Урок-подорож з англійської мови та літературного читання у 4-му класі

Тема. Позакласне читання. Твори англійських дитячих письменників.

Ключові компетентності Уміння вчитися: учень/учениця організовує своє робоче місце, орієнтується у часі та береже його.

Загальнокультурна: засвоює досягнення культури Великої Британії; користується англійською мовою як засобом спілкування.

Інформаційно-комунікативна: орієнтується в ін­формаційному просторі; здобуває, осмислює, опра­цьовує та використовує інформацію з різних джерел.

Соціальна: продуктивно співпрацює у парі та ко­лективі; має мотивацію та проявляє готовність брати участь в іншомовному спілкуванні.

Предметна компетентність Володіє навичками виразного читання, усного монологічного мовлення українською й англій­ською мовами. Знає назви творів відомих дитячих британських письменників, називає їх персонажів. Може розповісти українською мовою цікаві факти із життя письменників чи історії створення популяр­них книжок.

Матеріали та обладнання: мульти­медійний комплект, презентація до уроку, аудіо запис шуму аеропорту, кольорові клейкі стрічки та сер­дечка, книжки дитячих письменників Великої Британії, мікрофон, валіза, глобуси, портрети письменників, ілюстрації до творів, даткові картки, конверт з

листом, карта Великої Британії, іграшкові тварини, торбинка, лінійка, смайлики з паперу.

Тип уроку — урок ознайомлення з новим матеріалом.

Хід уроку І. Організаційний момент (1-2хв)

У центрі класу — Стюардеса (учениця) та Гід (ви­кладач англійської мови). Решта учнів та вчитель мо­лодших класів стоять за дверима. Звучить шум аеропорту в аудіозаписі. Стюардеса(говорить у мікрофон). Увага! Увага! Літак рейсу "Київ — Лондон" здійснив посадку. Деле­гацію з (називає населений пункт) просимо зайти до четвертого термінала!

До класу заходить учитель початкової школи, за ним — учень з валізою, потім — решта дітей.

Класовод. Діти, ось ми і прибули на територію Великої Британії. Під час візиту нас буде супрово­джувати гід — учитель англійської мови. Привітай­теся з ним!

Гід та учні. Good morning!(Доброго ранку!) We are glad to see you!(Ми раді вас бачити!)

 1. Повідомлення теми і мети уроку(2-3хв.) 1. Налаштування на роботу на уроці Класовод. Мета нашого приїзду — ознайомитися з творами англійських письменників для дітей. Інтегрованоосвіта • Іноземнімови

Гід. Today we'll speak about famous I ingllsh writers. There are many places of Interest In London and the National Art Library is one of them. There you can see many old and Interesting books. I want to tell you about some famous English writers and the irbooksforchildren. (Сьогодні ми будемо говорити провідомих англійських письменників. У Лондонієчи малоцікавих місць, ІНаціо¬нальнамистецька бібліотека — однезних, Тамвимо¬жетепобачитибагатостарихіцікавихкнижок. Я хочу розповісти вам про деякихвідомиханглійськихпись¬менників і їхні книжки для дітей).

 1. Вправа "Очікування"       

Класовод. Чоговиочікуєтевіднашоїподорожі? Напишітьсвоїочікування на папірцях І приклейте їх до картиВеликоїБританії.

Гід (перекладає). Tell us about your wishes and stick them on the blackboard.

III. Розширенняуявленьучнів про ВеликуБританію та Національнумистецькубібліотеку (7-8 хв)

На партах в учнівглобуси. Дітипрацюютьу парах. Класовод. Будь ласка, знайдіть на глобусіВеликуБританію.

Гід. Please, find Great Britain on the globe. 1. Повідомленняучнів (українськоюмовою)

КількадітейпочерзірозповідаютьпроВеликуБри¬танію.

/ШИИЇ невеликіострови. СполученеКоролів? гь,

' Щ (fff,

ченеАтлантичним океаном, І Цинічним морем. Аиг СЬКИМ каналом ТІ Ірландським морем.

 • СтолицяКороліиоіна МІСТО Лондон Король об'сднурчотирикраїниАнглію, ПівнічнуНнщ^ ШотландіюТіУельс

Гід. AndnowinEnglish! (АшшршшШлШсьтщ

 1. Повідомленняучнів (англійськоюмовою) Great Britain
 • The United Kingdom of Great Britain arid Northern І

Is situated In Europe, on British isles It is washed by English Channel, North Sea

 • The country consists of four parts: England, Scotland and Northern Ireland. London is the capitate Great Britain.
 • You can visit many places of interest there

Гід. And now let's visit the National Art Library! It cated on the first floor of the Victoria and Albert Museum (АзаразвідвідаймоНаціональнумистецькубібліотекуВонарозташовананапершомуповерсіМузеюВікторітаАльберте),

 1. Віртуальнаекскурсія

доНаціональноїмистецькоїбібліотекиГіддемонструєслайдиікоментуєїх.

