Курс “Інформатика” є логічним продовженням курсу «Сходинки до інформатики» для учнів 2 – 4 класів. При його вивченні учні продовжують оволодівати основними навичками роботи з комп'ютером, знайомитися з його можливостями, розвивають логічне мислення, навчаються використовувати комп'ютер для складання текстів та малювання, використовувати прикладні програми, закріплюють знання основних алгоритмічних структур, навчаються складати алгоритми різних дій, алгоритми для виконавців з різними системами команд, розвивають свої творчі здібності.

Авторами  передбачена можливість вивчення цього курсу учнями, які не вивчали курс «Сходинки до інформатики». Це стає можливим завдяки включенню до програмного матеріалу 5 класу ряду основних питань з кожної теми на повторення і закріплення матеріалу, що вивчався у 2 – 4 класах.

У програмі цього курсу передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрям – прикладний. Учні здобувають навички роботи з об’єктами операційної системи, використання прикладних програм для обчислення, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, створення малюнків у графічному редакторі інше.

Другий напрям – алгоритмічний. Учні повинні закріпити  поняття виконавця, його системи команд, алгоритму, розрізняти основні алгоритмічні структури, ознайомитися з поняттям процедури, їх видів та принципами їх використання в алгоритмах, вміти складати i записувати нескладні алгоритми для виконавців, у тому числі з використанням процедур, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та учбовій діяльності. Усе це спрямовано на розвиток логічного мислення учня, вмінь аналізувати, розкладати задачу на пiдзадачi тощо.

Третій напрям — розвиваючий. Учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань, як у процесі роботи з прикладними розвиваючими програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри та інше), так i на теоретичній частині уроку.

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби:

 • ·        Операційна система Windows
 • ·        Клавіатурний тренажер.
 • ·        Редактори текстів WordPad і Word.
 • ·        Графічний редактор Paint і CorelDraw.
 • ·        Комп’ютерні виконавці.
 • ·        Комплекс навчально–розливальних ігрових програм і виконавців «Інформатика».  

Інформатика.Підручник для 5 класу

Основна мета - підручник, який буде перехідним між початковою і середньою школою

Для цього:

1. Підручник має ті ж самі 4 розділи, які вивчалися в початковій школі:

 • •         Операційна система
 • •         Графічний редактор (Paint)
 • •         Алгоритміка (виконавець Черепашка)
 • •         Текстовий редактор (WordPad)

2. Вивчення нового матеріалу продовжується на основі вже відомих графічного і текстового редактора

3. Кожний розділ розпочинається з повторення і закріплення матеріалу курсу “Сходинки до інформатики”

4. Структура підручника залишається знайомою: розгортка – урок

Це дасть змогу:

 • •         Створити більш комфортні умови адаптації в середній школі учням, які в початковій школі вивчали курс “Сходинки до інформатики”
 • •         Використовувати цей підручник і для тих учнів, які розпочинають вивчення основ інформатики у 5 класі 

Структура уроку 

 • •         Теоретичний матеріал
 • •         Практичні завдання для виконання в класі у зошиті або на комп’ютері
 • •         Питання і практичні завдання для домашньої роботи

Повторення матеріалу

 • •         У вигляді питань для обговорення з учнями
 • •         У вигляді повторного викладення основного матеріалу з попередніх класів

Основні питання розділів

Операційна система

 • •         Повторення і закріплення
 • –        призначення операційної системи
 • –        робота з вікнами
 • –        диски, папки, файли
 • –        навігація по дисках і папках
 • •         Новий матеріал
 • –        створення і видалення папок
 • –        копіювання і переміщення папок і файлів (без об’єднання в групу)
 • –        зміна вигляду значків та їх впорядкування
 • –        зміна фону робочого стола і заставки

Графічний редактор

 • •         Повторення і закріплення
 • –        створення рисунків
 • –        копіювання фрагментів рисунка
 • •         Новий матеріал
 • –        перетворення рисунка: поворот, нахил, симетрія
 • –        використання рисунків із зовнішніх носіїв для створення орнаментів

