Що Ви маєте право вимагати від ВНЗ під час вступу?

Кожен абітурієнт під час вступу до вищого навчального закладу має право вимагати у ВНЗ для ознайомлення перелічені нижче документи, які повинні перебувати у відкритому доступі і пред'являтися вищим навчальним закладом безперешкодно.

1. Статут навчального закладу

Це основний документ, який регламентує діяльність навчального закладу. У ньому обов'язково зазначаються: статус, засновник, порядок управління закладом, цілі освітнього процесу, типи і види освітніх програм, основні характеристики освітнього процесу, порядок прийому, тривалість навчання, порядок відрахування, правила надання академічної відпустки, умови відновлення на навчання, тощо. Статут складається кожним ВНЗ самостійно, але при цьому він відповідає Конституції. Всі спірні моменти, що виникають в процесі навчання, адміністрація ВНЗ вирішує на підставі цього документа.

2. Ліцензія на ведення освітньої діяльності за основними освітніми програмами (з додатком)

Ліцензія - це обов'язковий документ для будь-якого типу навчального закладу (як державного, так і недержавного), який дає йому право вести освітню діяльність. Для отримання ліцензії ВНЗ повинен володіти всіма необхідними ресурсами для підготовки фахівців за вказаними в ній напрямами, а саме: достатня кількість обладнаних навчальних приміщень, оснащення навчального процесу, дотримання будівельних норм і правил, дотримання санітарних і гігієнічних норм, укомплектованість професорсько-педагогічного складу, наявність навчальних планів і т.д. При виборі конкретної спеціальності абітурієнту слід знати, що в додатку до ліцензії дана спеціальність повинна бути вказана обов'язково! Якщо спеціальність, на яку ведеться набір абітурієнтів, не вказана у додатку - ВНЗ діє незаконно.

Для того, хто поступає до філії важливо знати, що філія вищого навчального закладу теж повинна бути ліцензована і мати відповідний документ на всі спеціальності. Як правило, ліцензія філії ВНЗ і всі напрямки, за якими вона веде освітню діяльність, прописується у ліцензії головного навчального закладу і повинна перебувати у керівництва філії у вигляді завіреної копії з додатком.

3. Свідоцтво про державну акредитацію з додатком

Це документ, який видається навчальному закладу Державною акредитаційною комісією України і підтверджує його акредитаційний статус за типом (вищий навчальний заклад), а також його акредитаційний статус за видом (інститут, академія або університет). Наявність свідоцтва про акредитацію говорить про те, що якість підготовки випускників відповідає державним освітнім стандартам.

У Додатку до свідоцтва вказується перелік всіх акредитованих освітніх програм, за якими ВНЗ має право видавати випускникові, після успішного проходження підсумкової державної атестації, диплом про вищу професійну освіту державного зразка.

Якщо у навчального закладу немає свідоцтва про державну акредитацію, то в такому випадку диплом про закінчення навчального закладу носить формулювання «диплом встановленого зразка», форма якого встановлюється ВНЗ самостійно і не дає право вступу до аспірантури, а також не визнається роботодавцями, як державних установ, так і недержавних.

Абітурієнту важливо знати що, якщо навчальний заклад відкриває нову спеціальність, в свідоцтві про акредитацію ця спеціальність вказана бути не може, тому що акредитація спеціальності проводиться тільки після першого випуску. В такому випадку, досить дізнатися про наявність Ліцензії на цю спеціальність.

Вступнику до філії ВНЗ слід пам'ятати, що філія є підрозділом головного навчального закладу і проходить процедуру державної акредитації спільно з ним. Відповідно, інформація про акредитовані освітні програми філії вказується в додатку до свідоцтва про державну акредитацію головного вищого навчального закладу. Філії передається завірена копія свідоцтва.

4. Правила прийому до ВНЗ

Документ, в якому представлений звід основних правил та умов прийому, організація інформування абітурієнтів, правила прийому документів, умови вступних випробувань, порядок зарахування.

5. Контрольні цифри прийому

Інформація про кількість передбачених місць на ту чи іншу спеціальність, кількість поданих заяв, кількість медалістів та пільговиків, які претендують на бюджетні місця і т.д. Дана інформація повинна надаватися приймальною комісією на запит абітурієнта.

6. Перелік вступних випробувань за напрямами підготовки (спеціальностей)

Сьогодні, зазвичай всю цю інформацію можна знайти на офіційному сайті навчального закладу, проте не завжди. Ви повинні розуміти, що вступ до ВНЗ - це серйозний і відповідальний крок, від якого може залежати усе Ваше майбутнє, тому і поставитися до нього потрібно відповідально. Не соромтеся запитувати вище перелічені документи у приймальній комісії, або хоча б пошукайте їх на сайті університету, та впевніться у їх наявності та актуальності, адже, мабуть, нікому з Вас не хотілося б провчитися 5 років в університеті і дізнатися, що Ваш диплом, не визнається ані державними, ані недержавними підприємствами. Пам'ятайте, що не ВНЗ вибирає Вас, а Ви його.

За матеріалами сайту www.moeobrazovanie.ru