Вигляд презентації буде кращим, якщо ми оформимо всі слайди в од-ному стилі. Крім того, часто виникає необхідність розміщення на всіх слай-дах одного й того самого елемента дизайну. Тому в Power Poіnt, в режимі роботи зі зразками, існує можливість задати для всіх слайдів і сторінок однакового оформлення.

Щоб увійти в цей режим, виберіть в меню Вид команду Зразок, а в під-меню, що відкрилося, – елемент презентації, зразок якого ми хочемо випра-вити на свій розсуд. 
Для слайдів у меню призначені дві команди: “Зразок слайдів” і “Зразок заголовків”. Друга команда застосовується для визначення зразка титульних слайдів, вид всіх інших слайдів презентації визначається першою командою.

При виборі команди “Зразок слайдів” видно, що в кожній області слайду знаходиться підказка про те, що потрібно робити для внесення тих або інших змін у зразок.

Можна встановити тип, накреслення й розмір шрифту, задати параметри абзаців, змінити розміри областей зразка, вставити в нього малюнок або намалювати який-небудь графічний елемент.

Усі вміщені в зразок елементи з'являться на кожному слайді презента-ції, а внесені зміни відразу ж відіб'ються на всіх інших слайдах.

Таким чином, в Power Poіnt можна створити індивідуальний дизайн і ви-значити елементи, які будуть однаковими для всієї презентації.