При вивченні теми слід звернути увагу на слідуюче:способи створення презентацій, режими перегляду слайдів, настройка анімації слайдів та презентації, збереження презентації для демонстрації.

Після вивчення матеріалу даної теми учень повинен знати: порядок створення презентації користувача, основні елементи вікна програми Power Point способи створення презентацій, режими перегляду слайдів та збереження презентації.

Програма підготовки презентацій MS PowerPoint.

Презентаційні пакети комп’ютерної графіки – це допоміжні засоби вчителя. За допомогою демонстрації графічних зображень кадрами, привертається увага слухачів до матеріалу, підкріпленого ілюстраціями та демонстраціями. Презентаційні пакети придатні і у випадку, коли навчальний матеріал насичений діаграмами, графіками, таблицями.

Початок роботи з програмою

Для запуску програми PowerPoint необхідно виконати такі дії:

 • клацнути мишкою на кнопці Пуск;
 • вибрати пункт меню Програми;
 • вибрати команду Microsoft PowerPoint;

Після успішного запуску PowerPoint відкривається робоче вікно програми. Робоче вікно програми PowerPoint має таку ж структуру, що і робочі вікна, в яких працюють всі додатки операційної системи Windows. 

Презентація, підготовлена за допомогою програми PowerPoint, являє собою набір підготовлених для демонстрації слайдів, які можуть містити різну інформацію (схеми, рисунки, таблиці, тексти, графіки, діаграми і т. п.).

Створення і збереження нової презентації

Познайомимося з основними можливостями програми на конкретному прикладі створення власних презентацій засобами Power Point.

Перед початком створення презентації познайомимося з режимами роботи PowerPoint. Перехід від одного режиму до другого здійснюється через меню Вигляд.

Для створення нової презентації необхідно:

 • вибрати в діалоговому вікні режим Нова презентація;

В правій області вікна програми з'явиться діалогове вікно Розмітка слайда, в якому потрібно вибрати одну із запропонованих розміток (автомакет) для нового слайда. 

Для першого слайда презентації краще всього підійде макет титульного слайду. 

Після цього презентації рекомендується присвоїти ім'я і зберегти на диску. Для цього необхідно:

 • відкрити меню Файл;
 • вибрати команду Зберегти як…;
 • у діалоговому вікні вибрати папку, в якій буде збережена презентація і набрати ім'я файла (наприклад "Квітка");
 • кнопка ОК.

У робочому вікні нас буде цікавити панель редагування, яку представлятиме пустий слайд з мітками-заповнювачами (або заглушками) – Заголовок слайда та Підзаголовок слайда. У ці заглушки треба ввести відповідний текст. Для цього необхідно клацнути мишкою по заглушці Заголовок слайда, ввести текст і натиснути Enter.

Кількість, розміщення і форматування заглушок визначається вибраним автоформатом (розміткою) слайда. Всі ці параметри можна змінити так само як при форматуванні об'єктів у текстовому процесорі MS Word.

Титульний слайд формально готовий, але його потрібно красиво оформити. Для оформлення презентації існують готові шаблони презентацій (бібліотеки стандартних шаблонів), на основі яких можна створити свої власні. Для підбору потрібного шаблону необхідно: 

 • відкрити меню Формат;
 • вибрати команду Конструктор слайдів, з’явиться діалогове вікно у правій області екрану; 
 • вибрати шаблон (наприклад, „Слои”);

Вибраний шаблон оформлення можна застосувати до всіх слайдів презентації або лише до виділених (для цього використовується кнопка, розміщена праворуч від шаблона).

Демонстрацію виконують командою Вигляд → Показ слайдів шляхом переходу в режим перегляду слайдів. Стежте, щоб перед переглядом активним був перший слайд.

Для налаштування презентації виконати команду Показ слайдов→Настройка презентации, встановити потрібні опції, Оk.

Створену презентацію можна зберегти як презентацію або як демонстрацію PowerPoint, для цього у вікні Сохранение документа у полі Тип файла вибрати Презентація або Демонстрация PowerPoint.

Презентацію можна створити трьома способами:

1) вручну як нову презентацію (Пустую презентацию): Файл → Создать → Общие → вибрати Новая презентация → ОК;

2) за допомогою зразків (Шаблоны оформления) типових презентацій, вибираючи потрібну тему з колекції програми: Файл→Создать→ Презентации → вибрати назву презентації → ОК;

3) за допомогою Майстра автозмісту: Файл→Создать → вибрати закладку Общие→ Мастер автосодержания → ОК 

Нескладну презентацію зручно готувати в режимі слайда чи структури слайда. Потрібний режим задають натисканням на одну з кнопок, які є в лівому нижньому куті екрана. Режимів (кнопок) є п'ять, а саме: 1) слайдів (звичайний); 2) структури; 3) впорядкування; 4) приміток; 5) показу (перегляду, демонстрації).