Юридична консультація: Чи є бов'язковим декларування доходу працівника освіти і на які категорії працівників ВНЗ це розповсюджується

Набув чинності Закон "Про засади запобігання та протидію корупції". Чи дійсно є бов'язковим декларування доходу працівника освіти та його майнового стану у податковій декларації, чи треба її всім заповнювати? Якщо так, підкажить на які категорії працівників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації це розповсюджується?

Щодо Вашого питання повідомляємо наступне.

Відповідно до абз. 1 ч.1 ст 12 ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 р. особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Згідно з підпунктом "а", пункту 2, ч. 1, ст. 4 - суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування - посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Як визначено в ч. 2 ст. 167 ЦКУ - держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо). До навчальних закладів відносяться й вищі навчальні заклади (відповідно до ч. 3 п 1.3 Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами за N 1196/18491 від 30 листопада 2010).

У пункті 1 та 2 Примітки до статті 364 Кримінального кодексу України міститься поняття службової особи: службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки, зазначені в пункті 1 цієї Примітки. Причому у національному законодавстві та юридичній практиці поняття посадова особа прирівнюється та використовується нарівні з поняттям службова особа (ЗУ ч.4 ст. 5 "Про Службу безпеки України").

Частинами третьою, четвертою та п'ятою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про хабарництво" передбачено, що організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт. Адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном. Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням, але і за умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Тобто визначено, що керівники освітніх закладів, прирівнюються до осіб, та подають "Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру".

Це означає, що окремі категорії працівників державних і навіть недержавних (приватних) закладів, установ та організацій було прирівняно до посадових осіб уповноважених на виконання функцій держави.

Відповідно до вищевикладеного ректор ВНЗ, його заступники, керівники структурних підрозділів (директори), їх заступники, начальники планово-господарських, постачальних, фінансових відділів (проректори) та їх заступники зобов'язані щорічно до 1 квітня, починаючи з 2012 року, подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Також зазначаємо, що дана консультація не є офіційним тлумаченням закону чи загальнообов'язковою і носить рекомендаційний характер.

Відповідь підготувала студентка Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) – Богданець Сніжана Миколаїіна

Куратор, юрисконсульт юридичної клініки "Надія" при УДУФМТ – Ніколенко Артем Євгенійович