Алгоритміка

 • •         Повторення і закріплення
 • –        алгоритми і виконавці
 • –        лінійні алгоритми і алгоритми з циклами
 • –        блок-схеми алгоритму
 • –        “ручне” виконання складених алгоритмів
 • •         Новий матеріал
 • –        виконавець Черепашка і його система команд
 • –        складання лінійних алгоритмів і алгоритмів з циклами для Черепашки
 • –        виконання складених алгоритмів на комп’ютері і “вручну”

Текстовий редактор

 • •         Повторення і закріплення
 • –        редагування і форматування готових текстів
 • –        вироблення більш стійких навичок створення текстових документів
 • •         Новий матеріал
 • –        пошук і заміна текстових фрагментів
 • –        вставка до тексту малюнків

Інформатика Підручник для 6 класу

Основна мета - Продовження вивчення курсу “Інформатика”

Підручник має традиційні 4 розділи:

 • •         Операційна система
 • •         Графічний редактор (CorelDraw)
 • •         Алгоритміка (виконавець Черепашка)
 • •         Текстовий редактор (Word)

Крім того:

Підручник містить розділ “Для розумників і розумниць”

 • •         Запитання для самоперевірки по кожному розділу (в тестовій формі)
 • •         Кросворди з інформатики
 • •         Задачі на розвиток логічного мислення
 • •         Пункт, присвячений пошуку виграшної стратегії на прикладі гри типу “Гри Баше”

Структура підручника традиційна 

 • •         Теоретичний матеріал
 • •         Практичні завдання для виконання в класі у зошиті або на комп’ютері
 • •         Питання і практичні завдання для домашньої роботи

Відмінності в структурі підручника

 • •         Відсутній принцип “Розгортка – урок”. Тобто за своєю структурою цей підручник близький до традиційного
 • •         На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів.
  Це можуть бути знання з попередніх років вивчення інформатики, інших предметів. А може бути просто актуалізація життєвого досвіду учнів.
  Наприклад, запитання перед першим пунктом в темі “Текстовий редактор Word”:
 • •         Назвіть основні об’єкти програмного вікна і поясніть їх призначення
 • •         З яким текстовим редактором ви працювали в попередніх класах? 
 • •         Які операції над текстом ви виконували за допомогою текстового редактора?

Дві особливості викладення матеріалу:

Об’єктний підхід

•         Перший пункт присв’ячений вивченню поняття об’єкта та його властивостей

•         Далі, все, що вивчається – вікна, файли, папки, фрагменти тексту, малюнки тощо – об’єкти. Вони мають властивості, властивості мають значення. Дії над об’єктами полягають у зміні значень певних властивостей об’єктів.

Алгоритмічний підхід

•         У темах, нібито не пов’язаних з алгоритмами, де тількі можливо, наводяться алгоритми, які потрібно виконати, щоб досягнути поставленої мети, наприклад, відформатувати абзац тексту або скопіювати групу файлів.

Основні питання розділів

Операційна система

 • •         Новий матеріал
 • –        Типи вікон та їх об’єкти
 • –        Шлях до файла, повне ім’я файла
 • –        Пошук об’єктів у файловій системі
 • –        Виділення групи об’єктів
 • –        Операції над групами об’єктів
 • –        Кошик
 • –        Налаштування миші

Графічний редактор

 • •         Новий матеріал
 • –        Графічний редактор CorelDraw
 • –        Створення найпростіших графічних об’єктів
 • –        Операції над об’єктами
 • –        Приклади створення малюнків

Алгоритміка

 • –        Черепашка і цикли   
 • –        Черепашка і вкладені цикли            
 • –        Процедури    
 • –        Процедури з аргументами 

Текстовий редактор

 • •         Новий матеріал
 • –        Текстовий редактор Word   
 • –        Редагування тексту  
 • –        Форматування символів     
 • –        Форматування абзаців         
 • –        Створення нового документа. 
 • –        Друкування документа 

Інформатика. Підручник для 7 класу

Основна мета - Продовження вивчення курсу “Інформатика”

Курс “Інформатика. 7” є логічним продовженням курсів «Сходинки до інформатики» для учнів 2 – 4 класів і «Інформатика» для учнів 5 – 6 класів.

