ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИСУДЖЕНІ НАУКОВІ СТУПЕНІ В ГАЛУЗІ МЕДИЧНИХ НАУК ТА В ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК ЗДОБУВАЧАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПОВНУ ВИЩУ БІОЛОПЧНУ ОСВІТУ (З наказу ВАК України №306 від 23.05.2001 р.)

1. Затвердити перелік спеціальностей, за якими можуть бути присуджені наукові ступені в галузі медичних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту та склали додатковий кандидатський іспит зі спеціальності 14.03.04 — патологічна фізіологія, а при захисті дисертацій за спеціальністю 14.03.04 — патологічна фізіологія склали додатковий кандидатський іспит зі спеціальності 14.03.02 — патологічна анатомія:

03.00.06 — вірусологія; 03.00.07 — мікробіологія; 03.00.15 — генетика; 14.01.32 — медична біохімія; 14.03.01 — нормальна анатомія;

14.03.3    — нормальна фізіологія;

14.03.4    — патологічна фізіологія;

14.03.5    — фармакологія;

14.03.6    — токсикологія;

14.03.8    — імунологія та алергологія;

14.03.9    — гістологія, цитологія, ембріологія.

2. Затвердити перелік спеціальностей, за якими можуть бути присуджені наукові ступені в галузі ветеринарних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту та склали додатковий кандидатський іспит зі спеціальності 16.00.02 — патологія, онкологія і морфологія тварин:

03.00.04 — біохімія;

03.00.13 — фізіологія людини і тварин.