ПРО ПУБЛІКАЦІЇ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ (З постанови президії ВАК України від 09.02.2000 р. №1 -02/2)

Останнім часом до ВАК України надходять дисертації, в яких здобувані наукових ступенів по кілька разів друкують одні й ті ж матеріали наукових досліджень у різних наукових фахових виданнях і вносять їх до списку в дисертацію та автореферат для забезпечення мінімальної кількості публікацій основного змісту дисертацій. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії'України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Вважати неприпустимим внесення до списку наукових праць, в яких висвітлюється основний зміст дисертації, двох чи більше фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у фахових виданнях.

2. Покласти персональну відповідальність за виконання п.1 даної постанови на офіційних опонентів та голів спеціалізованих учених рад.

3. Встановити, що в разі, коли вказане в п.1 порушення оцінюється ВАК України як невиконання вимог щодо мінімальної кількості публікацій у наукових фахових виданнях, президія ВАК скасовує рішення спеціалізованих учених рад про присудження наукового ступеня.