ЧИТАЦЬКІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

ЧИТАЦЬКІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИМАЙСТЕР-КЛАС
 
За часів непомірного зростання інформаційного потоку одним із засобів пізнання світу в разі правильного психолого-педагогічного підходу може стати читання, адже за свідченням науковців від 90 до 95 відсотків інформації людина одержує завдяки зоровому сприйманню.
 
25.11.2014-1-26
Якщо швидкість читання буде підвищена до темпу скоромовки, то розуміння прочитаного вголос погіршиться. За швидкості читання менше ніж 120 слів за хвилину розуміння тексту погіршується настільки, що інколи виникає потреба повернутися до початку тексту, перечитувати його двічі, тричі. Діапазон оптимального читання в межах 120—150 слів за хвилину — це той діапазон, до якого протягом століть пристосовувалося мислення людини, її артикуляційний апарат.
 
25.11.2014-1-27
 
Потрібно мати на увазі, що вміння швидко читати — це ще й уміння енергійно, швидко міркувати, виконувати найрізноманітніші завдання та вправи з різних предметів. Таким чином, уміння швидко читати свідчить про досить високий рівень інтелекту дитини.

Дослідження психологів показали, що більшість дітей, які погано читають, — меланхоліки та флегматики. І навпаки, ті, хто добре володіють цією навичкою, — здебільшого холерики та сангвініки. Під час опанування технікою швидкого читання школярі вчаться коректувати і власний психофізичний стан, що дуже важливо.

Формування навичок читання — це процес тривалий і складний, він потребує постійної неослабної уваги до знань і забезпечується добором навчального матеріалу та відповідними методичними прийомами ведення уроку.
 25.11.2014-1-28
 
Одним із варіантів підвищення якості читання в початкових класах є поєднання на уроці читання роботи з текстом зі спеціальними вправами, що впливають на основні параметри читання: розвиток мовленнєвого апарату, поле читання, периферійний зір, уміння передбачити, розвиток уваги, пам'яті під час сприймання тексту; подолання труднощів щодо розуміння прочитаного.

Вправи використовуються паралельно з роботою над текстом, до читання чи після нього.

Система вправ

Вправи на розвиток чіткої вимови
Робота зі скоромовками
На кожному уроці з метою розвитку мовленнєвого апарату, відпрацювання виразної дикції використовуються скоромовки. Швидкий ритм, цікавий зміст сприяють запам'ятовуванню і викликають бажання повторити їх. Використовуються скоромовки для:
● формування навичок чіткої вимови звуків;
● ознайомлення зі словом і реченням;
● навчання звукового аналізу слів;
● визначення кількості звуків у слові;
● виділення кількості слів у реченні.
Проводяться конкурси «Хто чіткіше?»,
«Хто швидше?» та конкурси на найкращого скоромовця.

Даються завдання:
1) прочитати скоромовку у темпі «Швидкого поїзда»;
2) прочитати спочатку уважно і повільно, а потім швидше і голосніше.
1-й клас. Мила митися не вміла,
Мила мила з рук не змила.
Мама з Мили змила мило.
                            (Г. Бойко).

Для сприяння формуванню пізнавальної активності доцільно запропонувати учням деформовані тексти скоромовок.
● Із розсипаних слів складіть скоромовку. Зачитайте складену скоромовку за вказівкою.
● «Розплутайте клубок», складіть скоромовку.
● Промовте скоромовку в трьох темпах: повільно і тихо, голосніше і швидше, швидко і голосно.
● Гра «Комп'ютер». Учитель читає скоромовку, а учні слухають і запам'ятовують.
● З'єднайте частини скоромовки, прочитайте у трьох темпах.
 
Чистомовки
Ритмічний мовний матеріал допомагає вдосконалювати навички чіткої вимови, розвивати мислення дітей, відпрацьовувати дикцію. Використовуються ці вправи як тренувальні перед читанням, як цікавий елемент уроку, як пауза для відпочинку, як елемент знайомства з римою в процесі засвоєння ліричних віршів.
1. — Послухай і скажи.
2. — Послухай і докажи.
3. — Гра «Чистомовку в риму вимовляй та слова додавай».
 
Вправи на розвиток периферійного зору
Розвивати периферійний зір — це означає бачити не лише те, що у центрі кола зору, а більше, ширше. З цією метою, починаючи з періоду навчання грамоти, використовуються складові таблиці — піраміди. Перед учнями ставиться завдання: не зводячи очей з крапки, намагатися прочитати букви, слова ліворуч і праворуч.

Широко застосовується вправа на читання слів зі збільшуваною кількістю букв згори донизу, з фіксуванням погляду на вертикальному ряду крапок, на виділеному слові, на виділеній букві. Із тексту вибирають найважчі для читання або маловживані слова, які використовуються для словникової роботи.

