ПРО ПОСИЛЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (із постанови президії ВАК України від 12.04.2000 р. № 1-02/4)

З метою посилення відповідальності експертів за дотримання вимог нормативно-правових документів, що встановлюють порядок проведення атестації наукових кадрів, президія ВАК України порстановила:

1. Головам спеціалізованих учених рад вжити заходів щодо підвищення рівня попередньої експертизи дисертацій, забезпечити комплектування комісій з попереднього розгляду дисертацій найбільш кваліфікованими фахівцями за спеціальністю.

2. Встановити, що члени комісій з попереднього розгляду дисертацій несуть
персональну відповідальність за мякість проведеної експертизи на рівні з
головою та вченим секретарем спеціалізованої вченої ради.

У разі виявлення фактів порушень встановлених вимог щодо проведення експертизи члени комісії з попереднього розгляду дисертації рішенням президії ВАК України виводяться зі складу спеціалізованої вченої ради.

3.  (Вимоги цього пункту постанови нині не застосовуються, оскільки провідні установи, про відповідальність яких йдеться у разі скасування ВАК України рішення спеціалізованої вченої ради, тепер не беруть участі в атестаційному процесі).

4.  Встановити, що офіційні опоненти та наукові керівники (консультанти), які дали позитивні відгуки на дисертації, щодо яких президія ВАК прийняла постанову про скасування рішення спеціалізованої вченої ради, позбавляються права участі в атестації наукових кадрів терміном не менш як на три роки.