Юридична консультація: Як перевестися на іншу форму навчання і чи можна поєднати навчання у різних ВНЗ

Я навчаюся на першому курсі АМСУ (Академія митної служби України - прим. ред), бюджет, спеціальність - облік і аудит. Хочу залишити ВНЗ і вступити до Харківського національного університету на історичний. Чи маю я право після 2 курсу перевестись "на заочку" в АМСУ і вчитися на контракті в Каразіна? Що мені для цього потрібно? До кого звертатися?

Згідно пункту 2 "Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти" затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.96 р.: "Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах вищого закладу освіти здійснює ректор (директор) цього закладу освіти".

Тобто Ви маєте повне право перевестись на заочну форму навчання, для цього Вам потрібно звернутися з заявою про переведення до ректора вашого ВНЗ.

Згідно статті 42 Закону України "Про вищу освіту": "Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:

- денна (очна);

- вечірня;

- заочна, дистанційна;

- екстернатна.

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Таким чином, згідно цієї статті Ви маєте право одночасно навчатися на заочній і денній формах навчання.

Відповідь підготувала студентка Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) – Жук Оксана Миколаївна.

Куратор, юрисконсульт юридичної клініки "Надія" при УДУФМТ – Ладан Олег Михайлович.