 1. Самостійнечитаннядіалогів. Робота з англомовними текстами

Орієнтовнийзмістповідомлень

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії скорочено називають Великою Британією, Сполученим Королівством, Британією. Це — суверенна держава, розташована біля північно західного узбережжя Європи.

Територія Сполученого Королівства охоплює острів Велика Британія, частину острова Ірландія та чис-

Dialog 1

Miss Evans. Good morning. Welcome to the Victoria and Albert Museum. You are in the National Art Library now. My name is Miss Evans. What would you like to see here first? (Доброгоранку.Ласкаво просимо до музеюВікторії та Альберта. Зараз ви у Національніймистець¬кійбібліотеці. Мене звутьмісЕванс. Щовихотілибпо¬бачититутнасамперед?).

Kate. We would like to look at some famous English books for children, please. (Михотіли6 побачитивідоміанглійськікнижкидлядітей).

Mies Evans. This way, please. (Сюди, будьласка).

Dialog 2

Bill. Oh, there are a lot of book here. Did you read any famous English books, Taras? (0, тут так багатокнижок! Тарасе, ти читав якісьвідоміанглійські книжки?)

Taras. Yes, I did. I read "Treasure Island" by Stevenson. (Так. Я читав "Острівскарбі*' Стівенсона).

Kate. Did you read it in English? (Тичигавйогоанглійською?)

Taras. Of course not, I read it in Ukrainian (Звісно, ні. Я читав йогоукраїнською).

Kate. Well, look! This is "Peter Pan". It if«0 of the most favourite books for children. It is wpopular in English-speaking countries. (Погляньте! Це "ПітерПен".Це одна з найвідомішихкнижок для дітей. Вона дуже популярна в англомовнихкраїнах).

Taras. I heard about it. Who wrote this book? (Ячувпронеї.Хто написав цю книжку?)

MissEvans. James Barrie wrote it in 1906. (Джеймс Баррі написав її у 1906 році).

Taras. What is your favourite book, Bill? (Білле, яка твоя улюблена книжка?)

Bill. "The Jungle Book" by Kipling, I think. I read it three weeks ago. (Мабуть, "Книга джунглів" Кіплінга. Япрочи¬тавїї три тижні тому).

Dialog З

Bill. I'd like to read some old famous book. What can you recommend? (Яхотівбипрочитатиякусьвідомустарукнижку.Щовиможетепорекомендувати?)

Miss Evans. Well, you can take the famous "Robin¬son Crusoe" by Defoe. It's a good book for boys. And it is an old one. Defoewroteitin 1719. (Ну, тиможешузяти знаменитого "Робінзона Крузо" Дефо.Це добра книжка дляхлопчиків. І вона давня. Дефонаписавїїу 1719 році).Bill. Thank you. (Дякую). Miss Evans. You are welcome. (Будьласка).

 1. Розігруванняпрочитанихдіалогів
 2. Фізкультхвилинка (1-2хв)

Toysforme, (Іграшкидлямене) (Притискають руки до грудей).

Toysforyou, (Іграшкидлятебе) (Простягають руки вперед).

Toys for everyone! (Іграшкидлявсіх!)(Розводять руки в сторони).

A pinkballerina, (Рожева балерина) (Кружляютьнавколо себе).

A bluetoysoldier — (Блакитний солдатик) (Марширують на місці).

We are all having fun! (Всі ми задоволені!) (Стрибають).

Toysforme, (Іграшкидлямене) (Притискають руки до грудей).

Toysforyou, (Іграшкидлятебе) (Простягають руки вперед).

Toys for everyone! (Іграшкидлявсіх!)(Розводять руки в сторони).

A brownteddybear, (Коричневийведмедик) (Присідають).

A yellow doll — (Жовталялька) (Встають).

We are all having fun! (Всі ми задоволені!) (Стрибають).

 1. Формування уявлень про творчість

Британських письменників (25-26 хв) 1. Ознайомлення з творчістю Алана Мілна Вправа "Впізнай персонажа"

—    Усім дітям до вподоби іграшки, і це не дивно. А чи знаєте ви, що іграшка може надихнути дитячого письменника і стати персонажем відомого твору? Якій саме іграшці це вдалося, можна дізнатися ось із цього листа англійською мовою. Хто допоможе його прочитати?

Один учень читає текст, інший перекладає.. Орієнтовний зміст листа від Вінні-Пуха Hello!

I am a teddy bear. I like eating hunny. I have many friends. They are: a piglet, an owl, a tiger, a rabbit and a donkey. I like playing games. Who am I? Привіт!

