Добро і зло - вінець духовності (факультатив) - Друга сторінка


7. Робота в парах
Учні розповідають один одному про добрий вчинок, який вони зробили. Один чи двоє учнів за бажанням розповідають для всіх про добрі вчинки своїх сусідів по парті.
8. Евристична бесіда
• Чи кожна людина може здійснювати добрі вчинки? За якої умови? (Кожна, яка зуміє подолати свої негативні емоції.)
• А чому так важливо уміти долати свої негативні почуття? (Бо кали з ними не боротися, вони переважатимуть у внутрішньому світі людини, а це призведе до деградації її особистості)
• Якщо внутрішня боротьба добра і зла стосується лише однієї людини, це її приватна справа, то чому так багато уваги приділяють цій начебто приватній проблемі? Невже цс настільки важливо для людей узагалі? (Бо людина, в душі яко! перемагає зло, завдає шкоди суспільству — провокує розбрат, сіє ворожнечу, порушує закони держави тощо. І людство не змогло б проіснувати стільки тисячоліть, якби вчасно не викристалізувало законів суспільної моралі, своєрідного духовного кодексу, адже гнів, заздрощі і зажерливість постійно ви кпи-кали б нові і нові війни, котрі, зрештою, винищили б людство.)
• У яких джерелах (наукових, релігійних, політичних, мистецьких) викладено загальнолюдські моральні принципи? (В усній народній творчості, священних книгах світових релігій, у численних законодавчих актах демократичних держав, літературних творах тощо.)
9. Робота в групах
Група № 1 презентує міфологічні джерела («Міф про Епіметея та ГІрометея»), група № 2 — релігійні джерела («Нагірна проповідь Ісу-са Христа»), група № 3 — законодавчі джерела (Конституція України), група № 4 — літературні джерела (Лев Толстой. «Що живить людей»). І
Міф про Епіметея та Прометея
Був час, коли боги існували, а люди і звірі ще ні. їх боги ще ліпили в підземеллі. І перед тим, як мали з'явитися звірі, Гиімстсй, брат Прометея, почав розподіляти здібності між ними: одним дав силу без швидкості, іншим — швидкість без сили, третіх нагородив здатністю літати.

Але був Епіметей не дуже мудрим і не помітив, що роздав усі здібності безсловесним створінням, а рід людський іще нічим не прикрасив. І коли подивився Прометей на плоди праці свого брата, то побачив, що людина не одягнена і не взута, без домівки та без зброї, а вже настав той день, коли треба було вийти людині на світ Божим. І от, щоб допомогти людям, вирішив Прометей украсти у бога-коваля Гефеста його мистецтво, а богині мудрості Афіни — її майстерність. І подарував Прометей людям уміння працювати і мислити, а також подарував їм украдений із неба вогонь.
а» Так люди оволоділи умінням підтримувати своє існування. Вони винайшли житло, одежу, взуття. Але жити їм було все одно погано, і багато з них гинули в боротьбі зі звірами, бо ще не володіли мистецтвом жити в суспільстві. Якщо і збиралися вони разом, то в них одразу ж починалися сварки і непорозуміння, ворожість і ненависть, і знову доводилося їм розселятися і гинути. ігц
Злякався тоді Зевс-громовержець, що загине усе людське плем'я, і вирішив він увести посеред людей добро, сором і правду, щоб вони служили окрасою поселень і засобом для встановлення дружніх зв'язків поміж людей. І всі зобов'язані навчатися цього мистецтва, якщо не хочуть стати на заваді суспільному розвиткові.
Нагірна проповідь Ісуса
Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. ~ч-
т Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
Блаженні милосердиві, бо вони зазнають милосердя.
Блаженні миротворці, бо вони синами Бога назвуться.
Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та наговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи, мене ради.
Конституція України
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших
людей. ша щ|ів>
Стаття 25. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Стаття 27. Кожна людина мас невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Короткий зміст оповідання Льва Толстого «Що живить людей» **** ....."
Янгол упав з неба. Його знайшов біля каплиці бідний чоботар Семен, котрий віддав йому останню одежину і привів додому жити. Спочатку дружина ледь не вигнала обох, але потім глянула в обличчя незнайомцеві і — полюбила його, а той уперше посміхнувся до неї. Мандрівник назвався Михайлом і став жити разом із подружжям, допомагаючи Семенові у чоботарській справі. Слава про Семеново-го робітника пішла по всіх усюдах, до нього із замовленнями почали звертатися з віддалених місць не тільки бідні, а й багаті люди. Одного разу пан замовив пошити собі чоботи з дорогої шкіри, а Михайло подивився на нього якось дивно, посміхнувся і сказав: «Будуть готові, коли треба». І пошив Михайло не чоботи, а босовики, у яких виряджають померлих. А незабаром пані послала слугу сказати, що пан помер. І втретє посміхнувся Михайло до жінки, яка прийшла замовляти взуття для двох нерідних дітей, яких вона пожаліла і взяла до себе після смерті їхньої рідної матері. Тоді Михайло розкрив свою таємницю: він — янгол, якого Бог покарав за тс, що він відмовився забрати душу в матері двох дітей. Господь наказав янголу виконати його доручення і дізнатися про три речі: що є в людях (доброта), чого їм не дано (знати своє майбутнє) і що живить людей (любов). І тоді уславив янгол Господа, і виросли у нього крила, і піднявся він у небо.
Три посмішки янгола символізують три істини, які він пізнав: боротьба добра і зла (перша посмішка); боротьба світла пізнання і темряви незнання (друга посмішка), боротьба життя і смерті (третя посмішка). І, незважаючи на це, в людях є любов, що освітлює усе навколо. Однак людям не дано знати, що їм потрібно для тіла, бо є інші, духовні закони, які скеровують усе на Землі.

10. Підсумок заняття. «Килим ідей»
Учні записують на аркушиках свої міркування, асистент збнраг і вивішує на плакат.