Для відпрацювання навичок читання прямих та обернених складів проводиться дидактична гра «Літак — парашут». Указка пересувається від приголосних ліворуч до голосних угорі — «літак підіймається», учні читають відкриті склади (ба, бо, бу,...). Указка рухається від голосних до приголосних праворуч — «парашут опускається», йде читання закритих складів (аб, об, уб,...).

Для читання складів зі збігом 2—3 приголосних аналогічно проводиться гра «Футбол». Одне зі звірят (зліва) закидає м'яча до воріт, друге (справа) ловить.

Вправи на відпрацювання навичок швидкого читання
На дошці записуються слова і даються завдання:
1. Чітко, розмірено, але без помилок і зупинок прочитайте 20 слів.
2. Прочитайте швидко, не зупиняючись, якомога більше слів на одному видиху.
3. Читайте повільно, «співаючи» («Колобок іде по стежці»), читайте швидко, «утікаючи» («Колобок тікає від вовка»),
4. Читайте, не помиляйтеся («Старт — фініш»),
5. Читання за встановлений час (1 хв. 10 с).
6. Читайте слова, не діліть на склади.
7. Читайте мовчки, думайте, про кого читаєте. Читайте ще раз мовчки, уголос називайте птахів (тварин, риб,...).
8. Читайте швидко, збільшуючи темп.
9. Читайте дуже швидко слова з карток «блискавок».

На картки - «блискавки» виписані і словникові слова для кожного класу.
З метою досягнення найкращих успіхів з читання пропонується, починаючи з 2-го класу, завдання додому:
1. Виписати з тексту маловідомі (маловживані) слова.
2. Важкі для читання слова виписати в зошит і прочитати їх скоромовкою.
3. Записати назву книги, яку читаєш додатково, і вказати кількість сторінок, які прочитав на сьогоднішній день.
4. Записати кількість слів, що читаєш за 1 хвилину.
5. Зоровий диктант. Скільки слів записав без помилок, указати збоку.

Для відпрацювання навичок швидкого і виразного читання на уроках використовуються загадки. Відгадування загадок дає змогу дітям уточнювати уявлення про предмети і їх властивості,. учить мислити образами, розуміти переносне значення слів і висловів.

Перечитування загадок у різному темпі з різною силою голосу розвивають навички швидкого й виразного читання, збагачують мовлення дитини.
Тому широко використовуються загадки на уроках читання й навчання грамоти під час:
● ознайомлення зі звуками, буквами, їх будовою, зображенням;
● ознайомлення з реченням;
● ознайомлення з наголосом;
● зорових диктантів.

Учитель читає загадки, учні відгадують і заповнюють клітинки кросворда. Відгадати загадки допоможе одна з літер, спільна для всіх відгадок.
Учні багато разів перечитують загадки, відпрацьовуючи прийоми та вдосконалюючи навички виразного й швидкого читання.
Вправи на розвиток швидкості сприймання й уваги
1. Прочитати слова. Сказати, яке з прочитаних слів зустрілося двічі.
2. Гра «Прочитати швидко слова». Назвати слово, яке відрізняється від інших однією чи двома буквами.
3. Читання слів за короткий інтервал (5 с). Читаючи за певний інтервал часу групу слів, учні запам'ятовують і відтворюють 5—6 слів.
4. Читання з різною силою голосу, з наростанням швидкості. Чим відрізняються ці слова?

Вправи на розвиток творчих здібностей учнів
Використовують ігрові форми, що сприяють розвитку в учнів пізнавальних процесів, пам'яті, уваги, уяви, швидкості реакцій та викликають інтерес до читання.
1. Заховались слова, знайдіть їх. Правильно прочитайте в різних темпах (повільно, швидко):
АВЗАРТ (азарт, ваза, завтра);
РАГБ (граб), СДЬОГІНО (сьогодні), НЯСЕ (ясен);
ИСНИЦЯ (синиця), ОВКВ (вовк), ЧОРВД (вчора).

2. Допиши 3 (три) словом до таких словосполучень: 3 (вога), 3 (тон), 3 (мати), 3 (бука), 3 (фон). Прочитайте у різних темпах.

3. Читання деформованих слів: ітк (тік), різв (звір).

4. Замініть одну букву в словах і утворіть нові:
дуб - зуб - куб; гірка - нірка - зірка - дірка - сірка.
Додай букву і прочитай слова: кі....(т); лис...(т); с...м(о); с...м(а).

5. Додай букву, склад і прочитай слова.

6. Читай, доповнюючи склади:
мали —... воро — ... лопа — ...
кали —... коро—... лози —...