Я — ведмедик. Я люблю їсти мед. Уменебагатодру¬зів. Це порося, сова, тигр, кролик і ослик. Я люблю гратися. Хто я?

Toysforme, (Іграшки для мене) (Притискають руки до грудей).

Toysforyou, (Іграшки для тебе) (Простягають руки вперед).

Toys for everyone! (Іграшки для всіх!)(Розводять руки в сторони).

—    Відгадали? Так, це Вінні-Пух. Хто створив книжку історій про цього ведмедика?

Виразне читання прози напам'ять

Як і багато інших персонажів книжки Мілна, ведмедик Вінні отримав ім'я від однієї з реальних іграшок Крістофер а Робіна, сина письменника. У свою чергу, плюшевий Вінні-Пух був названий на честь ведмедиці на прізвисько Вінніпег (скорочено Вінні), яка жила в 1920-х роках у Лондонському зоопарку.

Алісадізналася, що Королева Сердець влаштовує змагання з крокету. Побувавши на неймовірн омучаюванні у БерезневогоЗайця, вона зрештоюопини-лася у прекрасному саду, де відбуваласягра в крокет, з порушеннямусіхможливих правил, зокрема замість ключок використовували фламінго, замість м'ячів били по їжаках, а роль воріт виконували солдати.

Самостійне читання

Гра поступово перетворилася на несправедливий суд над Валетом, якогозапідозрили у крадіжціцукерок. Під час суду Алісазнову почала рости, а в критичний момент, коли персонажіраптом пере-творилися на гральнікарти і напали на неї, дівчинка прокинулася й зрозуміла, що вся її пригода була лише сном.

Робота в парах

Педагог пропонує учням запитати одне одного: "Який епізод тобі запам'ятався?", "Який епізод тобі найбільше сподобався?".

Гра "Машина часу"

—    Перенесіть Алісу та події твору на декілька років уперед. Що зміниться у казці?

—    Які події стануть неможливими?

 1. Ознайомлення з творчістю Памели Треверс

—    Персонажем дитячої книжки може стати і дорослий. Звісно, за умови, що в нього щира, відкрита душа. Уривок саме такого твору, "Мері Поппінс" Па-мели Траверс, ви прочитали вдома.

Аналіз змісту прочитаного

—    До якого жанру належи тьцейтвір?

—    Хто головний персонаж твору?

—    Як у родині Бенксівз'явилась  нова няня?

Вибіркове читання

—    Прочитайте, які дива відбувалися із сумкою Мері. Читання в особах

—    Прочитайте в особах уривок від слів "Коли мати пішла, Джейн..." до"... коробочку м 'ятних пігулок".

Вправа "Мрійники"

—    Уявіть, що зараз до нас у клас зі східним вітром прилетить Мері Поппінс. Хто з вас хотів би мати таку няню? Чому?

 1. Закріплення знань учнів (2-3 хв) 1. Робота в парах (завдання на картках) Учні з 'єднують імена авторів з назвами їхніх творів.

1      Daniel Defoe

2      Alan Alexander Milne

3      Jonathan Swift

4      Rudyard Kipling

5      James Matthew Barrie

6      Robert Luis Stevenson

Відповідь: 1С; 2E; 3D; 4A; 5P, 6B.

 1. Вправа "Встанови відповідність"

На дошці — портрети письменників та назви творів. Завдання учнів — з'єднати їх стрілочками і вказати жанр кожного твору.

VII. Підсумок уроку. Рефлексія (2-3 хв)

 1. Оцінка емоційного фону уроку

Учитель. Покажіть смайликами, чисподобалася вам подорож до Великої Британії.

Гід (перекладає). Was this trip interesting for you? Please show it with the help smaley icons.

 1. Оцінювання роботи учнів

Гід. You worked very hard. Andnowyourmarks. (Ви працювали дуже старанно.А зараз — вашіоцінки).

 1. Повідомлення домашнього завдання

Домашнє завдання: розповісти про свою улюблену дитячу книжку.

 1. Завершення уроку

Стюардеса (говорить у мікрофон). Увага! Увага! Пасажирів, які відлітають рейсом "Лондон — Київ", просимо зайняти свої місця!

Гід. Attention! Attention! All the passengers of flight "London - Kyiv" please take your seats!

Учні. Good bye!

Учитель. Сподіваюся, подорож була цікавою і корисною для всіх членів нашої делегації. Якщо так, залиште частинки своїх сердечок на карті Великої Британії й розкажіть, що вам запам'яталося. (Учні по черзі відповідають, прикріплюю тьклейкі сердечка до карти).

Лунають звуки аеропорту в аудіозаписі. Учніви¬ходятьізкласу. •

Джерело: Автор: Ніна Бондар, Вікторія Цимбал Журнал: «Учитель початкової школи», 2017, N; 5