ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ

1.У кабінеті встановлена складна апаратура, яка потребує обережного і акуратного ставлення:

- комп’ютери, принтери, інші технічні засоби.

ТОМУ:

-обережно ставтесь до даної техніки;

-спокійно, не поспішаючи, не штовхаючись, не зачіпаючи столів, заходьте до кабінету і займайте своє місце, нічого не чіпаючи на столах.

На столах розміщені складові частини ЕОМ:

-системний блок із клавіатурою і монітор. Під час роботи променева трубка монітора працює під високою напругою.

Неправильне поводження з апаратурою, кабелями і моніторами може призвести до тяжкого ураження електричним струмом, викликати загорання апаратури.

ТОМУ СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-чіпати роз’єми з’єднувальних кабелів, торкатися до проводів живлення і пристроїв заземлення;

-доторкатися до екрана з тильного боку монітора;

-вмикати і вимикати апаратуру без вказівки вчителя;

-класти диски, книги, зошити на апаратуру;

-працювати у вологому одязі та вологими руками;

-заходити до кабінету у верхньому одязі.

2.При появі запаху горілого припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте про це вчителя.

3.ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ:

-переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень робочого місця;

-сядьте так, щоб дивитися в центр екрана та користуватись апаратурою і сприймати інформацію, що передається на екран монітора, не нахиляючись.

Розмістіть на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не заважали працювати на ЕОМ.

Уважно слухайте пояснення вчителя і намагайтесь зрозуміти мету і послідовність дій. В разі необхідності зверніться до вчителя.

ПОЧИНАТИ РОБОТУ ТІЛЬКИ ЗА ВКАЗІВКОЮ ВЧИТЕЛЯ.

Під час роботи ЕОМ променева трубка монітора є джерелом електромагнітного випромінювання, яке при роботі поблизу екрана шкідливо діє на зір, викликає втому і погіршення працездатності.

ТОМУ ПОТРІБНО ПРАЦЮВАТИ:

-на відстані 60-70 см, зберігаючи правильну осанку;

-учням, що постійно носять окуляри, - в окулярах.

5.РОБОТА НА ЕОМ ПОТРЕБУЄ ВЕЛИКОЇ УВАГИ, ЧІТКИХ ДІЙ ТА САМОКОНТРОЛЮ.

ТОМУ НЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ:

-при недостатньому освітленні;

-при поганому самопочутті.

6.ПІД ЧАС РОБОТИ:

-суворо виконуйте вищезазначені правила, а також поточні вказівки вчителя;

-слідкуйте за справністю апаратури і негайно припиняйте роботу при появі незвичного звуку чи самовільного відключення апаратури. НЕГАЙНО ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ ВЧИТЕЛЯ;

-плавно натискайте на клавіші, не допускаючи різких ударів_

-НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ КЛАВІАТУРОЮ ПРИ ВИМКНЕНІЙ ЕОМ;

-працюйте на клавіатурі чистими руками;

-НІКОЛИ НЕ НАМАГАЙТЕСЬ САМОСТІЙНО ЛІКВІДОВУВАТИ НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТІ АПАРАТУРИ;

-не вставайте зі своїх робочих місць, коли до кабінету входять відвідувачі.

7.При закінченні роботи відключіть ЕОМ, поставте на місце стільці, не забувайте своїх речей на робочому місці.

8.Ви повинні добре знати і виконувати ці правила, щоб уникнути нещасних випадків, успішно оволодівати знаннями, уміннями, навичками, зберегти державне майно – обчислювальну техніку та обладнання.

9.ВИ ВІДПОВІДАЄТЕ ЗА СТАН РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОЗМІЩЕНОГО НА НЬОМУ ОБЛАДНАННЯ!

ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                 ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТОМ:

Директор школи