7. Прочитай слова та поділи їх на дві колонки:
ПИЛИП ДІД РАК РИС ПІП БІБ ПОТОП РІК ДІЛ СОРТ СЕРП ШРАМ ОКО КОРОК ЗАРАЗ ШАЛАШ

8. Відшукай в словах приховані слова: абрикос (коса, сир, рак, бак, краб, рис), електричка (три, лак, рак, крила, кит) велосипед.
Перевір, чи правильно складені слова, склади нові.
 
9. Загадки - «метаграми»:
Без «т» — коли вода кипить,
Я вгору піднімаюся.
А з «т» — у школі всяк сидить
За мною і навчається. (Пара - парта).
З «п» — на лобі виступає,
З «к» — він мишку упіймає. (Піт — кіт).

10.Ребуси:

с 3 бок                100 ля                  пі 2 л              ко + осел
(стрибок)         (столяр)             (підвал)            (колесо)

11. Перестав букви місцями і прочитай слова:
54312 45123
СОСНА НАСОС

12. Склади речення із «розкиданих» слів: джунглях, У, живуть, мавпи.

13. Склади речення, утворивши слова з поданих анаграм:
ЕВЕДР РІЛАК ЛЯТДЕ (Дерев лікар дятел.)

14. Прочитай зашифровку:
- Діти, уважно розгляньте зашифровку. Які літери ви бачите? (П, л, и, к, а).
- Поміркуйте, яке слово тут зашифроване? (Пилка, липка).
Колективно з'ясовується значення слова, уводять його в речення. Далі проводиться звуко-буквений аналіз відгаданого слова.
- Який перший звук? ([а].)
- Який останній? (Теж [а].)
- Які приголосні звуки чуємо в цьому слові? ([н], [т], (ні).
Неабияку життєву мудрість містять у стислій формі приказки і прислів'я.

Можливості використання їх у ході уроків читання практично не обмежені: при ознайомленні з новим матеріалом, у звукових вправах, для додаткового читання, для закріплення нового матеріалу, для виділення головної думки тексту.
 
25.11.2014-1-29
 
Ці вправи спрямовані на розвиток прогнозування i передбачення.
1. Склади приказку, користуючись цифровими підказками.
2. Склади приказку з розсипаних слів.
3. Йдучи за лініями, склади прислів'я.
4. Переконструювання приказок. Варіантом роботи з деформованим текстом є гра «Мишка». На дошці записані слова без першої літери:
... исток (листок)
... едмідь (ведмідь)
... орква (морква)
... ніжинка (сніжинка)
Учитель звертається до дітей:
Слова спокійно жили в книжці,
В яку вдалось пролізти мишці,
Початок слів повідгризала,
У себе в нірці заховала.
 
25.11.2014-1-30
 
Учням пропонується повернути словам букви.
Цікавою для дітей є також гра «Збери слово». На дошці прикріплені малюнки відповідно до теми уроку, під малюнками розкидані букви. Гра починається словами:
Під малюнком — напис букв,
Котик хвостиком їх — бух!
Всі розсипав - ай, ай, ай!,
Ти ж хутенько позбирай,
Правильно усі поставиш —
Слово швидко прочитаєш.
 
Гра «Зірви яблуко»
На дошці макет дерева з яблуками. На яблуках — літери. Хто швидше складе слово, той «зриває яблуко».

Урізноманітнення видів навчальної діяльності
Це одна з умов формування та підвищення пізнавальної активності учнів на уроках читання.
 
25.11.2014-1-31

1. Знаходження за даним початком чи кінцем цілого речення.
2. Читання речення, у словах якого пропущено букви.
3. Читання деформованих речень.
4. Читання незакінчених речень, прислів'їв, приказок, їх доповнення.
5. Напівголосне читання зі зміною темпу читання.
6. Читання знайомого тексту за «Незнайком» (учитель під час читання свідомо допускає помилки, а учні повинні помітити їх і виправити).
7. Напівголосне читання в парі.
8. Вправи на орієнтацію в тексті.
- Як називалося село?
- Прочитати імена дітей.
 
25.11.2014-1-32
 
Багато уваги на уроках приділяється вправам на формування виразності читання, які вчать дотримуватись пауз між реченнями, правильно інтонувати речення.
Ці вправи передбачають:
1. Читання з орієнтацією на розділові знаки.
2. Читання одного й того ж речення з різною інтонацією.
3. Інтонаційне читання скоромовок, чистомовок.
4. Конкурсне читання віршів.
5. Читання речень та уривків з творів, які б передавали певний настрій (радісний, спокійний, сумний, здивований) Із використанням іграшкового гнома.

Глибину розуміння прочитаного дають змогу зрозуміти вправи на формування узагальнень і висновків з прочитаного тексту.
1) Висловлювання власних міркувань:
- На що ж сподівалася Лисичка (Журавель), коли йшла в гості? («Лисичка та Журавель».)
2) Читання прислів'їв, приказок.
3) Знайдіть слова, які найчастіше повторюються.
4) Переказ окремих речень з тексту.
5) Завдання: знайти речення, яке починається вказаним словом.
6) Читання одно — , дво —, трискладових слів.
7) Завдання: знайти і прочитати питальне речення.
8) Завдання: виберіть правильну відповідь у формі тесту.
 
