ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМОГ ДО ЗДОБУВАЧІВ (З постанови президії ВАК України від 14.04.1999 р. №1-02/5)

З метою забезпечення єдності вимог до здобувачів наукових ступенів та відповідно до пп.11,13 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. №644, президія ВАК України постановляє:

1. Пункт 3 постанови президії ВАК України від 26.03.1998 р. №6-02/3 вважати таким, що втратив чинність.*

2. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради не приймати до захисту та не проводити захисти дисертацій, які не відповідають вимогам абзацу 2 п.11 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань".**

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голів спеціалізованих учених рад.

4. Постанова набуває чинності з моменту її опублікування.

* Наводимо скасоване положення:

"3. Встановити, що проведення захистів кандидатських дисертацій у галузі медичних наук за двома спеціальностями або виконання дисертаційних досліджень під керівництвом двох фахівців можливе виключно за таких умов:

  • відповідність змісту роботи двом науковим спеціальностям (зокрема з клінічної та теоретичної медицини тощо) згідно з їх паспортами;
  • зазначення першою (основною) тієї наукової спеціальності, яка відповідає професійному фахові здобувана;
  • проведення захисту такої дисертації у спеціалізованих учених радах відповідного профілю (за першою зазначеною спеціальністю)".

** Наводимо другий абзац п. 11 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань":

"Теми дисертацій мають бути пов'язані, як правило, з напрямами основних науково-дослідних робіт наукових установ і організацій та затверджені вченими (науково-технічними) радами для кожного здобувана персонально з одночасним призначенням наукового консультанта (докторська дисертація) чи наукового керівника (кандидатська дисертація)".

(У чинному нині «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» наведені вище вимоги загалом відбиті в абзаці третьому п.11 згаданого вище документа. - Ред.).