Юридична консультація: Чи має право майстер спорту викладати фізичну підготовку в школі

Підскажіть будь ласка... Освіта вища-юридична, спеціальність правознавство, майстер спорту із рукопашного бою, з 2005 року викладаю фізичну підготовку в училищі міліції. Чи маю я право викладати фізичну підготовку в школі чи все-ж таки потрібно здобувати другу вищу?

Щодо Вашого запитання про можливість займати посаду вчителя фізичної культури у загальноосвітньому навчальному закладі, роз'яснюємо таке:

Згідно ст. 54 Закону України "Про освіту" педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки, а також відповідно до ст.24 ЗУ "Про загальну середню освіту" педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

Отже, Законом України "Про загальну середню освіту" (ч.1 ст. 24) та Законом України "Про дошкільну освіту" (ч.1 ст. 30) визначено, що педагогічний працівник повинен мати відповідну педагогічну освіту.

Відповідно до ч.4 ст.54 ЗУ "Про освіту" Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання, а також згідно глави I п.1.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, чергова атестація педагогічного працівника проводиться раз на п'ять років для підтвердження відповідності займаній посаді. З огляду на те, що Ви з 2005 року займаєте посаду викладача фізичної культури в училищі, пройшовши відповідну атестацію, Ви вважаєтесь таким, що відповідає займаній посаді, а, отже – педагогом і до трудової книжки зараховується педагогічний стаж роботи. (Щодо більш детальної інформації з приводу проходження чергової та позачергової атестації зверніть увагу на Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене Міністерством Освіти і Науки України №930 від 06.10.2010 р.).

Також згідно Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого Кабінетом Міністрів України, до педагогічних працівників зараховуються вчителі, викладачі всіх спеціальностей.

Виходячи з вище викладеного, жодних заборон щодо Вашої педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах немає, а щодо прийому Вас на роботу, все залежить від керівника навчального закладу, оскільки він на власний розсуд формує педагогічні кадри.

Відповідь підготувала студентка Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) – Коханська Ірина Миколаївна

Куратор, начальник відділу-юрисконсульт юридичної клініки "Надія" при УДУФМТ – Мельник Віталій Володимирович.