25.11.2014-1-33
 
Такі уроки залишаються в пам'яті дітей, сприяють розвитку особистості.

Вправи для розвитку швидкого читання, пам'яті, для розширення поля читання
1. Читання слів, словосполучень, речень за певний час.
Для розширення поля читання учитель використовує слова в певній послідовності, зокрема: спочатку пропонує прочитати двоскладове слово на рахунок «один», «два», «три». На такий рахунок опрацьовує по три слова. Потім читають на рахунок «один», «два», а потім на рахунок «один». Так само вчитель пропонує читати по три слова на рахунок «один», «два», «три», потім такої ж складності на рахунок «один», «два»; далі слова на рахунок «один».

Мета: довести сприймання знаків на кінець другого класу до 10—12 знаків.
Перевірка запам'ятовування дітьми прочитаних слів проводиться так:
1) з прочитаними словами складаються речення;
2) визначають, яке слово не вживалось;
3) після читання потрібно записати слова;
4) завдання: пошепки назвати слово вчителеві.

2. Читання слів за півхвилини.
Учитель пропонує дітям таблиці з групою слів, які учні використовують, запам'ятовують і відтворюють без помилок.
Для розвитку швидкості сприймання та уваги використовуються таблиці, на яких слова зустрічаються двічі.
 
Вправи на формування уважності до слова
Учитель пропонує такі вправи:
1) Прочитати швидко слова. Назвати слово, яке відрізняється від інших однією чи двома буквами.
2) Прочитати слова і визначити їх спільну буквену частину або букви, якими відрізняються слова: приніс, прибіг, приїхав.
3) Читання важких слів заздалегідь вибраних із тексту: стовпчиком, кожне слово по кілька разів.
4) Самопідготовка дітей до правильного читання і перевірка шляхом роботи дітей в парах. Під час читання нового тексту вчитель пропонує дітям таке завдання: «Даю хвилинку, навчіться читати правильно, а потім перевірте один одного». Виховний момент — навчити дітей радіти успіхам товариша.
5) Гра «Рибалочка» або «Як читає Незнайко». Учитель указує уривок, діти слідкують, а вчитель навмисне робить помилки (переставляє склади).
6) Учитель разом з дітьми вчить вірші «сніговою кулею». Читають 1-й рядок; потім 1, 2-й; потім 1, 2, 3-й і т.д.

Вправи на активізацію розумової діяльності.
1. Розділити слова на тематичні групи, наприклад: назви місяців, пір року. (Можна виділити кольором.)
2. Учитель пропонує добрати заголовок до тексту, для цього із запропонованих діти вибирають найбільш влучний.
3. Вправа на узагальнення:
Запиши зміст оповідання одним чи двома реченнями.
4. Загадкова абетка. Кросворди, які стають активним засобом легкої форми запам'ятовування структури букви (не плутатися в її правильній алфавітній назві).
 
Використані джерела
 
1. Варзацька Л. О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів // Початкова школа. —1991. — № 3.
2. Єдігей Є. Нове читання // Початкова школа, — 2001. — № 2, 3.
3. Капська Л. И. Як навчити учнів виразно читати. К.: Радянська школа. 1978.
4. Карнаух Т. Цікавинки на уроках навчання грамоти. —Тернопіль, 2001.
5. Клименко С., Клименко Ю. Дидактичний матеріал з українського читання // Початкова школа. — 1999. — № 9.
6. Кубинський М. В. Роль усної народної творчості у розвитку молодших школярів // Початкова школа. —1993. — № 1.
7. Літвин С. Вчимося читати // Початкова школа. — 1999. — № 9.
8. Пінчук Г. Робота з удосконалення техніки читання // Початкова школа. —1997. — № 11.
9. Савченко О. Л. Підготовка учнів до сприймання нових художніх творів на уроках читання // Початкова школа. —1990. — № 3.
10. Сухомлинський В. О. Вибрані твори. У 5 т. — К.: Рад. школа, 1984. — Т. 1.
11. Сухомлинський В. О. Сто порад вчителю. — К.: Рад. школа, 1984.
12. Теленюк Є., Шевчук Т. Робота над засобами виразності на уроках читання // Початкова школа. — 1998.— № 12.
13. Федоренко І. Т., Зайцева В. М. Резерви удосконалення читання // Нетрадиційна методика навчання читання. — Рівне, 2002.
 
 
Людмила ШОХІНА,
учитель початкових класів ЗОШ № 9,
м. Бровари, Київська обл.
Всеукраїнська газета для вчителів початкових
класів «Початкова освіта» № 6 (726), березень 2014