Юридична консультація: За яких умов можна просити ВНЗ про продовження сесії

Справа в тому, що я одночасно є студенткою першого курсу в університеті і студенткою останнього курсу в технікумі. Спеціальності абсолютно різні. В університеті стаціонар і стипендія, а в технікумі - заочна форма навчання. Цієї весни сесії збіглися. З тієї причини, що технікум "нижче рангом", в університеті відмовляються продовжити мені сесію, щоб не втрачати стипендію. Говорять, що спочатку в університеті потрібно пройти, а потім вже де захочу. Але в технікумі іспити держ.зразка, переддипломна практика і дуже багато всього, щоб отримати диплом. Чи правильно чинить адміністрація мого університету? Дякую.

Щодо Вашого питання повідомляємо таке:

Вищий навчальний заклад може встановлювати індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів (ч.2 пункту 3.12.2.2. Вищий навчальний заклад може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" N 161 від 2.06.93 р).

Таким чином Ви маєте право звернутися до декана з заявою про встановлення індивідуальних термінів складання екзаменів, однак ця норма є диспозитивною (тобто носить необов'язковий характер) і остаточне рішення залишається за деканатом, тобто дії адміністрації Вашого ВНЗ є правомірними.

Згідно практики застосування в вищих навчальних закладах цієї норми декан факультету (завідувач відділення) може визначати індивідуальні терміни складання екзаменів студентам, у зв'язку з поважними причинами (хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що підтверджені документально. Поза екзаменаційною сесією можуть скласти екзамени і студенти, які навчалися за індивідуальним графіком або виявили особливі знання протягом семестру.

Окрім того, якщо навчальний план передбачав модульний контроль екзамени можуть не проводитись (пункт 3.12.2.2. При використанні модульного контролю екзамени можуть не проводитись. "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" N 161 від 2.06.93 р.)

А в разі неявки на екзамени в університеті Dам можуть поставити незадовільну оцінку (ч. 4 пункту 3.12.2.3 "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" N 161 від 2.06.93 р.: Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.).

Згідно того ж пункту студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється деканом факультету (завідувачем відділення).

Однак, в особливих випадках (переїзд на нове місце проживання учня, слухача та інше) ПТНЗ, з дозволу Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на прохання учня, його батьків, слухача надається право проводити атестацію та заліки з навчальних предметів раніше термінів, передбачених робочими навчальними планами і вирішувати питання про переведення або випуск учня, слухача. (п.6.17 Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах" N181 від 18.05.98)

Також можна перездати державний випускний кваліфікаційний екзамен в технікумі на підставі Вашої заяви та позитивної характеристики з місця роботи (9.24. Учням, які не склали державних випускних кваліфікаційних екзаменів, надається змога, не раніше ніж через шість місяців, складати екзамени повторно. Допуск до екзаменів дозволяється директором професійно-технічного навчального закладу на підставі письмової заяви і позитивної характеристики з місця роботи. "Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах" N 181 від 18.05.98)

Відповідь підготували студентка Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) - Коханська Ірина Миколаївна.

Куратор, юрисконсульт відділу юридична клініка "Надія" при УДУФМТ - Ладан Олег Михайлович.

Джерело: "Освітній портал" (http://www.osvita.org.ua)