо і кілька посилань на нього.

Деякі автори у своїх статтях про електронне портфоліо вчителя виділяють кілька видів портфоліо:

- Портфоліо досягнень - в цьому випадку найбільший наголос слід зробити на документах які підтверджують успіхи Вашої діяльності.

- Презентаційне портфоліо - необхідний при працевлаштуванні на нове місце роботи, особливо у тих випадках, коли заробітна плата призначається за підсумками співбесіди.

- Тематичне портфоліо - у цьому варіанті наголоси розміщуються на тематично відокремлених творчих роботах у різних сферах діяльності.

- Комплексне портфоліо - об'єднує в собі перелічені вище види портфоліо і придатний для презентації портфоліо вчителя школи.

Структура портфоліо вчителя

1. Загальні відомості про вчителя

ПІБ

Прізвище, ім'я та по-батькові мають бути позначені яскраво і чітко, що б з перших секунд перегляду сайту вчителя або паперового портфоліо вони добре запам'яталися. ПІБ має бути прописаний досить великим, гарним, добре читаним шрифтом. Помилкою багатьох є "занадто" красивий шрифт із зайвими завитками. Деякі педагоги вважають, що чим більш витонченим буде шрифт, тим більш очевидне їх вміння користуватися комп'ютером. Це не так. Подібні написи нечитабельні і демонструють повну відсутність смаку. Не потрібно псувати враження про Вас із початку. Зробіть іншим чином - намагайтеся створити чітку асоціацію між ПІБ і всім іншим, що говорить про Вас. Підберіть хороший шрифт і колір, тоді з'явиться шанс, що портфоліо викличе позитивні емоції, а його автор не залишиться безіменним.

Пам'ятайте! Ваше ПІБ - це ваш логотип!

Рік народження

Потрібно його вказувати чи ні - питання суперечливе. Якщо Ваше портфоліо являє собою сухий набір фактів і куций табличний опис діяльності, накшталт довідки міськвиконкому соціалістичних часів, то будь ласка - вказуйте рік народження. Це буде гарним доповненням поганого портфоліо.

Інший варіант - розмістити поруч з ПІБ власну фотографію. Саме фотокартка розповість про Ваш вік. Крім того, вона продемонструє Вашу привабливість і красу. А це, погодьтеся, важливо!

Освіта

У цьому розділі потрібно вказати свою основну спеціальність і кваліфікацію за дипломом. Якщо у Вас кілька дипломів, то всіх їх треба перерахувати.

Трудовий і педагогічний стаж роботи

Цей розділ наче відображає Ваш стан на кар'єрних сходах педагога. Не забувайте оновлювати цей розділ! Тут потрібно перерахувати всі навчальні заклади, в яких Вам доводилося працювати. Цей розділ один з найбільш важливих, оскільки демонструє педагогічний досвід і його різноманітність, а це один з ключових параметрів оцінки діяльності вчителя.

Підвищення кваліфікації

У цьому розділі вказуються курси, семінари в яких вам вдалося взяти участь або проявити себе. Можливо, Ви були організатором подібних курсів або семінарів - це також варто відзначити. Якщо курси не були пов'язані з професією педагога (із суміжних областей), то про них все одно варто згадати. Більш докладно опишіть найбільш значимі епізоди з усієї практики підвищення кваліфікації (де і коли прослухані курси, їх проблематика).

Нагороди, грамоти, листи подяки

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога. У ньому можна писати все! Головна порада - розміщувати нагороди, грамоти та листи подяки слід у порядку значимості. Останні рядки розділу зазвичай отримують менше уваги, тому намагайтеся найбільш вагоме розмістити під № 1.

Копії документів

Цей розділ найбільш важливий для паперового портфоліо. Роздрукуйте копії документів, що підтверджують наявність дипломів, наукових ступенів, почесних звань, нагород, грамот і листів подяки.

Для електронного портфоліо все простіше. Розмістіть скан-копії документів в окремій теці на Вашому сайті вчителя, а в розділах "Освіта" і "Підвищення кваліфікації" рядки з описом дипломів зробіть у вигляді гіперпосилань таким чином, що б при натисканні на них, відкривалися збережені зображення Ваших атестатів та інших документів.

2. Результати педагогічної діяльності

У цьому розділі мають бути зібрані:

- матеріали, що демонструють результати освоєння учнями освітніх програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмету, що викладається;

- порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів, участі вихованців у шкільних та інших олімпіадах, конкурсах;

- результати проміжної та підсумкової атестації учнів;

- відомості про наявність медалістів;

- відомості про вступ до ВНЗ за фахом і т.п.

Матеріали цього розділу мають скласти уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя що атестується.

3. Науково-методична діяльність

До цього розділу відносяться методичні матеріали, які свідчать про професіоналізм педагога:

- обгрунтування вибору освітньої програми і комплекту навчально-методичної літератури;

- обгрунтування вибору освітніх технологій, що використовуються;

- обгрунтування застосування у своїй практиці тих чи інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;

- використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т. п.;

- робота в методичному об'єднанні, співпраця з районним методичним центром, ВНЗ та іншими установами;

- Участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах

- участь у методичних і предметних тижнях;

- організація та проведення семінарів, "круглих столів", майстер-класів тощо;

- проведення наукових досліджень;

- розробка авторських програм;

- написання рукописів кандидатської або докторської дисертації;

- підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;

4. Позаурочна діяльність з предмету

Розділ має містити наступні документи:

- перелік творчих робіт, рефератів, навчально-дослідних робіт, проектів, виконаних учнями з предмета;

- список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін;

- сценарії позакласних заходів, фотографії і відеокасети із записом проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-рінги тощо);

- програми роботи гуртків та факультативів

- інші документи.

5. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі міститься виписка з паспорту навчального кабінету (при його наявності):

- перелік словників та іншої довідкової літератури з предмету;

- перелік наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін);

- наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, діапроектор тощо);

- наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програм віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);

- аудіо- та відеопосібники;

- наявність дидактичного матеріалу, збірників задач, вправ, прикладів рефератів й творів і т. п.;

- вимірювачі якості навченості учнів;

- інші документи за бажанням вчителя.

Автор: Наталія Прокіна