Вивчення іноземної мови за кордономЗ кількісним зростанням активно розвивається і змістовна сторона освітніх програм за кордоном. Індивідуальні курси та інтенсивні програми, "повне занурення" та поєднання занять з відпочинком, спортом і творчістю, курси професійної лексики та курси, які цілеспрямовано наближають вашу мову до мови носія, - вибір по-справжньому великий.

Не менш різноманітна й географія навчальних закладів, що надають такого роду освітні послуги. Англійську мову можна вивчати в Англії, США, Канаді та поєднувати її з вивченням інших мов в міжнародних центрах Бельгії, Німеччини, Іспанії. Для того щоб виділити з довгого списку найбільш підходящу школу слід зробити дві речі.

По-перше, чітко поставити перед собою цілі і завдання, відповісти на запитання: "Для чого на даний момент мені потрібна іноземна мова?".

По-друге, дізнатися, якими принципами керується та чи інша школа, які методи використовують викладачі. Знання цих пріоритетів дозволяє не помилитися при виборі освітньої програми та отримати максимальне задоволення від витраченого на навчання за кордоном часу.

Як правило, виділяють декілька найбільш популярних підходів до викладання іноземної мови.

Лінгво-соціокультурний підхід

Даний підхід властивий практично всім закордонним мовним школам. Основний принцип підходу: "Вивчаючи іноземну мову, ви дізнаєтеся культуру країни мови". І навпаки: "Пізнаючи культурні феномени, ви засвоюєте мову культури". На заняттях велика увага приділяється традиціям і звичаям країни, культурним кодам, етнічним особливостям.

Комунікативний підхід

Комунікативним підходом керуються британські та американські мовні школи Bell International, OISE, St. Giles International, Rennert Bilingual, NESE. Основне завдання - навчити студента спочатку говорити та легко сприймати усне мовлення, а вже потім писати. Підхід орієнтований у першу чергу на тих, хто бажає за невеликий термін адаптуватися в мовному середовищі.

Інтенсивний метод

Метод призначений для ділових людей, яким необхідно за короткий термін оволодіти конкретними мовними навичками. Викладачі шкіл OISE та Centre Linguista Canada формують у слухачів "виразну мовну поведінку". За невеликий період часу слухачі запам'ятовують певне коло стійких клішерованих виразів, а потім вчаться користуватися ними, при цьому злегка імпровізуючи та додаючи більш емоційні розмовні фрази.

Найчастіше інтенсивного курсу достатньо для використання мови у професійній сфері: у діловому листуванні, при проведенні презентацій і телефонних переговорів, складанні комерційних пропозицій.

"Прямий" (direct) метод

Даний метод широко відомий як метод Берліца. Основний принцип полягає в повному виключенні рідної мови студента з процесу навчання. Мета - навчити студента думати іноземною мовою. У зв'язку з цим, навіть студентам, які мають нульовий рівень володіння мовою, доводиться сприймати іноземну мову. Переклад слів і виразів на рідну мову повністю відсутній. Відсутність перекладу дозволяє подолати ілюзію, що кожне слово і вираз рідної мови мають точний еквівалент в новій мові. Відсутність перекладу дозволяє забезпечити "прямий" доступ до мовних конструкцій. Метод активно використовується мовними школами Міжнародної корпорації Берліца (The Berlitz School of Languages).

Діловий (або діяльнісний) підхід

Ми б хотіли виділити особливий підхід, що рідко зустрічається в загальноприйнятих класифікаціях. Діловий (діяльнісний) підхід припускає вивчення іноземної мови в поєднанні з практикою спілкування в професійній області. Таку можливість надають мовні школи Нью-Йорка, Лондона, Сан-Франциско, Торонто та інших світових бізнес-центрів. Як правило, програма (вона одержала назву "Стажування - Internship") складається з двох частин: перша - підвищення мовного рівня на заняттях у школі, друга - стажування в іноземній компанії за фахом.

Діловий метод за своєю природою дуже інтенсивний. Відбувається найбільш активне опанування іноземною мовою шляхом швидкого вирішення ділових питань, реалізації завдань і проектів. Учасник програми мобілізує всі можливі ресурси, і навіть якщо рівень його мови не досягає позначки «advanced», він швидко підключається до роботи. Як відзначають професіонали, викладачі школи Rennert Bilingual, діловий підхід можна інакше позначити як безпосереднє використання мови в дії. Це як раз той випадок, коли практика має очевидний пріоритет перед теорією.

Напрямки ж отримання професійного досвіду дуже різноманітні:

Маркетинг та реклама;
Продажі;
Право;
Індустрія моди;
Будівництво;
Фінанси;
Банківська справа;
Засоби масової інформації;
Готельний бізнес;
Тур індустрія;
IT;
Мистецтво;
Виробничі сфери.

Діяльнісний метод вивчення іноземної мови може виявитися дуже ефективним. Його рекомендують людям, націленим на стрімку кар'єру, професійний та творчий розвиток, тісне знайомство з західною бізнес-практикою та принципами організації праці за кордоном. У той же час сам підхід до вибору релевантного методу повинен бути діловим. Зважуючи власні цілі, співвідносячи завдання і можливості їх реалізації, людина вибирає ті методики та принципи викладання іноземної мови, що дозволяють йому найбільш успішно пройти навчання.

Джерело:http://osvita.ua/abroad/language/articles/7370/