При вивченні цього курсу учні продовжують оволодівати основними навичками роботи з комп'ютером, знайомитися з його можливостями, розвивають логічне мислення, навчаються використовувати комп'ютер для створення більш складних текстових документів, складніших малюнків, використовувати прикладні програми для роботи з архівами, закріплюють знання основних алгоритмічних структур, навчаються складати алгоритми різних дій, алгоритми для виконавців з різними системами команд, розвивають свої творчі здібності.

Однією з характерних особливостей даного курсу є широкі між предметні зв’язки з історією, географією, фізикою, образотворчим мистецтвом та іншими навчальними предметами.

У програмі цього курсу, як і попередніх, передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрям – прикладний. Учні закріплюють навички роботи з об’єктами операційної системи та її налаштування, підготовки та редагування текстових документів більш складної структури, створення малюнків у графічному редакторі, одержують навички використання прикладних програм для роботи з архівами та захисту комп’ютера від вірусів.

Другий напрям – алгоритмічний. Учні закріплюють поняття виконавця, його системи команд, алгоритму, знайомляться з новим виконавцем та його системою команд. У процесі складання алгоритмів для цього виконавця учні закріплюють вміння розрізняти основні алгоритмічні структури та застосовувати їх у відповідних ситуаціях, використовувати процедури. Вони також знайомляться ще з однією командою циклу, командою розгалуження і командою присвоювання. У результаті учні повинні вміти складати i записувати нескладні алгоритми для виконавця, у тому числі з використанням процедур, а також тестувати їх для різних обстановок і вхідних даних, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та учбовій діяльності. Усе це спрямовано на розвиток логічного мислення учнів, умінь аналізувати, розкладати задачу на пiдзадачi та інше.

Третій напрям — розвиваючий. Учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань, як у процесі роботи з прикладними розвиваючими програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри та інше), так i на теоретичній частині уроку.

Підручник має традиційні 4 розділи:

 • •         Операційна система
 • •         Текстовий редактор (Word, продовження)
 • •         Алгоритміка (виконавець Восьминіжка)
 • •         Графічний редактор (CorelDraw - продовження)

Структура підручника традиційна 

 • •         На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів. Це можуть бути знання з попередніх років вивчення інформатики, інших предметів. А може бути просто актуалізація життєвого досвіду учнів
 • •         Теоретичний матеріал
 • •         Практичні завдання для виконання в класі у зошиті або на комп’ютері
 • •         Питання і практичні завдання для домашньої роботи

Дві особливості викладення матеріалу:

І. Об’єктний підхід

•         Продовжується, розпочата в 6 класі, реалізація ідеї вивчення теоретичного матеріалу на остнові поняття об’єкта, його властивостей, дій об’єктів і над об’єктами

ІІ. Алгоритмічний підхід

•         Де тількі можливо, наводяться алгоритми, які потрібно виконати, щоб досягнути поставленої мети.

Основні питання розділів

Операційна система

 • •         Новий матеріал
 • –        Налаштування дати й часу
 • –        Архівація
 • –        Антивіруси 

Текстовий редактор

 • •         Новий матеріал
 • –        Налаштування і створення власних панелей інструментів
 • –        Списки
 • –        Таблиці
 • –        Створення графічних зображень

Алгоритміка

 • –        Виконавець Восьминіжка та його система команд
 • –        Команда циклу Повтори N             разів
 • –        Використання процедур (без аргументів і з аргументами)         
 • –        Виконавець Восьминіжка та його система команд
 • –        Команда циклу Повтори N             разів
 • –        Використання процедур (без аргументів і з аргументами)         
 • –        Команда розгалуження
 • –        Команда циклу Повтори поки 

Розділ містить багато задач на створення і виконання алгоритмів

Графічний редактор

 • –        Графічний редактор CorelDraw (повторення)
 • –        Перетворення об’єктів
 • –        Різні способи об’єднання об’єктів
 • –        Різноманітні спец ефекти
 • –        Приклади створення орнаментів

Целованский Виктор Андреевич, учитель информатики,  Киевский лицей №38 им.В.Молчанова